Андрашко Юрій Васильович

Андрашко Юрій Васильович

№ 167
Викладач

викладач.

асистент (01.09.2011 – 01.09.2015), викладач (01.09.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народився 3 червня 1988 року в м. Ужгород. У 2005 році закінчує Ужгородський політехнічний ліцей-інтернат із золотою медаллю. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету. У 2010 році отримує диплом магістра прикладної математики з відзнакою. З 30.11.2010 по 28.11.2013 – навчається в аспірантурі на кафедрі системного аналізу і теорії оптимізації (науковий керівник – доц. Кузка О.І.).

Із вересня 2011 року працює асистентом, а з вересня 2015 року – викладачем кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в ДВНЗ «УжНУ» читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з інформатики і програмування, обчислювальних систем, системного програмування, методів оптимізації, методів обчислень, а також курси за вибором.

Публікації

 • Антагоністичні задачі розміщення // Матеріали XIX міжнародної конф. "Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності" (PDMU-2012) .– Мукачеве, МДУ, 2012. – С. 46. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Деякі точні методи розв’язання конкурентної задачі розміщення з неповним розподілом ринку // Матеріали VI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ 2012. – С. 16. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Про деякі конкурентні задачі розміщення // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія матем. і інформ./ Редкол.: В.В. Маринець та. інші. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – Вип. 24, №1. – С. 5–11. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Зведення конкурентної задачі розміщення до послідовності однокритеріальних задач булевого програмування // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія матем. і інформ. / Редкол.: В.В. Маринець та. інші. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла»,
  2013. – Вип. 24, №2. – С. 5–11.
 • Застосування генетичного алгоритму до конкурентної задачі розміщення // Матеріали XVIII Всеукраїнської наук. конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, ЛНУ ім. І.Франка. – C. 26–27.
 • Алгоритм розв’язування однієї конкурентної задачі розміщення // Матеріали XIX Всеукраїнської наук.конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики». – Львів, ЛНУ ім. І.Франка. – C. 22.
 • Розв’язування задачі про (R, P)-центроїд методом локального пошуку із заборонами //Праці VІІI міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень" (26 вересня-1 жовтня 2016 р. м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2016. – с. 28-29. (Співавтор
  Кузка О.І.).

Статистика публікацій
Рік 2012 2013 2016
Сумарно за рік 2 2 1
Сумарно до року 2 4 5
Сумарно за всі роки 5