Балла Еден Шамуелович

Балла Еден Шамуелович

№ 82
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.01.1971 – 01.09.1973).

Біографія

Народився 16 січня 1940 року в с. Яворово Ужгородського району Закарпатської області. В 1956 році закінчив середню школу в с.Велика Добронь Ужгородського району. З 1959 року по 1972 рік перебував на військовій службі. Після демобілізації в 1962 році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету УжДУ. В 1967 році закінчив навчання в УжДУ зі спеціальності «математика». Тоді ж поступив на навчання в аспірантуру по спеціальності «диференціальні рівняння». З 31 жовтня 1970 року Балла Е.Ш. зарахований на посаду асистента кафедри природничих дисциплін. З 1 січня 1971 року його переведено на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 1 вересня 1973 року Балла Е.Ш. переходить на посаду ст. інженера кафедри обчислювальної математики. З 12 березня 1975 року був звільнений з роботи в УжДУ за власним бажанням.

Протягом роботи в УжДУ проводив заняття з вищої математики.

Публікації

  • Об одном интегро-дифференциальном уравнении с малым параметром при производной // 2-ая экономико-кибернетическая конф.: Тезисы докладов. – Ужгород–Ив.-Франковск, 1968. – 1 с. (Соавторы Маркуш И.И., Кабаций Н.М., Бобочко Н.М.).
  • Про асимптотичне представлення розв’язку нелінійної мішаної задачі для загального одновимірного та багатовимірного рівняння гіперболічного типу, що має малий параметр // Матеріали наукової конференції УжДУ. Сер. матем. – К.: Вид. Київськ. ун-ту, 1969. – 4 с. (Співавтор Маркуш І.І.).
  • Об асимптотическом решении смешанной задачи для гиперболического уравнения с запаздывающими аргументами // УМЖ. – К., 1971. – № 4. – 17 с. (Соавтор Маркуш И.И.).
  • Решение смешанной задачи для нелинейного гиперболического уравнения в частных производных с запаздывающими аргументами // Материалы 3-ей Всесоюзной межвузовской конф. по теории и приложениях дифференциальных уравнений с откл. аргументом. – Черновцы, 1972. – 3 с. (Соавторы Маркуш И.И., Кабаций Н.М.).
  • Об одном методе решения маловозмущенной смешанной задачи для гиперболического уравнения с малым отклонением аргумента // ДАН УССР. – 1973. – № 6. – 6 c.(Соавтор Маркуш И.И.).
  • Асимптотическое решение смешанной задачи для интегро-дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Математическая физика. – К., 1973. – 17 с. (Соавтор Маркуш И.И.).
  • Асимптотическое представление решения смешанной задачи для линейного дифференциального уравнения в частных производных n-го порядка с запаздывающими аргументами // Труды семинара по теории дифференциальных уравнений. – К: Изд. Киевск. пединститута, 1973. – 19 с. (Соавтор Маркуш И.И.).
  • Построение асимптотического решения смешанной задачи для нелинейного интегро-дифференциального уравнения 2n-го порядка с запаздывающими аргументами // Материалы конференции молодых математиков Западного научного центра. – 1973. – 3 с. (Соавтор Маркуш И.И.).

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1971 1972 1973
Сумарно за рік 1 1 1 1 4
Сумарно до року 1 2 3 4 8
Сумарно за всі роки 8