Балога Світлана Іванівна

Балога Світлана Іванівна

№ 153
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

Біографія

Народилася 11 травня 1979 р. в місті Ужгород. У 1996 році закінчила ЗОШ № 20. У 2001 році закінчила математичний факультет Ужгородського національного університету за спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію магістр математики, викладач. З 01.11.2001 р. по 31.10.2004 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «Диференціальні рівняння та їх застосування» (науковий керівник – академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Перестюк М.О.). 28 грудня.2009 р. захистила кандидатську дисертацію, дата затвердження диплому – 01.07.2010 р. 17 січня 2014 р. їй присвоєне вчене звання доцента по кафедрі комп’ютерних систем та мереж.

Публікації

 • Про діагоналізацію змінної матриці // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. мат. та інформ. – 2007. – Вип. 14-15. – С. 4–8.
 • Асимптотика розв’язків L-діагональних систем // Вісник Київського ун-ту. Сер. фіз.-мат. науки. – 2007. – № 2. – С. 43–46.
 • Асимптотично еквівалентні системи // Шоста міжнародна алгебраїчна конференція в Україні, 1–7 липня, 2007 р.: матеріали конференції. – Київ, 2007. – С. 147–148. (Співавтор Перестюк М.О.).
 • Асимптотична еквівалентність систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського ун-ту. Серія: математика та механіка. – 2008. – Вип. 19-20. – С. 61–63.
 • Існування інваріантного тора одного класу систем диференціальних рівнянь // Нелінійні коливання. – Т. 11, № 4. – 2008. – С. 520–529. (Співавтор Перестюк М.О.).
 • Інваріантні множини одного класу лінійних розширень на торі // Дванадцята міжн. наук. конференція ім. М. Кравчука, 15–17 травня 2008 р.: матеріали конференції. – Київ, 2008. – С. 28. (Співавтор Мамса К.Ю.).
 • Тороїдальні многовиди одного класу лінійних розширень на торі // «Боголюбовські читання, 2008»: міжн. наук. конференція, 16–21 червня 2008 р.: тези доповідей, Мелітополь, 2008. – С. 15. (Співавтор Мамса К.Ю.).
 • Інваріантні многовиди одного класу систем диференціальних рівнянь // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика. – 2012. – Вип. 23, № 1. – С. 4–11. (Співавтори Король І.І., Питьовка О.Ю.).
 • Інтегральні множини одного класу розширень неавтономних систем на торі // Наук. вісник Ужгородського університету. Серія: математика і інформатика. – 2012. – Вип. 23, № 2. – С. 5–10.
 • Існування інваріантного тора одного класу нелінійних диференціальних рівнянь // Наук. вісн. Чернівецького нац.. ун-ту імені Юрія Федьковича. Серія: математика: збірник наукових праць. – 2012. – Т. 2, № 2–3. – С. 14–18.
 • Дослідження асимптотичної еквівалентності одного класу нелінійних систем диференціальних рівнянь // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – № 3. – С. 57–60. (Співавтор Король І.І.).
 • Періодичні розв’язки вироджених імпульсних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2012. – № 4. – С. 43–46. (Співавтор Король І.І.).
 • Про існування інваріантної множини одного класу розширень на торі. Диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали міжнародної наукової конференції. (м. Ужгород, 27–29 вересня 2012 р.). – Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – С. 16.
 • Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з курсу «Вища математика» для студентів 1 курсу інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство» і «Приладобудування», заочного відділення // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – 64 с.
 • Навчально-методичний посібник з курсу «Дискретна математика» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – 92 с.
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Дискретна математика» для студентів 1-го курсу інженерно-технічного факультету спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» //Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – 56 с. (Співавтор Король І.Ю.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Інженерна механіка», «Приладобудування» та «Електронні системи». Частина І // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – 128 с. (Співавтори Гапак О.М., Горват П.П., Король І.Ю.).
 • Методичні вказівки і завдання до лабораторних робіт з курсу «Вища математика» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальностей «Міське будівництво та господарство», «Інженерна механіка», «Приладобудування» та «Електронні системи». Частина ІІ // Ужгород: видавництво УжНУ «Говерла», 2013. – 39 с. (Співавтори Гапак О.М., Горват П.П., Король І.Ю.).
 • Існування інтегральної множини одного класу розширень неавтономної системи на торі. Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування: матеріали міжнародної математичної конференції (м. Севастополь, 23–30 червня 2013 р.). – С. 64.
 • Про існування інваріантної множини системи диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали міжнародної наукової конференції. (м. Ужгород, 19–21 вересня 2016 р.). – Ужгород: в-цтво УжНУ «Говерла», 2016. – С. 44.

Статистика публікацій
Рік 2007 2008 2012 2013 2016
Сумарно за рік 3 4 9 3 1
Сумарно до року 3 7 16 19 20
Сумарно за всі роки 20