Берман Самуїл Давидович

Берман Самуїл Давидович

№ 7
Доктор фіз.- мат. наук, професор.

доктор фіз.-мат. наук, професор.

доцент (01.10.1953 – 01.10.1964), професор (01.10.1964 – 10.10.1967). Зав. кафедри (01.09.1959 – 10.10.1967).

Біографія

Народився 3 січня 1922 року в місті Щорс Чернігівської області. В 1939 році поступив на механіко-математичний факультет Московського держуніверситету. У зв’язку з його участю у Великій Вітчизняній війні навчання в університеті було перервано. Берман С.Д. був важко поранений в Сталінградській битві. В складі військ 3-го Українського фронту брав участь у звільненні України, Болгарії, Угорщини та Австрії. Нагороджений орденом Вітчизняної війни та рядом медалей. Після закінчення війни продовжив навчання у Львівському держуніверситеті, який він закінчив у 1949 році. Цього ж року він поступив до аспірантури, де під керівництвом відомого вченого професора Лопатинського Я.Б. він навчався до 1952 року. З 1 вересня 1952 року Берман С.Д. – старший викладач кафедри загальної математики Ужгородського держуніверситету. 22 вересня 1952 року у Львівському держуніверситеті він захищає дисертацію з теорії зображень скінченних груп над полями на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1953 року – старший викладач кафедри матаналізу. Через місяць, тобто, з 1 жовтня 1953 року згідно з направленням Міністерства Культури УРСР його призначено доцентом кафедри математичного аналізу, а з 23 січня 1954 року – доцентом кафедри загальної математики. В 1954 році йому присвоєно звання доцента по кафедрі математичного аналізу. З 1 вересня 1959 р. доцент Берман С.Д. стає завідувачем кафедри загальної математики. В 1963 році в Московському держуніверситеті він захищає дисертацію «Нерозкладні цілочислові зображення скінченних груп» на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук. В 1964 році йому було присвоєно вчене звання професора по кафедрі загальної математики. В УжДУ професор Берман С.Д. на посаді завідувача кафедри загальної математики працював до 10 жовтня 1967 року, коли він звільнився у зв’язку з обранням за конкурсом у Харківському інституті радіоелектроніки.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні та семінарські заняття з алгебри і теорії чисел, рівнянь математичної фізики, а також курси за вибором з теорії груп, кілець, полів та теорії зображень груп.

Помер Берман С.Д. 18 лютого 1987 року.

Публікації

 • К теории представлений конечных групп // Докл. АН СССР. – 1952. – 86. – С. 885-888.
 • Про одну необхідну умову ізоморфізму цілочислових групових кілець // Доп. АН УРСР. – 1953. – № 5. – С. 313-316.
 • О некоторых свойствах целочисленных групповых колец // Докл. АН СССР. – 1953. – 91. – № 1. – С. 7-9.
 • Об изоморфизме центров групповых колец p–групп // Докл. АН СССР. – 1953. – № 2. – С. 185-187.
 • О приведении системы дифференциальных уравнений к пассивной форме // Уч. зап. Львовск. ун-та. Сер. физ.-мат. – 1953. – 22. – № 5. – С. 26-39.
 • О передставлениях полупрямого произведения абелевых групп // Докл. АН СССР. – 1954. – 98. – № 2. – С. 177-180.
 • О некоторых свойствах групповых колец над полем рациональных чисел // Научн. зап. Ужгородского ун-та. – 1955. – № 12. – С. 88-110.
 • Об уравнении xm=1 в целочисленном групповом кольце // УМЖ. – 1955. – 7. – № 3. – С. 253-261.
 • Групповые алгебры абелевых расширений конечных групп // Докл. АН СССР. – 1955. – 102. – № 3. – С. 431-434.
 • P-адическое кольцо характеров // Докл.АН СССР. – 1956. – 106. – № 4. – С. 583-586.
 • Число неприводимых представлений конечной группы над произвольным полем // Докл. АН СССР. – 1956. – 106. – № 5. – С. 767-769.
 • Представления разрешимых групп // Тр. 3–го Всес. мат. съезда. – М., 1956. – С. 111.
 • Узагальнені характери скінченних груп // Доп. АН УРСР. – 1957. – № 2. – С. 112-115.
 • Группы, допускающие любую перестановку факторов композиционного ряда // Успехи мат. н. – 1957. – 12. – № 5.– С. 181-183.
 • Групи, всі представлення яких мономіальні // Доп. АН УРСР.–1957. – № 6. – С. 539-542.
 • Некоторые вопросы теории представлений конечных групп над произвольным полем // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер физ.-мат. и хим. наук. – Ужгород, 1957. – № 1. – С. 21.
 • О мономиальных представлениях групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер физ.-мат. наук. – Ужгород, 1958. – № 2. – С. 21.
 • Представлення груп порядку 2m над довільним полем нульової характеристики // Доп. АН УРСР. – 1958. – № 3. – С. 243-246.
 • P-блоки для одного класу скінченних груп // Доп. АН УРСР. – 1958. – № 6. – С. 606-608. (Співавтор Бовді А.А.).
 • Характеры линейных представлений конечных групп над произвольным полем // Матем. сб. – 1958. – 44. – № 4. – С. 409-456.
 • Модулярні представлення скінченних груп, головний ряд яких має циклічні фактори // Доп. АН УРСР. – 1960. – № 5. – С. 586-589.
 • Нормальные делители группы треугольных матриц над конечным полем // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 50.
 • О неразложимых модулярных представлениях одного класса конечных групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун–та. Сер физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 51-52.
 • Об автоморфизмах центра целочисленного группового кольца // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 55.
 • Об изоморфизме групповых алгебр счетных абелевых групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 56-57.
 • Об индуцированных представлениях групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1960. – № 3. – С. 53-54.
 • О наименьшем поле, в "котором реализуются все комплексные представления p–группы нечетного порядка // Успехи мат. н. – 1961. – 16. – № 3 – С. 151-153.
 • О представлениях локально конечных групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 78-79.
 • О представлениях M–групп над произвольным полем // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 82-83.
 • Об изоморфизме групповых алгебр прямых произведений примарных цикличних групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 76-77.
 • Об индексе Шура // Успехи мат.н. – 1961. – 16. – № 2. – С. 95-99.
 • Обобщенные модулярные характеры конечных групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1961. – № 4. – С. 80-81.
 • О классах сопряженных елементов циклических расширений абелевых групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 76.(Соавтор Шапиро О.П.).
 • О целочисленных представлениях конечных групп // Докл. и сообщ. Ужгород. ун-та. Сер. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 74-76 (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О целочисленных представлениях конечных групп // Докл. АН СССР. – 1962. – 145. – № 6. – С. 1199-1201 (Соавтор Гудивок П.М).
 • О целочисленных представлениях конечных групп // Докл. АН СССР. – 1963. – 152. – № 6. – С. 1286-1287.
 • К теории целочисленных представлений конечных групп // Докл. АН СССР. – 1964. – 157. – № 3. – С. 506-508.
 • Неразложимые представления конечных групп над кольцом целых р–адических чисел // Изв. АН СССР. Сер матем. – 1964. – 28. – № 4. – С. 875-910. (Соавтор Гудивок П.М).
 • Целочисленные представления циклической группы, содержащие две неприводимые компоненты // Сб. «Памяти Н.Г.Чеботарева». – Казань, 1964. – С. 18-29.
 • Представления конечных групп // Cб. «Алгебра.1964».(Итоги науки). – С. 83-122.
 • О целочисленных мономиальных представлениях конечных групп // Успехи матем. н. – 1965. – 20. – № 4. – С. 133-134.
 • О целочисленных представлениях конечных нильпотентных групп // Успехи матем. н. – 1965. – 20. – № 5. – С. 186-188 (Соавтор Лихтман А.И.).
 • О групповых алгебрах счетных и конечных групп // Тезисы научн. сообщ. Междунар. конгресса математиков. Секция 2. – М., 1966. – С. 33.
 • О представлениях одного класса дискретных разрешимых групп над произвольным алгебраически замкнутым полем // Сб. «Алгебра и матем. логика. Алгебр. Исследов». – К., 1966. – С. 54-61 (Соавтор Шара В.В.).
 • О целочисленных групповых кольцах конечных и периодических групп // Сб. «Алгебра и матем. логика. Алгебр.исследов». – К., 1966. – С. 44-53 (Соавтор Росса А.Р.).
 • Представления конечных групп над произвольным полем и над кольцом целых чисел // Изв. АН СССР. Сер. матем. – 1966. – 30. – № 1. – С. 69-132.
 • Дмитрий Алексеевич Супруненко // Успехи мат. н. – 1966. – 21. – С. 170-171. (Соавторы Вольвачов Р.Т., Калужнин Л.А.).
 • Групповые алгебры счетных абелевых р-групп // Докл. АН СССР. – 1967. – 175. – № 3. – С.514-516.
 • К теории групповых кодов // Кибернетика. – 1967. – № 1. – С. 31-39.
 • Полупростые циклические и абелевы коды // Кибернетика. – 1967. – № 3. – С. 21-30.
 • Групповые алгебры счетных абелевых р–групп // Publ. Math. Debrecen. – 1967. – 14. – № 1-4. – С. 365-405.
 • Ярослав Борисович Лопатинский // Успехи мат. н. – 1967. – 22. – С 197-202. (Соавторы Вольперт О.П., Загорский Т.Я., Казимирский П.С., Костенко В.Г., Лянце В.Е.).
 • О неприводимых представлениях бесконечного прямого произведения конечных групп // Сиб. мат. ж. – 1968. – 9. – С. 485-489.(Соавтор Шара В.В.).
 • Теория кодов, исправляющих ошибки – новый раздел комбинаторики и алгебры // Успехи мат. н. – 1968. – 23. – № 4 – С. 245. (Соавтор Добрушин Р.Л.).
 • Силовська р-підгрупа групової алгебри зчисленної абелевої р-групи // Доп. АН УРСР. Сер. А. – 1968. – № 10. – С. 870-872. (Соавтор Росса A.Р.).
 • О групповых кольцах абелевых р-групп любой мощности // Матем. заметки. – 1969. –
  6. – С. 381-392. (Соавтор Моллов Т.Ж.).
 • Об индексе Шура (дополнение редактора перевода) // Ч.Кэртис, И.Райнер «Теория представлений конечных групп и ассоциативных алгебр». – М., 1969. – С. 610-638.
 • Коды с обобщенным декодированием и сверхточные коды // Пробл. передачи
  информ. – 1970. – 6. – № 1. – С. 6-19. (Соавтор Юданина А.Б.).
 • Про групові алгебри зчисленних періодичних абелевих груп // Доп. АН УРСР. Сер А. – 1971. – № 5. – С. 387-390.
 • О совместных прямых разложениях конечно-породженной абелевой группы и ее подгруппы // Докл. АН СССР. – 1973. – 210. – № 5. – С. 1004-1007 (Соавтор Жилинская З.П.).
 • Памяти Александра Геннадиевича Куроша // Труды Моск. мат. об-ва. – 1973. – 29. – С. 3-4. (Соавторы Андрунакиевич В.А, Баранович Т.М., Белоусов В.Д., Глускин Л.М., Воловин О.М., Завало С.Т., Калужнин Л.М., Плоткин Б.И., Садовский Л.Е., Скорняков Л.А., Супруненко Д.О., Шеврин Л.М., Шмелькин Л.О.).
 • Irreducible configuration of minimum–weight elemehts in the Reed–Müller second order codes // Second Int. Symp. on Inf. Theory, Thakkadsor, 1971. – Budapest, 1973. – P. 115-129.(Udanina A.V.).
 • О представлениях группы типа р над полем характеристики р // Труды Моск. мат. об-ва. – 1973. – 29. – С. 87-100 (Соавтор Вишнякова Н.И.).
 • О степенях неразложимых пар конечно-порожденных абелевых групп // Сб. «Материалы ХХVII научн. конф. УжГУ. Секц. мат. Наук». – Ужгород, 1974. – С. 207-226. (Соавтор Жилинская З.П.).
 • О модулях над нетеровыми кольцами нормирования // Докл. АН Арм. ССР. – 1975. –
  60. – С. 141-149. (Соавтор Вишнякова Н.И.).
 • О групповых кольцах смешанных абелевых групп // Докл. Болг. АН. – 1975. – 28. –
  № 7. – С. 879-881. (Соавтор Моллов Т.Ж.).
 • Силовская р-подгруппа групповой алгебры счетной абелевой р-группы // Сб. «Материалы ХХІХ научн. конф. УжГУ. Секц. мат. Наук». – Ужгород, 1975. – С. 158-176. (Соавтор Росса A.Р.).
 • Мажоритарный алгоритм декодирования одного оптимального кода // Cб. «Кодирование и передача дискр. сообщ. в системах связи». – М., 1976. – С. 58-61. (Соавтор Грушко И.И.).
 • Об изоморфизме вещественных групповых алгебр абелевых групп // Матем. заметки. – 1977. – 21. – № 2. – С. 229-238. (Соавтор Богдан В.Г.).
 • О неприводимых комплексных представлениях конечно порожденных нильпотентных групп // УМЖ. – 1977. – 29. – № 4. – С. 435-442. (Соавтор Шара В.В.).
 • О представлениях группы типа р над одним классом полей // УМЖ. – 1977. – 29. –
  № 5. – С. 632-637. (Соавтор Пидгорный А.Т.).
 • О представлениях нильпотентной группы без кручения класса два с двумя образующими // Функциональный. анализ и его прил. – 1977. – 1. – № 4. – С. 70-71. (Соавтор Керера Е.Ш.).
 • О носителях элементов наименьшего веса в главных идеалах групповой алгебры группы типа (2,2,…,2): Тез. 7–й конф. по теории кодирования и передачи инф. – 1977. – 2. – С. 13-14. (Соавтор Грушко И.И.).
 • Кодовые параметры главных идеалов групповой алгебры группы типа (2,2,…,2) над полем характеристики 2 // Пробл. передачи информ. – 1978. – 14. – № 4. – С. 3-12. (Соавтор Грушко И.И.).
 • О В–функциях, возникающих в модулярных кодах // Пробл. передачи информ. –
  1981. – 17. – № 4. – С. 3-18. (Соавтор Грушко И.И.).
 • On representations of the infinite dihedral group // Publ. Math. Debrecen. – 1981. – 28. – Р. 173-187. (Buzashi К.).
 • Расщепляемость базисов и изоморфизм групповых колец абелевых групп // Плиска. Бълг. мат. студ. – 1981. – 2. – С. 6-22. (Соавтор Моллов Т.Ж.).
 • О модулях над групповыми алгебрами групп, содержащих бесконечную циклическую подгруппу конечного индекса // Stud. Sci. Math. Hung. – 1981. – 16. – № 3-4. – С. 455-470. (Соавтор Бузаши К.).
 • Об изоморфизме полупростых групповых алгебр несчетных абелевых р–групп // Докл. Болг. АН. – 1982. – 35. – № 47. – С. 869-871. (Соавтор Моллов Т.Ж.).
 • О мультипликативной полугруппе идеалов кольца нормирования // Publ. Math. Debrecen. – 1982. – 29. – № 1-2. – C. 171-176. (Соавтор Вишнякова Н.И.).
 • О представлениях группы, содержащей бесконечную циклическую подгруппу конечного индекса // Publ. Math. Debrecen. – 1982. – 29. – № 1-2. – С. 163-170. (Соавтор Бузаши К.).
 • К теории цифровых сигнальных процессов // Пробл. передачи информ. – 1983. – С. 43-49. (Соавтор Грушко И.И.).
 • О спектре кольца нормирования // Publ. Math. Debrecen. – 1984. – 31. – № 1-2. – C. 203-216. (Соавтор Бузаши К.).
 • Описание всех конечномерных вещественных представлений конечных групп, содержащих бесконечную циклическую подгруппу конечного индекса // Publ. Math. Debrecen. – 1984. – 31. – № 1. – C. 133-144. (Соавтор Бузаши К.).
 • О структуре пороговых множеств. – Харьков: Харьков. ин-т радиоэлектроники, 1984. – 30 с. – Деп в УкрНИИНТИ, №З4ЗУк–85. (Соавтор Сарнавский М.Г.).
 • Комбинаторное строение пороговых множеств // Докл. АН УССР. Cер. А. – 1985. –
  № 1. – С. 3-6. (Соавтор Сарнавский М.Г.).
 • Комбинаторное строение пороговых баз, 1 // Кибернетика. – 1985. – № 2. – С. 24-32. (Соавтор Сарнавский М.Г.).
 • Изоморфизм полупростых групповых алгебр абелевых групп // Плиска. Бълг. мат. студ. – 1986. – № 8. – С. 107-121. (Соавтор Моллов Т.Ж.).
 • Изоморфизм групповых алгебр несчетных абелевых р-групп // Тез. Х Всесоюзн. симп. по теории групп. – Минск, 1986. – С. 19. (Соавтор Моллов Т.Ж.).
 • Исправление наибольшей ошибки при определении вектора методом проекций // Труды 9 Всесоюзн. симп. по избыточности информ. систем. – Ленинград, 1986. – С. 125-127. (Соавтор Герасименко Б.П., Зефиров В.П., Коротких С.П.).
 • Решение задачи оптимизации для двух классов вещественных кодов // Докл. Харьков. ун-та. – Харьков, 1986.
 • Обнаружение и оценка наибольшей ошибки при определении вектора методом проекций // Пробл. бионики. – 1987. – № 38. – С. 43-50. (Соавтор Герасименко Б.П., Зефиров В.П.).
 • Parameters of abelian codes in the group algebras KG of G = <a> <b>, ap = bp = 1, p prime, over a finite field K with primitive p-th roots of unity and related MDS-codes, Contemporary Mathematics. – 1989. – 93. – P. 85-103. (Grushko I.I.).
 • Locally cyclic modules over a valutation ring, Contemporary Mathematics. – 1989. – 93. – P. 85-103. (Vishnyakova N.I.).

Статистика публікацій
Рік 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989
Сумарно за рік 1 4 1 3 3 4 4 6 6 3 1 4 2 5 5 3 2 1 1 4 1 3 1 5 1 4 3 1 3 2 4 1 2
Сумарно до року 1 5 6 9 12 16 20 26 32 35 36 40 42 47 52 55 57 58 59 63 64 67 68 73 74 78 81 82 85 87 91 92 94
Сумарно за всі роки 94