Блецкан (Шваб) Ема Василівна

Блецкан (Шваб) Ема Василівна

№ 80
Асистент

асистент.

Асистент (01.09.1969 – 25.08.1987).

Біографія

Народилася 26 липня 1941 року в с. Гетеня Виноградівського району Закарпатської області. Навчалася в Гетеньській початковій Чепській семирічній та Чорнотисівській середній школах Виноградівського району. В 1959 році поступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення університету в 1964 року згідно за направленням працювала викладачем математики Міжгірського медичного училища Закарпатської області. З 1 вересня 1969 р. працює асистентом кафедри вищої математики УжДУ на умовах погодинної оплати, а з 11 лютого 1970 року вона затверджена асистентом цієї ж кафедри як така, що обрана за конкурсом. У зв’язку з ліквідацією кафедри вищої математики Блецкан Е.В. з 10 липня 1986 року переходить на посаду асистента кафедри загальноінженерних дисциплін УжДУ. З 25 серпня 1987 року в порядку переводу вона стає вчителем СШ № 7 м. Ужгорода.

Протягом роботи в УжДУ проводила заняття з вищої математики та теорії ймовірностей і математичної статистики.

Публікації

  • Історія розвитку математики, як одне з джерел інтернаціонального виховання молоді. – Ужгород: УжДУ, 1972.
  • Системи лінійних рівнянь і лінійні векторні простори // Методичні вказівки до контрольної роботи № 2 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-13. (Співавтори Поляк С.С., Береславський М.Д., Берча І.В., Гомонай В.В., Данканич В.А., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
  • Аналітична геометрія // Методичні вказівки до контрольної роботи № 3 з вищої математики. – Ужгород, 1973. – С. 1-10. (Співавтори Поляк С.С., Береславський М.Д., Берча І.В., Гомонай В.В., Данканич В.А., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
  • Похідна // Методичні вказівки до контрольної роботи № 5 з вищої математики. – Ужгород, 1974. – С. 1-14. (Співавтори Поляк С.С., Кабацій М.М., Крицький О.О.).
  • Із історії інтегрування рівняння Якобі // Матеріали XXXIII наукової конференції проф.-викл. складу УжДУ. – 1979. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079.
  • Вища математика // Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вища математика» для студентів заочників I курсу біологічного факультету. – Ужгород, 1981. (Співавтор Орос М.Г.).

Статистика публікацій
Рік 1972 1973 1974 1979 1981
Сумарно за рік 1 2 1 1 1
Сумарно до року 1 3 4 5 6
Сумарно за всі роки 6