Боярищева Тетяна Валеріївна

Боярищева Тетяна Валеріївна

№ 126
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

аспірантура (20.01.2000 – 01.07.2001), асистент (01.09.2001 – 01.09.2002), викладач (01.09.2002 – 12.02.2009), доцент кафедри (12.02.2009 – 28.04.2015), доцент (28.04.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 21 грудня 1975 року в селі Тур’я-Ремета Перечинського району. У 1992 році закінчила середню школу в
Тур’я-Реметі і в цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила в
1997 році з відзнакою.

З 1997 по 2001 – вона аспірант кафедри математичного аналізу Ужгородського національного університету (науковий керівник – доц. Слюсарчук П.В.).

З 13 вересня 1999 року працює на посаді асистента кафедри математичного аналізу. 22 січня 2007 року в Київському національному університеті захистила дисертацію «Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук (науковий керівник Слюсарчук П.В.).

З 1 вересня 2002 р. стає викладачем кафедри математичного аналізу; з 12 лютого 2009 р. – доцентом цієї ж кафедри. Вчене звання доцента їй присвоєно у 2015 р.

Проводить практичні та лабораторні заняття з математичного аналізу, теорії ймовірностей та математичної статистики, функціонального та комплексного аналізу.

Публікації

 • Оцінка швидкості збіжності в цептральній граничній теоремі для різно розподілених випадкових величин //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. – Ужгород, 1999. – Вип. 4. – С. 12-16. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Оцінка близькості розподілів сум до нормального //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. – Ужгород, 2000. – Вип. 5. – С.4-10. (Співавтори Слюсарчук П.В., Поляк І.Й.).
 • Оцінка швидкості збіжності в локальній граничній теоремі для щільностей у випадку різно розподілених випадкових величин. //Тези VII Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – Київ, 2000. – С. 413.
 • Оцінка близькості розподілів двох сум для різно розподілених випадкових величин //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. – Ужгород, 2001. – Вип. 6. –
  С. 48. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Оцінка близькості розподілів двох сум випадкових величин //Вісник Київського університету сер. фіз.-мат. науки – Київ, 2002. – Вип. 5. – С. 27-32. (Співавтор
  Слюсарчук П.В.).
 • Оцінка близькості розподілів двох сум. //Тези VI Міжнародної школи з математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. – Крим, Ласпі, 2002, с. 31-32. (Співавтор Слюсарчук П.В.).
 • Близькість розподілів сум до нормального // Тези VII Міжнародної школи з математичних та статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні. – Крим, Ласпі, 2003, с. 19. (Співавтори Слюсарчук П.В., Поляк І.Й.).
 • Наближення розподілів сум випадкових величин. //Вісник Київського університету сер. фіз.-мат. Науки // – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 26-30.
 • Швидкість збіжності до нормального закону //Теорія ймовірностей та математична статистика // – Київ, 2003.
 • Оцінка швидкості збіжності до нормального закону функцій розподілу випадкових величин. //Тези X Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – Київ, 2004. – С. 574.
 • Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин. Дис. …канд. фіз.-мат. наук – 2006. – 125 с.
 • Граничний аналіз розподілів сум випадкових величин. Автореферат дис. …канд. фіз.-мат. наук – 2006. – 16 с.
 • Оцінка швидкості збіжності у локальній граничній теоремі для щільностей // Тези ХІІ Міжнарод-ної наукової конференції імені академіка М. Кравчука, (Київ, 15 – 17 травня
  2008 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – част.ІІ. – С.34. (Співавтор Слюсарчук П.В.)
 • Оцінка швидкості збіжності у локальній граничній теоремі для щільностей/ // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2008. – Випуск 16. № 1. – С. 35-39. (Співавтори Поляк І.Й., Слюсарчук П.В.)
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу.
  Частина 2. Метричні простори. Стискаючі відображення // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: ПП Данило С. І. – 2008. –50 с.
 • Швидкість збіжності до двовимірного нормального закону в рівномірній метриці для характеристичних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2009. – Випуск 18. – С. 25-30. (Співавтор Поляк І.Й.)
 • Оцінка швидкості збіжності функції розподілу випадкового вектора до функції розподілу двовимірного нормального закону // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2009. – Випуск 18. – С. 32-38. (Співавтори Поляк І.Й., Слюсарчук П.В.)
 • Оцінка швидкості збіжності до двовимірного нормального закону в рівномірній метриці для характеристичних функцій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2010. – Випуск 20. – С. 13-18.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу.
  Частина 3. Лінійні нормовані простори. Гільбертові простори // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: ПП Данило С. І. – 2011. – 32 с.
 • Оцінка близькості щільностей розподілів двох сум випадкових величин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2011. – Випуск 22. №2 – С. 35-38. (Співавтори Поляк І.Й., Слюсарчук П.В.)
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу.
  Частина 4. Лінійні неперервні оператори і функціонали // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: ПП Данило С. І. – 2011. – 24 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу функціонального аналізу.
  Частина 5. Спряжені і компактні оператори. Власні значення і власні вектори оператора. Спектр і резольвента // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: ПП Данило С.І. – 2011. –23 с. (Співавтор Гудивок Т.В.)
 • Функціональний аналіз. Навчальний посібник для студентів спеціальностей «математика», «прикладна математика», «статистика». // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: ПП «Інвазор» – 2013, 120 с. (Співавтори
  Гудивок Т.В., Погоріляк О.О.).
 • Дослідження швидкості збіжності сум незалежних випадкових величин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2014. – Випуск 25. №1 – С. 21-27.
 • Швидкість збіжності до двовимірного нормального закону в рівномірній метриці для характеристичних функцій // Тези ХV Міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука, (Київ, 15 – 17 травня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – Част.ІІІ. – С.26 – 27.
 • Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з основ векторного і тензорного аналізу для другого курсу фізичного факультету // ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород: кафедра теорії ймовірностей і математичного аналізу. – 2015. – 24 с.
 • Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з математичного аналізу для першого курсу фізичного факультету // ДВНЗ «Ужгородський національний
  університет». – Ужгород: кафедра теорії ймовірностей і математичного аналізу. – 2015. – 52 с. (Співавтор Дзямко В.Й.)
 • Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовності серій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2016. – Випуск 28. – С. 48-52. (Співавтор Поляк І.Й.).

Статистика публікацій
Рік 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 4 1 2 2 1
Сумарно до року 1 3 4 6 9 10 12 15 17 18 22 23 25 27 28
Сумарно за всі роки 28