Брич Іван Васильович

Брич Іван Васильович

№ 33
Cтарший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.09.1967 – 30.06.1996).

Біографія

Народився 17 січня 1931 року в селі Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. В 1950 році закінчив Іршавську СШ. В цьому ж році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1955 році. З серпня 1955 року по серпень 1956 року Брич І.В. – вчитель математики Куринської середньої школи Карагандинської області (Казахстан). З 1956 року по 1958 рік працює завучем Порошківської середньої школи Перечинського району Закарпатської області. Протягом 1958-1961 рр. – вчитель математики Тур'я-Ремітської середньої школи Перечинського району, а з 1961 по 1962 рік – методист кабінету політехнізації при Закарпатському Інституті УКВ. У вересні 1962 року Брич І.В. переходить на роботу в Ужгородський держуніверситет, де працює асистентом кафедри загальноінженерних дисциплін, а з 1964 року у зв’язку з реорганізацією та розділенням кафедр – асистентом кафедри вищої математики загальнотехнічного факультету. З 01.09.1967 р. він – старший викладач кафедри вищої математики. Протягом 01.10.74 – 01.10.75 перебував у річній аспірантурі Інституту математики АН УРСР (науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук Курпель М.С.).

З 01.07.1980 року Брича І.В. переведено на кафедру диференціальних рівнянь і математичної фізики. 30.06.1996 року його звільнено з роботи в УжДУ в зв'язку з виходом на пенсію.

Протягом роботи в УжДУ проводив заняття з курсів вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, звичайних диференціальних рівнянь, а також з курсів за вибором.

Публікації

  • Наближене інтегрування однієї крайової задачі для нелінійної системи диференціальних рівнянь з запізнюючим аргументом // ДАН УРСР. – 1970. – № 11. – С. 980-982. (Співавтор Ковач Ю.І.).
  • Ускоренная сходимость итерационного метода для телеграфного уравнения с отклоняющимся аргументом // Сб. «Вычислительная и прикладная математика». – 1975. – Вып. 26. – С. 28-41. (Соавтор Ковач Ю.И.).
  • Об итерационном методе решения одной краевой задачи для нелинейного дифференциального уравнения с отклоняющимся аргументом // УМЖ. – 1975. – Т. 27. – № 5. – 7 с.
  • Об одной модификации метода С.А.Чаплыгина для нелинейного дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом // Тезисы IV Всес. конф. по теории и приложениям дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К.: Наукова думка, 1975. – 2 с.
  • Ускоренная сходимость одного двустороннего метода исследования нелинейного дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом // Сб. «Качественные методы теории диф. уравнений с отклоняющимся аргументом». – 12 с.
  • Теоремы о непрерывности решения как функции от параметров и начальных данных // Сб. «Материалы XXX научой конф. проф.-преп. состава УжГУ». Секция матем. наук. – Ужгород, 1977. – 37 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2568-77. (Соавтор Ковач Ю.И.).
  • Теорема о дифференциальном неравенстве и ее применение к исследованию одной нелинейной краевой задачи // Материалы XXXII итог. науч. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород, 1978. – C. 94-114. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79. (Соавтор Ковач Ю.И.).
  • Исследование одной нелинейной краевой задачи аналитическим двусторонним методом // УМЖ. – 1981. – Т. 33. – № 5. – 3 с. (Соавтор Ковач Ю.И.).
  • О некоторых модификациях метода двусторонних приближений // Материалы науч. семинара кафедры дифференциальных уравнений УжГУ. – 1982. – 9 с. – Деп. Укр. НИИНТИ, № 105 Ук-Д84.
  • Об одной задаче теории упругости с отклонением аргумента // Численные методы решения задач теории упругости и пластичности. Материалы VIII Всес. конф. – Новосибирск, 1984. – 8 с.

Статистика публікацій
Рік 1970 1975 1977 1978 1981 1982 1984
Сумарно за рік 1 3 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 4 5 6 7 8 9
Сумарно за всі роки 9