Брила Андрій Юрійович

Брила Андрій Юрійович

№ 141
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

асистент (08.11.2003 – 01.09.2009), доцент кафедри (01.09.2009 – 17.02.2012), доцент (17.02.2012 – по сьогодні). Стажування в університеті Texas A&M University –Texarkana (США) (01.05.2016 – 08.06.2016).

Біографія

Народився 17 березня 1978 року в с. Сасово, Виноградівського району Закарпатської області. В 1993 році закінчує Сасівську ЗОШ І-ІІ ступенів, а в 1995 році Чорнотисівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчує з відзнакою в 2000 році. З 2000 по 2003 рік навчається в аспірантурі зі спеціальності «теоретичні основи інформатики та кібернетики» (керівник проф. Червак Ю.Ю.). З 1 листопада 2003 року працює асистентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з математичних моделей в природничих, суспільних та економінчих науках, ЕОМ і програмування, системного аналізу і математичного моделювання, обчислювальних систем, методів оптимізації, інформатики та сучасних інформаційних технологій, оптимізації як вибору в порядках віддачі переваги. Керує курсовими, бакалаврським та дипломними роботами.

Публікації

 • До питання про максимізацію лінійної функції на множині Парето за допомогою симплексного алгоритму // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2003. – Вип. 8. – С. 149–152.
 • Застосування симплексного алгоритму для розв’язання задачі максимізації лінійної функції на множині Парето // Теорія прийняття рішень: ІІ-га міжнародна школа-семінар, 27 вересня – 2 жовтня 2004 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2004. – С. 11–12.
 • Про одну умову існування крайніх точок допустимої множини парето-лексикографічної оптимізації, які є її оптимальними розв’язками // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2005. – Вип. 10–11. – С. 41–43.
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічно-паретівської та парето-лексикографічних задач оптимізації за зваженою сумою різноважливих критеріїв // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2007. – Вип. 14–15. – С. 13–17.
 • Досяжність оптимальних розв’язків лінійної задачі лексикографічно-лексикографічної багатокритеріальної оптимізації за зваженою сумою різноважливих критеріїв // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 16 – С. 40–43.
 • Достижимость оптимальных решений линейной задачи многокритериальной оптимизации по взвешенной сумме критериев разной важности в транзитивной субординации // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 5. – С. 135-138.
 • Досяжність оптимальних розв’язків задач лексикографічно-паретівської та парето-лексикографічної оптимізації з опуклими критеріальними функціями за зваженою сумою рівноважливих критеріїв // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. –
  Вип. 17. – С. 6365.
 • Attainbility of optimum sulutions of lexicographical maximization problem with convex criterion functions on their weighed sum // Discrete and Global Optimization : International Conference, Yalta, July 31 – August 2, 2008: abstracts. – Kyiv, 2008. – P. 10–11.
 • Досяжність оптимальних розв’язків задач багатокритеріальної максимізації з опуклими критеріальними функціями за їх зваженою сумою в транзитивній субординації // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008): International Conference, Crimea(Novy Svit), September 22-27, 2008: abstracts. – Kyiv, 2008. P. 63-64.
 • Досяжність оптимальних розв’язків задачі лексикографічно-лексикографічної багатокритеріальної максимізації з опуклими критеріальними функціями за їх зваженою сумою // Теорія прийняття рішень: ІV-та міжнародна школа-семінар, Ужгород, 29
  вересня – 4 жовтня 2008 р.: праці школи семінару. Ужгород, 2008. С. 30-31.
 • Досяжність оптимальних розв’язків однієї лексикографічної задачі про оптимальне призначення // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 18. –
  С. 5153. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків однієї лексикографічно-лексикографічної задачі про оптимальне призначення // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2010. – Вип. 18. – С. 30–32. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Задача лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями // Теорія прийняття рішень: V-та міжнародна школа-семінар, Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.: праці школи семінару. Ужгород, 2010. С. 69. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Достижимость оптимальных решений линейной задачи многокритериальной оптимизации с альтернативными критериями в транзитивной субординации // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2011. – №4. – С. 68-72.
 • Задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22/1. – С. 30–34. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Задачі лексикографічно-паретівської оптимізації з альтернативними критеріями // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22/2. – С. 26-29. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Задачі парето-лексикографічної оптимізації з альтернативними критеріями // Computation Inteligence (Results, Problems and Perspectives): Proceeding of the First International Conference (10-13 May 2011, Cherkasy). – Cherkasy:McLaut, 2011.– P.433. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Задача лексикографічно-лексикографічної оптимізації з альтернативними залежними групами критеріїв// Теорія прийняття рішень: VI міжнародна школасемінар,  Ужгород,
  1–6 жовтня 2012 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2012.–С. 64. (Співавтори Гренджа В.І., Попович Л.В.).
 • Задачі лексикографічної оптимізації про рюкзак. //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24/1. – С. 26-29. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про максимальний потік. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24/2. – С. 21-25. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про рюкзак // Computation Inteligence (Results, Problems and Perspectives): Proceeding of the First International Conference (14-17 May 2013, Cherkasy). – Cherkasy, 2013.– P.334. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічно-паретівської задачі про максимальний потік з альтернативними критеріями і альтернативними групами критеріїв // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2014. – Вип. 25/1. – С. 28-32. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2014. – Вип. 3. – C.76-80. (Співавтор Антосяк П.П.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків лексикографічної задачі про максимальний потік з альтернативними критеріями // Problems of decision making under uncertainties
  (PDMU-2014): International Conference (May 12-16, 2014, Mukachevo). – Mukachevo,
  2014. – P. 69.
 • Про досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування Праці VІI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 29.09 – 4.10.2014. С.81. (Співавтори Антосяк П.П., Гренджа В.І.).
 • Досяжність нечітких цілей у задачі лексикографічно-лексикографічної оптимізації // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ. – 2015. – Вип. 26/1. – C.16-22. (Співавтори Антосяк П.П., Когут В.).
 • Досяжність нечітких альтернативних залежних цілей у заданій субординації строгого ранжування // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ. –
  2015. – Вип. 27/2. – C.41-47. (Співавтор Антосяк П.П.).
 • Досяжність нечітких альтернативних цілей у заданій субординації строгого ранжування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. – 2015. – Вип.4. – C.71-76. (Співавтори Антосяк П.П.,
  Юрченко Н.В.).
 • Досяжність оптимальних розв’язків задачі лексикографічної оптимізації з нечіткими булевими функціями Праці міжнародної наукової школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІІ)», Закарпатська обл., Мукачівський р-н., смт. Чинадієво, 21-25 вересня 2015 р. С.12. (Співавтори Антосяк П.П., Гренджа В.І.).
 • Задачі оптимізації із лексикографічними обмеженнями, що містять альтернативні складові. Праці VІІI міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 26.09-1.10.2016. С.61. (Співавтор Гренджа В.І.).
 • Лексикографічна задача про покриття з альтернативними критеріями //Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Матем. і інформ. – 2016. (Співавтор Гренджа В.І.).

Статистика публікацій
Рік 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 1 1 1 6 1 2 4 1 3 4 4 2
Сумарно до року 1 2 3 4 10 11 13 17 18 21 25 29 31
Сумарно за всі роки 31