Будз Петро Якович

Будз Петро Якович

№ 55
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (22.01.1972 – 31.08.1978).

Біографія

Народився 2 червня 1940 року в с. Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області. В 1956 році вступив до Львівського державного педінституту, який в 1960 році був реорганізований в Дрогобицький державний педінститут ім. І.Я.Франка, де закінчив фізико-математичний факультет в 1961 році. Далі працював учителем математики, фізики й креслення в середній школі с. Старі Кути. З 18 грудня 1965 року був зарахований як обраний за конкурсом на посаду викладача кафедри природничих дисциплін Виноградівського загальнонаукового факультету Ужгородського держуніверситету. 22 січня 1972 року Будз П.Я. був переведений на посаду старшого викладача, як обраний за конкурсом. В зв’язку з ліквідацією Виноградівського загальнонаукового факультету звільнений з роботи в УжДУ за скороченням штатів з 31 серпня 1978 року.

Протягом роботи в УжДУ проводив заняття з вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики.