Далекорей Анатолій Васильович

Далекорей Анатолій Васильович

№ 160
Викладач

викладач.

викладач (01.09.2008 – по сьогодні).

Біографія

Народився 21 липня 1983 року, в селі Кічерний Воловецького району Закарпатської області. Спочатку, з 1989 по 1998 навчався в Кічернянській ЗОШ І-ІІ ступенів, а пізніше з 1998 по 2000 рік в Нижньоворітській гімназії інтернаті.

З 2000 року він студент математичного факультету Ужгородського державного університету. У 2005 році він закінчує навчання в університеті, здобувши вищу освіту зі спеціальності «Математика», викладач математики й інформатики.

У період (10.11.2005 – 10.11.2008) він є аспірантом кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. (науковий керівник – кандидат фіз.-мат. наук, доцент Пагіря М.М.).

З 01.09.2008 Далекорей А.В. був прийнятий на посаду викладача кафедри комп’ютерних систем та мереж, де працює і по сьогодні.

Публікації

  • Закономірності зародкового механізму конденсації аморфних плівок халькогенідних напівпровідників // Журнал нано та електронної фізики 2012. Том 4 – №3. – С. 03011-1 – 03011-7. (Співавтори Іваницький В.П., Ковтуненко В.С., Мешко Р.О.).
  • Проблеми моделювання атомної структури невпорядкованих напівпровідникових
    плівок // V Українська науккова конференція з фізики напівпровідників, 9-15 жовтня
    2011р. — Ужгород. (Співавтори Іваницький В.П., Ковтуненко В.С., Мешко Р.О.).

Статистика публікацій
Рік 2012
Сумарно за рік 1
Сумарно до року 1
Сумарно за всі роки 1