Данканич Василь Андрійович

Данканич Василь Андрійович

№ 64
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

(01.03.1978 – 01.09.1989), доцент (01.09.1989 – 05.05.2000).

Біографія

Народився 8 серпня 1940 року в с. Сільце Іршавського району Закарпатської області. В 1957 році закінчив Іршавську середню школу. З 1957 року навчався в Хустському лісотехнічному технікумі, який закінчив у лютому 1960 р. За направленням працював майстром лісодільниці Усть-Чорнянського лісокомбінату. В 1960 році поступив, а в 1965 році закінчив математичне відділення фізико-математичного факультету УжДУ. З серпня по жовтень – вчитель математики Усть-Чорнянської середньої школи. Звідти був призваний в армію і після демобілізації (1966 р.) працював учителем математики Дубрівської восьмирічної школи Іршавського району. З вересня 1967 р. – асистент кафедри вищої математики на умовах погодинної оплати, а з 15 грудня – штатний асистент цієї ж кафедри. В 1973-1976 рр. навчається в аспірантурі при кафедрі обчислювальної математики (наукові керівники – доц. Маркуш І.І., проф. Мартинюк Д.І.). Протягом 1976-1978 років – старший науковий співробітник НДС математичного факультету УжДУ. З 1 березня 1978 року – асистент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. 16 лютого 1987 року в Київському держуніверситеті ім. Т.Г.Шевченка захистив дисертацію: «Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 вересня 1989 року Данканич В.А. – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики. 29 листопада 1991 р. йому присвоєне вчене звання доцента по цій кафедрі. Помер 5 травня 2000 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні заняття з вищої математики, теорії імовірностей і математичної статистики, аналітичної геометрії, диференціальної геометрії, диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, спецкурсів: теорія диференціальних рівнянь з відхиляючим аргументом, періодичні розв’язки автономних і неавтономних систем, теорія стійкості.

Публікації

 • Асимптотика решения задачи Валле-Пуссена для линейных сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений. // Сб «Материалы XXIX науч. конф. УжГУ, секция мат. наук». – Ужгород, 1975. – С. 48-52. – Деп ВИНИТИ, 1976. (Соавторы Бобочко В.П., Маркуш И.И.).
 • Об асимптотике решения смешанной задачи для нелинейных интегро-дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной // Сб. «Материалы XXIX науч. конф. УжГУ». – Ужгород, 1975. – С. 53-57. – Деп. ВИНИТИ, 1976 (Соавторы Маркуш И.И., Кабаций Н.М.).
 • Развитие асимптотических методов в теории сингулярно возмущенных дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений с частными производными // Краевые задачи теории фильтрации: Тезисы докл. Всесоюзной конф. – Ужгород, 1976. – С. 123-124. (Соавторы Кабаций Н.М., Маркуш И.И., Прилепин Н.Н.).
 • Применение обобщенного метода усреднения к квазилинейному гиперболическому уравнению 2-го порядка с малым параметром // Сб. «Материалы XXXI научн. конф.
  УжГУ. – Ужгород, 1978. – С. 233-237. – Деп. ВИНИТИ. (Соавтор Маркуш И.И.).
 • Метод Галеркина в теории квазипериодических решений нелинейных уравнений с запаздыванием // УМЖ. – 1980. – Вып. 32. – № 4. – С. 553-557. (Співавтори Митропольский О.А., Мартынюк Д.Н.).
 • Метод Галеркина построения квазипериодических решений систем с запаздыванием // IX Межд. конф. по нелинейным колебаниям: Tез. докл. – К., 1981. – С. 107-108. (Соавтор Мартынюк Д.Н.).
 • Периодические решения автономных систем с запаздыванием // Весник АН Узб. ССР – 1981. – № 3. – С. 3-7. (Соавтор Ильясов К.).
 • Методические указания к лабораторным работам по уравнениям математической физики, часть II. – Ужгород, 1981. – 49 с. (Соавторы Маркуш И.И., Бобочко В.Н., Прилепин Н.Н).
 • Квазипериодические решения систем с запаздыванием // УМЖ. – 1984. – Вып. 36. –
  № 1 – С. 105-110.
 • Метод Галеркина построения квазипериодических решений систем с запаздыванием // IX Межд. конф. по нелинейным колебаниям. – К.: Наукова думка, 1984. – Т. 2. – С. 251-253. (Соавтор Мартынюк Д.И.).
 • Существование интегральных многообразий систем дифференциально-разностных уравнений нейтрального типа // Приближенные методы анализа нелинейных колебаний. – К.: Ин-т Математики АН УССР, 1984. – С. 61-65. (Соавтор Мартынюк Д.И.).
 • Периодические решения нелинейных автономных систем с запаздыванием // Cб. «Материалы науч. семинара кафедры диф. уравнений и математической физики УжГУ». – Ужгород, 1986. – С. 46-69. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 4323.
 • Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – 1987. – С. 16.
 • Периодические и квазипериодические решения автономных систем с запаздыванием. // УМЖ. – 1987. – № 1. – С. 64-68. (Соавтор Мартынюк Д.И.).
 • Методические указания по курсу «Дифференциальные и интегральные уравнения». – Ужгород: УжГУ, 1991. – 51. с.
 • Бифуркация в динамической системе, описывающей переходную ползучесть при радиационном воздействии. // Республ. школа-семинар «Разрывные динамические системы»: Тезисы докл. – Ужгород, 1991. (Соавтор Момот И.П.).

Статистика публікацій
Рік 1976 1978 1980 1981 1984 1986 1987 1991
Сумарно за рік 3 1 1 3 3 1 2 2
Сумарно до року 3 4 5 8 11 12 14 16
Сумарно за всі роки 16