Добридень Алла Володимирівна

Добридень Алла Володимирівна

№ 133
Викладач

викладач.

викладач (23.06.2011 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 16 березня 1976 року в м. Ужгород. У 1993 році закінчила загальноосвітню школу № 5 м. Ужгород. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчує в 1998 році. У 1998-2000 роках працює в ЗОШ № 13 м. Ужгород. У період 2000-2004 років навчається в аспірантурі в Ужгородському національному університеті (науковий керівник – проф. Маринець В.В.). З 1 вересня 2002 року працює асистентом, а з 23 червня 2011 року – викладачем кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики.

За час роботи в УжНУ проводить заняття з диференціальних рівнянь, практикума з ЕОМ, нарисної геометрії та технічного креслення, інженерної та комп’ютерної графіки, основ інформатики та обчислювальної техніки, а також дисциплін спеціалізацій «Операційне числення», «Нелінійні задачі математичної фізики», «Вибрані питання теорії крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь».

Публікації

 • About One Characteristic Initial Value Problem // Nonlinear Oscillation, – Vol. 4, – No 4, – 2001. – Р. 487-499. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Характеристична задача Коші // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2001. – Вип. 6. – C. 66-77.
 • Про одну узагальнену задачу Гурса. // Тези доп. Міжнар. матем. конф., присвяченої Д.О. Граве. – Київ, 2002.– С. 10. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Узагальнена задача Гурса // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2003. – Вип. 8.– С.79-90. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Про одну задачу Гурса // Тези доп. Міжн. наук. конф. «Шості Боголюбовські читання». – Київ, 2003.
 • Узагальнена задача Гурса // Міжнар. матем. конф. ім. В.Я. Скоробогатько. – Львів, 2004.– С.135. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Мішана задача з нелокальною крайовою умовою А.М. Нахушева // Тези доповідей конференції молодих вчених із сучасних проблем механіки і математики ім.
  Я.С. Підстригача.– Львів, 2005. – С. 280-281.
 • Мішана задача з нелокальною крайовою умовою А.М. Нахушева // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2005. – Вип. 10-11. – С. 57-64.
 • Про одну задачу Гурса для квазілінійного рівняння довільного порядку на площині // Тези доповідей міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень ПОО-ХХХІІІ». – Київ, 2007. – С. 191-192. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Про одну задачу Коші-Дарбу для квазілінійного рівняння гіперболічного типу // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 16. – С. 101-109. (Співавтор Маринець В.В.).
 • Про одну задачу Гурса для квазілінійного рівняння гіперболічного типу S-го порядку на площині // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 18. – С. 62-72.

Статистика публікацій
Рік 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009
Сумарно за рік 2 1 2 1 2 1 1 1
Сумарно до року 2 3 5 6 8 9 10 11
Сумарно за всі роки 11