Довганич Мирослава Михайлівна

Довганич Мирослава Михайлівна

№ 135
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

Доцент кафедри (01.09.2002 – 30.06.2008).

Біографія

Народилась 30 березня 1952 року в с. Загаття Іршавського району Закарпатської області. У 1974 році закінчила математичний факультет Ужгородського державного університету та отримала кваліфікацію «математик, математик-обчислювач». Свою трудову діяльність розпочала на кафедрі квантової електроніки УжДУ на посаді інженера-програміста. З 1982 року працює на посаді старшого інженера у відділі теорії елементарних взаємодій Ужгородського відділення Інституту ядерних досліджень АН України, а потім в Інституті електронної фізики НАН України де займає посаду провідного інженера. У 1999 році у Львівському державному університеті ім. Івана Франка захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.04.02 – теоретична фізика на тему: «Врахування міжелектронних кореляцій гелісподібних систем на основі двовимірного базису гіперсферичних координат» і стала науковим співробітником відділу. З 2002 року за сумісництвом працює на посаді доцента кафедри кібернетики і прикладної математики Ужгородського національного університету.

Публікації

 • Система математического обеспечения рассчетов «Атом». XX. Программы вычисления атомных волновых функций в приближении Харти – Фока на ЕС ЭВМ//АН СССР.
  ЛФТИ-87 – Препр./Ленинград. – 72с. (Співавтори Чернышова Л.В., Гульцев Б.В.)
 • Использование модельного, зависящего от энергии потенциала, для расчета сечений упругого рассеяния электронов атомом Mg// УФЖ. – 1989. – Т.34, №3. – С.345 – 349. (Співавтори Келемен В. И., Сабад Е.П.).
 • The Vibrational States in Two-Electron System// Proceedings of the 3rd Triangle Seminar on Atomic Collision Proceses. Uzhgorod 26 October 1992. – Uzhgorod. - 1993. – P. 18-22 (Co-authors Haysak M., Haysak I.).
 • Описание угловых корреляций в гелиоподобных системах // У кн.: Наукові праці ІЕФ’96 / Відп. ред. Завілопуло А.М. – Ужгород, Україна. – 1996. – С. 72-78. (Співавтор
  Гайсак М.И.).
 • Contribution of autoionizing States in Cross-Section of Two-Photon Ionization of Magnezium // У кн.: Наукові праці ІЕФ’96 / Відп. ред. Завілопуло А.М. – Ужгород, Україна. – 1996. –
  С. 88-92. (Co-authors Haysak M.I., Bandurina L.A., Zatsarinny O.I.).
 • Двовимірний адіабатичний базис для опису кореляційного руху електронів у атомі Не // Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту: Наук.-техн. зб. – Київ – Ужгород. – 1997. – Вип. 3. – С. 256-264.
 • A Two-Dimensional Basis for Investigation of Angular Correlations in Helium-Like Systems // J. Phys Studies. – 1997. – V.1, № 4. – P. 521-527 (Co-authors Haysak M.I., Lengyel V.I.,
  Onysko V.V.).
 • Adiabatic Approarch in Method of Hyperspherical Coordinates on Two-Dimensional // The Centenary of Electron (El-100). Proceedings / Ed. By Zavilopulo A., Azhniuk Yu.,
  Bandurina L. – Uzhgorod, Ukraine. – 1997. – P.214-218. (Co-authors Haysak M.I., Onysko V.V.)
 • Two-Dimensional Basis for the Investigation of Angular Correlations in Helium-Like Systems // Laser Physics. – 1997. – V.7, № 3. – P. 672-678. (Co-authors Haysak M.I., Onysko V.V.).
 • The contribution of autoionizing states to the cross-section in two-photon ionization of magnesium // Laser Physics. – 1997. – V. 7, № 3. – P. 766-772. (Co-authors Haysak M.I., Bandurina L.A., Zatsarinny O.I.).
 • A Contribution of the Autoionizing States to the Two-Photon Ionization of Alkaline-Earth Atoms // «The Centenary of Electron (EL-100)», Proceedings / Ed. by Zavilopulo A., Azhniuk Yu., Bandurina L. – Uzhgorod, Ukraine. – 1997. – P. 199-202. (Co-authors Haysak M.I., Bandurina L.A., Zatsarinny O.I.).
 • Використання двовимірного базису для визначення енергії автоіонізаційних станів гелієподібних систем // Науковий вісник Ужгородського університету, Серія Фізика. –
  1998. – №2. – С. 61-66. (Співавтори Гайсак М.І., Онисько В.В.).
 • Hyperspherical Approach in Few-Body Systems // Uzhhorod National University Scientific Herald. Ser. Physics. – 2000. №8. – P. 173-177. (Co-authors Haysak M.I., Onysko V.V.).

Статистика публікацій
Рік 1989 1993 1996 1997 1998 2000
Сумарно за рік 1 1 2 6 1 1
Сумарно до року 1 2 4 10 11 12
Сумарно за всі роки 12