Драпкін Аркадій Борисович

Драпкін Аркадій Борисович

№ 16
Асистент

асистент (01.11.1956 – 04.07.1957).

Біографія

Народився 11 липня 1924 року в місті Дубровно Вітебської області БРСР. У 1942 році закінчив середню школу в м. Прохладний Кабардинської АРСР. В липні 1942 року був призваний в армію, де прослужив до серпня 1945 року рядовим. В боях на Північному Кавказі його було поранено і після госпіталю (січень-травень 1943 року) служив у нестройових частинах. Після демобілізації у вересні 1945 року поступив на фізико-математичний факультет Дніпропетровського університету. В 1946 році перевівся у Львівський держуніверситет, який закінчив у 1950 році. З листопада 1950 року працює асистентом, потім ст. викладачем кафедр вищої математики і теоретичної механіки у Львівському сільськогосподарському інституті. З жовтня 1953 року Драпкін А.Б. – аспірант кафедри диференціальних рівнянь і геометрії Львівського держуніверситету. З 1 листопада 1956 року його призначено асистентом кафедри математичного аналізу Ужгородського держуніверситету. З цієї посади Драпкіна А.Б. звільнено з 4 липня 1957 року за власним бажанням.

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні заняття з аналітичної геометрії та диференціальної геометрії.

Публікації

  • Функционально-инвариантные решения волнового уравнения для пространственного случая // Доп. та повід. ЛДУ. – Л., 1955. – Вып. 6. – № 2. – С. 99-103.
  • Асимптотика собственных значений и функций одного класса эллиптических систем // ДАН СССР. – М., 1957. – Т. 114. – № 3. – С. 465-467.
  • Асимптотика власних значень і функцій задач типу Діріхле для одного класу еліптичних систем // Наук. зап. ЛДУ. Сер. мех.-мат. – 1957. – Т. 44. – № 8. – С. 134-147.
  • Граничні задачі для еліптичних систем з параметром // Наукові зап. ЛДУ. Сер.
    мех.-мат. – 1957. – Т. 44. – № 8. – С. 123-133.
  • Асимптотика власних значень для одного класу несамоспряжених еліптичних систем // Наукові зап. ЛДУ. Сер. мех.-мат. – 1957. – Т. 44. – № 8. – С. 148-151.
  • Об одном способе определения асимптотики собственных значений и собственных функций для эллиптических систем // III Всесоюз. мат. съезд. – М., 1959. – Т. 4. – С. 19-20.

Статистика публікацій
Рік 1955 1957 1959
Сумарно за рік 1 4 1
Сумарно до року 1 5 6
Сумарно за всі роки 6