Дзямко (Орос) Вікторія Йосипівна

Дзямко (Орос) Вікторія Йосипівна

№ 131
Кандидат педагогічних наук, доцент.

кандидат педагогічних наук, доцент.

викладач (28.03.2005 – 16.04.2007), доцент кафедри (16.04.2007 – 28.04.2015), доцент (28.04.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилась 16 січня 1975 року в смт. Середнє Ужгородського району Закарпатської області.

В 1992 році закінчила Середнянську ЗОШ із золотою медаллю. У цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила у 1997 році з дипломом з відзнакою. У цьому ж році поступила в аспірантуру (без відриву від виробництва) (науковий керівник доц. Моца А.І.). За час навчання в аспірантурі працювала вчителем математики в Середнянській ЗОШ I-III ст.

Кандидатську дисертацію «Формування стохастичних уявленьв учнів 1-6 класів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук вона захистила у Волинському державному університеті імені Лесі Українки 10 лютого 2006 року. Звання доцента по кафедрі математичного аналізу та теорії імовірностей ій присвоєно 28 квітня 2015 року.

З 1 вересня 2001 року працює на кафедрі математичного аналізу УжНУ. Веде практичні та лабораторні заняття з математичного та фунціонального аналізів на 1-2 курсах математичного факультету, з теорії ймовірностей та математичної статистики на 3 курсі стаціонарного відділення. На 3-4 курсах заочного відділення веде заняття з фунціонального аналізу та теорії ймовірностей і математичної статистики.

Публікації

 • Проблеми математичної підготовки випускників загальноосвітніх сільських шкіл у відповідності до державного стандарту, діючих навчальних планів, а також підручників з математики, наявних і доступних для сільського вчителя математики і сільського учня // Матеріали Всеукр. конф. «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисципліну загальноосвітніх навчальних закладах України». – Київ. – 1999. – С. 38-39.
 • Проблеми математичної підготовки у сільських школах // Математика. – 1999. – № 22 (34). – С. 34.
 • Організація та проведення диференційованої математичної підготовки учнів у позаурочний час в умовах сільської школи // Матеріали Всеукр. конф. «Диференціація та стандартизація навчання математики в середніх та вищих навчальних закладах». – Донецьк. – 1999. – С. 32-34.
 • Умови ергодичного типу для частотних характеристик неоднорідних ланцюгів Маркова //Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. математика й інформатика. – 2000. – Вип. 5. – С. 81-89.
 • Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в загальноосвітній школі (варіант програми) // Математика в школі. – 2001. – № 6. – С. 10-11.
 • Гранична теорема для випадкових полів // Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. математика й інформатика. – 2001. – Вип. 6. – С. 99-103.
 • Ознайомлення школярів з первинними поняттями елементів стохастики // Матеріали IX Міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ. – 2002. – С. 533.
 • Шкільний підручник з математики – вчора, сьогодні, завтра // Наук. записи Тернопільського державн. педаг. універс. ім. В.Гнатюка. Сер. педагогіка. – 2002. – № 6. – С. 44-47.
 • Формування стохастичних уявлень при вивченні математики у 5-6 класах загальноосвітньої школи // Матеріали міжнар. науково-практ. конф. «Наука і освіта 2003». – Т. 9. – С. 24-26.
 • Формування стохастичних уявлень у студентів // Матеріали міжнар. науково-практ. конф.  Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах». – Ужгород. – 2003. – С. 155-156.
 • Формування стохастичних уявлень в учнів 1-6 класів // Матеріали звітної науков. конференції «Зміст і технології шкільної освіти». – 2004. – С. 100-101.

Статистика публікацій
Рік 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Сумарно за рік 3 1 2 2 2 1
Сумарно до року 3 4 6 8 10 11
Сумарно за всі роки 11