Федорянич Тетяна Василівна

Федорянич Тетяна Василівна

№ 143
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

викладач (01.02.2005 – 16.04.2007), доцент кафедри (16.04.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 26 жовтня 1979 року в с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області. В 1996 році закінчила Ужгородський політехнічний ліцей-інтернат. У цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету. В 2001 році закінчила Ужгородський національний університет і отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. З 2001 по 2004 рік Федорянич Т.В. – аспірант кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – проф. Козаченко Ю.В.). З 1 лютого 2005 року працює в Ужгородському національному університеті на посаді асистента кафедри математичного аналізу. 28 лютого 2005 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію «Критерії для перевірки гіпотез про вигляд кореляційної функції гауссових випадкових процесів та полів» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.01.05 – теорія ймовірностей та математична статистика.

Проводить практичні та лабораторні заняття з математичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії міри та інтеграла.

Публікації

 • Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію гауссового стаціонарного процесу. // Теорія. ймовірн. та матем. статист. – Вип.  69. – 2003. – С. 63-78. (Співавтор
  Козаченко Ю.В.).
 • Критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля. // Вісник Київського ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Вип. 2 –
  2003. – С. 43–48.
 • Estimator of covariance function for Gaussian stationary stochastic process and Gaussian random field // Theory of Stochastic Processes. – 9(25), – № 3-4. – 2003. – P. 20-26.
 • Про розподіл корелограм стаціонарних гауссових процесів. // Abstracts of the Seventh International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance. – 8-13 September, 2003. – Laspi, Crimea, Ukraine. – P.22.
 • Один критерій перевірки гіпотез про коваріаційну функцію гауссового випадкового процесу. // Прикладна статистика, актуарна та фінансова математика – № 1-2 – 2003. – С. 241.
 • Критерії перевірки гіпотез про коваріаційну функцію. // Доповіді Національної академії наук України. – № 5 – 2004. – С. 11-16. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Одна оцінка кореляційної функції для гауссового випадкового процесу. // Вісник Київського університету ім.Т.Г.Шевченка. – Вип. 2 – 2004. – С. 7276.
 • Один критерій перевірки гіпотези про коваріаційну функцію однорідного та ізотропного гауссового випадкового поля. // Матеріали Десятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука. – К., 2004. – С. 644.

Статистика публікацій
Рік 2003 2004
Сумарно за рік 5 3
Сумарно до року 5 8
Сумарно за всі роки 8