Гапак (Свида) Таміла Семенівна

Гапак (Свида) Таміла Семенівна

№ 178
Старший викладач

ст. викладач.

асистент (01.09.2003 – 29.03.2007), викладач (29.03.2007 – 25.05.2015), ст. викладач (25.05.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народидася 26 березня 1980 року в м. Ужгород Закарпатської обл. В 1997 р. закінчила Ужгородську загальноосвітню школу № 5 із золотою медаллю. У цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила в 2002 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Математика» та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. Протягом 2002-2005 рр. навчалася в аспірантурі УжНУ (науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, проф. Маринець В.В.). З 1 вересня 2003 року працює асистентом кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики. З 29 березня 2007 року переведена на посаду викладача, а з 25 травня 2015 року – ст. викладача кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики.

Протягом роботи в УжНУ проводила практичні заняття з диференціальних рівнянь, рівняннь математичної фізики, теоретичної механіки. Також читала курси за вибором: «Ланцюгові дроби та їх застосування», «Основи операційної системи Linux».

Публікації

 • Problem of Interpolation Function of Two-dimensional and Three-dimensional Interpolating Continued Fraction // Communication in the Analytic Theory of Continued Fraction. 2003. Vol. XI, Summer 2003. – P. 64-80. (Co-author Pahirya M.).
 • Наближення функцій інтерполяційними ланцюговими дробами та їх узагальненнями // Шості Боголюбовські читання. Тези доповідей. – К.: ІМ НАН України, 2003. – С. 166. (Співавтор Пагіря М.М.).
 • Наближення функцій інтерполяційними ланцюговими дробами та їх узагальненнями // Міжн. мат. конференція ім. В.Я. Скоробогатька. Тези доп.: Львів, 2004. – С. 159. (Співавтор Пагіря М.М.).
 • Інтерполяція функції двох змінних двовимірним С-дробом // Conference Function Methods in Approximation Theory, Operator Theory, Stochastic Analysis and Statistics II dedicated to the memory of A.Ya.Dorogovtsev (1935-2004). К., 2004. – С. 109.
 • Застосування інтерполяційних ланцюгових дробів та їх узагальнень при розв’язанні задач теорії диференціальних рівнянь // Диференціальні рівняння та їх застосування. Тези доповідей. – К., 2005. – С. 80. (Співавтори Пагіря М.М., Сватюк О.Я.).
 • Обернені двовимірні інтерполяційні ланцюгові дроби // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія мат. і інфор., 2005. – Вип. 10-11. – С. 121-131.
 • Тривимірні ланцюгові дроби // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Серія мат. і інфор., 2005. – Вип. 10-11. – С. 121-131.
 • Обернені двовимірні та тривимірні інтерполяційні ланцюгові дроби // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача. Тези доповідей. – Львів, 2005. – С. 213-214. (Співавтор Сватюк О.Я.).
 • Двовимірні інтерполяційні дроби // Праці міжнародної конференції: «Питання оптимізації обчислень» присвяченої памяті академіка В.С. Михалевича. – К., 2005. –
  С. 170-171. (Співавтор Пагіря М.М.).
 • Оцінка залишкового члена двовимірного інтерполяційного ланцюгового дробу // Міжн. наук. конференція. Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування. Тези доповідей. – Ужгород, 2006. – С. 98-99.
 • Задача інтерполяції функції двовимірними ланцюговими дробами // Укр. мат. ж-л. – К.: 2006. – С. 842-852. (Співавтор Пагіря М.М.).
 • Наближення функцій тривімирними інтерполяційним ланцюговим дробом // Міжн. мат. конф. ім. В.Я. Скоробогатька. Тези доповідей. – Дрогобич, 2007. – С. 60.
 • Двовимірний ланцюговий С-дріб та його застосування // International Conference on Complex Analysis in Memory of A.A. Gol’dberg. – Lviv, 2010.
 • Застосування аналогу Ейлера-Міндінга для двовимірних ланцюгових дробів // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем. і інформ.. – Ужгород: УжНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 39-47.
 • Inverse function interpolating continued fractions // International V.Skorobohatko mathematical conference/ August 25-28, 2015, Drohobych,Ukraine. – P. 53

Статистика публікацій
Рік 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2015
Сумарно за рік 2 2 5 2 1 1 1 1
Сумарно до року 2 4 9 11 12 13 14 15
Сумарно за всі роки 15