Гартштейн Белла Наумівна

Гартштейн Белла Наумівна

№ 6
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент. Ст. викладач (16.10.1951 – 01.09.1952), доцент (01.09.1952 – 10.10.1967).

Біографія

Народилася 16 липня 1924 року в м.Одеса. В 1940 році закінчила середню школу № 18 в м. Бердичів Житомирської області. В цьому ж році поступила у Львівський держуніверситет. Вона була учасником бойових дій у Великій Вітчизняній війні. Нагороджена орденом «Отечественная война» і медалями. Львівський університет Гартштейн Б.Н. закінчила в 1948 році. Після закінчення університету навчалася в аспірантурі (науковий керівник – професор Гнєденко Б.В.). 14 травня 1951 року в Львівському держуніверситеті вона захищає дисертацію «Граничні розподіли рангу» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 16 жовтня 1951 року працює старшим викладачем кафедри загальної математики УжДУ. З 1 вересня 1952 року Гартштейн Б.Н. – доцент кафедри загальної математики. Вчене звання доцента по цій же кафедрі їй присвоєно 1 листопада 1953 року. З 14 березня 1954 року вона – доцент кафедри математичного аналізу. На цій посаді вона працювала до 10 жовтня 1967 року, коли вона звільнилася у зв’язку з переходом на роботу в Харківський інститут радіоелектроніки. На пенсію вийшла в листопаді 1988 року.

Протягом роботи в УжДУ і ХІРЕ читала лекційні курси і проводила практичні заняття з математичного аналізу, ТФКЗ, теорії ймовірностей і математичної статистики, спецкурси: «Граничні теореми для сум незалежних випадкових величин», «Процеси дифузії».

Публікації

  • О некоторых предельных закономерностях для ранга // ДАН СССР. – 1948. – Т. 60. – № 7. – С. 1119-1121.
  • Про граничний розподіл крайнього та мішаного рангів варіаційного ряду // ДАН
    УРСР. – 1951. – № 1. – С. 25-31.
  • О предельном распределении крайнего ранга // Научные записки Львовского университета. Серия физико-математическая. – 1953. – Т. 22. – Вып. 5. – С. 50-72.
  • О предельном совместном распределении центрального ранга и медианы вариационного ряда // Научные записки Ужгородского госуниверситета. Серия химико-физико-математическая. – 1955. – Т. 12. – С. 111-127.
  • Предельные распределения ранга вариационного ряда величин, связанных простой стационарной цепью Маркова // Докл. сообщения УжГУ. Серия физико-математических и химических наук. – Ужгород, 1957. – № 1. – С. 9-10.
  • О предельном распределении максимального члена для одного случая однородных цепей Маркова // Научные записки УжГУ. – 1957. – Т. 18. – С. 195-200.
  • Функция распределения размаха вариационного ряда для простой однородной цепи Маркова // Тезисы докладов и сообщений 17-й научной конференции УжГУ. Серия физико-математическая. – 1963. – С. 54-55.

Статистика публікацій
Рік 1948 1951 1953 1955 1957 1963
Сумарно за рік 1 1 1 1 2 1
Сумарно до року 1 2 3 4 6 7
Сумарно за всі роки 7