Гецко Олександра Михайлівна

Гецко Олександра Михайлівна

№ 151
Асистент

асистент.

асистент (01.09.2004. – по сьогодні).

Біографія

Народилася 12 серпня 1981 року в м. Ужгород. У 1998 році закінчила Ужгородську гімназію. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського державного університету. У 2003 році закінчила Ужгородський національний університет та отримала повну вищу освіту зі спеціальності «Математика» й здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. 3 01.10.2003 по 03.11.2006 року Гецко О.М. – аспірантка кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики математичного факультету Ужгородського національного університету (науковий керівник – професор Бабич М.Д.). З 2 вересня 2006 року працює на посаді асистента кафедри кібернетики і прикладної математики. 15 квітня 2016 року на спеціалізованій вченій раді Д26.194.02 в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проходив захист нею дисертації «Дослідження якості апроксимаційно-ітераційних методів глобальної мінімізації функціоналів та нелінійних функціональних рівнянь в задачах математичного моделювання» на здобуття наукового ступеня кандидат фіз.-мат. наук (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).

Протягом роботи в університеті читає курси, проводить практичні та лабораторні роботи із нормативних навчальних дисциплін: «Диференціальні рівняння», «Комп'ютерна графіка», «Основи інформатики», «Динамічні системи», «Теорія наближень», «Графічні моделі», «Аналіз даних», «Додаткові розділи алгоритмістики», «Бази даних», «Дискретна математика».

Публікації

 • Про розв'язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь з параметрами // Праці ІІ-ої міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» – Ужгород, 2004. – С. 25. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Про один клас математичних моделей та їх обчислення // Праці міжн. конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІ)», присвяченої пам'яті академіка В.С. Михалевича – Київ: Інститут кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України, 2005. –
  С. 30–31. (Співавтори Бабич М.Д., Буря Л.М.).
 • Математичне моделювання і обчислювальний експеримент // Наук. вісник Ужгородського університету. – Сер. Математика і інформатика. – 2005. – вип.10–11. – С. 48. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Про обчислювальну складність методу найскорішого спуску // Праці ІІІ-ої міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» – Ужгород, 2006. – С. 26–27.
 • Про обчислювальні характеристики алгоритмів глобального розв'язування систем нелінійних скалярних рівнянь // Наук. вісник Ужгородського університету. – Сер. Математика і інформатика. – 2006. – вип.12-13. – С. 10–16. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • О численном решении некоторых классов задач глобальной оптимизации // Компьютерная математика. – 2007. – № 2. – С. 140–147. (Соавтор Бабич М.Д.).
 • О точности и вычислительной сложности алгоритмов численного решения некоторых классов задач глобальной оптимизации //Управляющие системы и машины. – 2007. –
  № 5. – С. 29–37. (Соавтор Бабич М.Д.).
 • Про оптимізацію обчислень в задачах глобальної оптимізації // Праці міжн. симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІІ)», присвяченому 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова – Кацивелі, 2007. – С. 19–20. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Оптимізація обчислень при глобальному розв'язуванні нелінійних задач // Наук. вісник Ужгородського університету. – Сер. Математика і інформатика. – 2008. – Вип. 17. – С. 3747. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Про точність та обчислювальну складність алгоритмів чисельного розв'язування деяких класів задач глобальної оптимізації // Праці ІV-ї міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» – Ужгород, 2008. – С. 4–5. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Про точність і складність обчислювальних алгоритмів у задачах оптимізації // Праці Міжн. конференції –Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХVI)» – Кацивелі, 2009. – С. 35–41. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Про один метод наближеного розв'язування задач оптимального керування // Наук. вісник Ужгородського університету. – Сер. Математика і інформатика. – 2009. – Вип. 18. – С. 9–13. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Наближені методи глобальної оптимізації нелінійних функціоналів // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. – Сер. Математика і інформатика. – 2010. – Вип. 21. – С. 19–30. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Розпаралелювання обчислень в задачах глобальної оптимізації // Праці V-ої міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» – Ужгород, 2010. – С. 267.
 • Оцінка обчислювальної складності відокремлення та уточнення наближеного розв'язування задач глобальної оптимізації при розпаралелюванні обчислень // Праці VІ-ої міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» – Ужгород, 2012. – С. 51.
 • Оценки характеристик точности и вычислительной сложности приближенных методов глобальной оптимизации нелинейных функционалов // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 1. – С. 102–110. (Соавтор Бабич М.Д.).
 • Оцінка характеристик точності і обчислювальної складності глобальної оптимізації нелінійних функціоналів // Праці VІІ-ої міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» // Ужгород, 2014. – С. 71.

Статистика публікацій
Рік 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014
Сумарно за рік 1 2 2 3 2 2 2 1 2
Сумарно до року 1 3 5 8 10 12 14 15 17
Сумарно за всі роки 17