Герго Елемір Йосипович

Герго Елемір Йосипович

№ 91
Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

доцент кафедри (26.09.1990 – 01.09.1993), доцент Нїредьгазського педінституту (1993-1995). Керівник виробничої практики студентів УжНУ (01.09.1999 – 27.03.2000).

Біографія

Народився 2 жовтня 1946 року в селі Зміївка Берегівського району Закарпатської області. В 1964 році закінчив Берегівську середню школу № 2. В цьому ж році стає студентом математичного відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення університету в 1969 році поступає в аспірантуру на кафедру «Теоретична кібернетика і математична логіка» зі спеціальності «Теоретична кібернетика» (науковий керівник – доц. Василенко Ю.А.). З 1972 по 1975 рр. – завідувач підготовчими курсами УжДУ, а з 27 червня 1975 року стає асистентом кафедри кібернетики і прикладної математики. В 1989 році в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова захищає дисертацію «Многофункциональные настраиваемые логические модули с однородной организацией структуры» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. З 1 вересня 1990 року він займає посаду доцента кафедри кібернетики і прикладної математики. Протягом 1993-1995 рр. працює доцентом кафедри вищої математики Ніредьгазського педінституту, продовжуючи роботу на кафедрі кібернетики і прикладної математики. З 1 вересня 1998 року працює доцентом кафедри на 0,25 ставки на кафедрі кібернетики і прикладної математики. Помер 1 грудня 2004 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні і лабораторні заняття з математичної логіки, теорії інформації та теорії кодування, медичної кібернетики, вищої математики, а також курси за вибором.

Публікації

 • Некоторые алгебраические аспекты пороговой логики // Кибернетика. – 1980. – № 2. – С. 26-30. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Бовди А.А., Гече Ф.Э.).
 • Методические указания к решению задач по алгебре и элементарным функциям для слушателей подготовительного отделения. – Ужгород, 1982.
 • Методические указания к практическим занятиям по курсу «Теория информации и элементы кодирования» для студентов V курса математического фак-та. – Ужгород, 1983. (Соавтор Айзенберг Н.Н.).
 • Методические указания к решению задач с элементами векторной алгебры. – Ужгород, 1984.
 • Синтез логических модулей с векторными весами. – Ужгород, 1984. – 14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1976, Ук-84.
 • Применение стандартного базиса группового кольца над полем GF(2) для решения систем булевых уравнений. – Ужгород, 1984. – 8 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2031, Ук-84.
 • Методические указания к изучению курса математики для слушателей подготовительного отделения (алгебра, тригонометрия и начала анализа). Ч. І. – Ужгород, 1985.
 • Многофункциональный модуль // Авторское свидетельство № 1180877 (СССР). – Опубликовано в Б.И. – 1985. – № 35. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л.).
 • Методические указания к изучению курса математики для слушателей подготовительного отделения (алгебра, тригонометрия и начала анализа). Ч II. – Ужгород, 1986.
 • Многофункциональный модуль // Авторское свидетельство № 1259243 (СССР). – Опубликовано в Б.И. – 1986. – № 35. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л.).
 • Универсальный модуль // Авторское свидетельство № 1282113 (СССР). – Опубликовано в Б.И. – 1987.– № 1. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л.).
 • Многофункциональные настраиваемые логические модули с комплексными весами // Кибернетика. – 1987. – № 5. – С. 125-128. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л.).
 • Многофункциональные настраиваемые модули с двоичными векторными весами и порогами // Кибернетика. – 1988. – № 3. – С. 108-111. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л.).
 • Методические указания к изучению курса метематики для слушателей подготовительного отделения (алгебра, тригонометрия и начала анализа). Ч. III. – Ужгород, 1989. (Соавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Многофункциональный модуль // Авторское свидетельство 1451678 (СССР).– Опубликовано в Б.И. – 1989.– № 2. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л., Семйон И.В.).
 • Многофункциональные настраиваемые логические модули на основе параметрического представления булевых функций над квазиполями // Кибернетика и системный анализ. – 1991. – № 4. – С. 24-29. (Соавторы Айзенберг Н.Н., Иваськив Ю.Л., Семйон И.В.).
 • Многофункциональные настраиваемые модули с двоичными векторными весами и порогами // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів: Каменяр, 1998. – С. 63-78. (Соавтор Демьян М.Л.).

Статистика публікацій
Рік 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1998
Сумарно за рік 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1
Сумарно до року 1 2 3 6 8 10 12 13 15 16 17
Сумарно за всі роки 17