Герич (Вовків) Мирослава Сергіївна

Герич (Вовків) Мирослава Сергіївна

№ 161
Викладач

викладач.

Викладач (01.09.2007 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 9 січня 1983 року в с. Бобовище Мукачівського району Закарпатської області. В 2000 році закінчила загальноосвітню школу I-III ступенів с. Бобовище із золотою медаллю. У цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила 2005 року з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра математики, викладача. У період з 1 вересня 2005 року по 1 вересня 2007 року працює на посаді інженера I-ої категорії групи забезпечення навчального процесу в комп’ютерних класах математичного факультету УжНУ. З 1 вересня 2007 року працює викладачем кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу ДВНЗ «Ужну».

Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Граничні задачі для одного класу ґратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова» під керівництвом Гусака Д.В. (проф., д. ф.-м. н., інститут математики НАНУ).

Проводить практичні та лабораторні заняття з математичного та комплексного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики, а також з дисциплін спеціалізації.

Публікації

  • Уточнення компонент основної факторизаційної тотожності для гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. і інформ. – 2011. – Вип 22, № 2. – С. 54–63. (Співавтор Гусак Д.В.).
  • Уточнення основної факторизаційної тотожності для майже напівнеперервних гратчастих процесів на ланцюгах Маркова // Тези доповідей всеукр. наук. конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». – Івано-Франківськ, 2012. – С. 14–15.
  • Генератриси розподілу екстремумів та їх доповнень для напівнеперервних зверху гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова // Тези доповідей міжн. науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк – Світязь, 2012. – С. 18–19. (Співавтор Гусак Д.В.).
  • Уточнення основної факторизаційної тотожності для майже напівнеперервних гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгу Маркова // Карпатські математичні публікації. – 2012. – Т.4, № 2. – С. 229–240.
  • Про розподіл абсолютного мінімуму для напівнеперервного зверху гратчастого процесу на ланцюгу Маркова // Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу». – Івано-Франківськ, 2013. – С. 6–7.
  • Генератриси розподілу екстремумів та їх доповнень для напівнеперервних зверху гратчастих пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: фізико-матем. науки. – 2013. – Вип. №1. – С. 21–27.
  • Генератриси розподілу абсолютних екстремумів для майже напівнеперервних знизу цілочислових пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова // Тези доповідей XV Міжн. наук. конференції ім. академіка Михайла Кравчука. – К., 2014. – С. 43–44.
  • Розподіл абсолютних екстремумів для майже напівнеперервних зверху цілочислових пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова // Тези доповідей IV міжн. ганської конференції, присвяченої 135 річниці від дня народження Ганса Гана. – Чернівці, 2014. – С. 27–28.
  • Про генератриси екстремумів та їх доповнень для майже напівнеперервних цілочислових пуассонівських процесів на ланцюгах Маркова // Укр. матем. журн. – 2015. – Т.67, № 8. – С. 1034–1049. (Співавтор Гусак Д.В.).

Статистика публікацій
Рік 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 1 3 2 2 1
Сумарно до року 1 4 6 8 9
Сумарно за всі роки 9