Глебена (Фейса) Мирослава Іванівна

Глебена (Фейса) Мирослава Іванівна

№ 137
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

Біографія

Аспірант (01.11.1999 – 01.11.2002), асистент (01.09.2001 – 30.06.2003), викладач (01.09.2003 – 03.03.2008), ст. викладач (03.03.2008 – 01.09.2013), доцент кафедри (01.09.2013 – 28.04.2015), доцент (28.04.2015 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (22.07.2015 – по сьогодні).

Народилася 10 липня 1977 року в селі Залужжя Мукачівського району Закарпатської області. В 1994 році закінчила Залужанську середню школу із золотою медаллю. З 1994 по 1999 рік навчається на математичному факультеті Ужгородського державного університету, і отримує диплом з відзнакою. Після закінчення університету поступає в аспірантуру за спеціальністю теоретичні основи інформатики і кібернетики (керівник проф. Червак Ю.Ю.). З вересня 2001 року працює за сумісництвом (0,25 ставки асистента) на кафедрі системного аналізу та теорії оптимізації. Після закінчення навчання в аспірантурі з листопада 2002 року працює асистентом цієї ж кафедри, з вересня 2003 року – викладачем, а з березня 2008 року старшим викладачем.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з методів обчислень, теорії керування, чисельних методів математичної фізики, дослідження операцій, системний аналіз та математичне моделювання, теорія ігор, інформатики і програмування, а також курси за вибором: «Методи лексикографічної оптимізації», «Алгоритми цілочислового програмування», «Числові методи лінійної алгебри».

Публікації

 • Прямий пошук максимуму множини, який ґрунтується на симплексному методі // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика. – 2001. – Вип.6. – С. 25-30.(Співавтори Гренджа В.І., Лешко І.М., Червак О.Ю.)
 • Алгоритм динамічного програмування для лексикографічної задачі про ранець та його застосування. //Abstr/ prac/ International conf. On Prediction and Decision Making under Uncertainties (POMU – 2001). – Kuiv (Ukraine). – 2001. – 1p. (Співавтори Кулацька О.Б., Червак О.Ю.)
 • Зведення вибору в паретівській згортці критеріїв до розв’язання задач лексикографічної оптимізації, визначених її надкритеріями. // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика. – 2002. – Вип.7. – С. 133-135. (Співавтори Червак О.Ю., Червак Ю.Ю., Штимак А.Ю.)
 • Про схему покоординатної оптимізації знаходження лексикографічного екстремуму множини. Праці II-ї міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», Ужгород, УжНУ, 2004. – С. 22.
 • Задача про максимальний потік. Частина I. (методичні вказівки) Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2005.– 15с.(Cпівавтор Кузка О.І.)
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму негладких і розривних функцій. Наук.вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2006.– Вип.12-13.– С.55-58. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельні методи мажорантного типу відшукання екстремуму негладких і розривних функцій // Теорія прийняття рішень: III-я міжнародна школа-семінар, Ужгород, 2 – 7 жовтня 2006 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2006.– С. 31–32. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Методи розв’язання тригонометричних рівнянь (методичні вказівки) // Ужгород: Ужгородський національний університет, РВЦ факультету суспільних наук, 2006. – 24 с. (Співавтор Фейса І.В.).
 • Чисельний метод відшукання екстремуму негладких функцій двох дійсних змінних. Наук. зб. «Прикладні проблеми механіки і математики». – 2007. – Вип. 5. – С. 17-21. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод відшукання екстремуму недиференційованих функцій двох дійсних змінних. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2007. – Вип. 14-15. –
  С.18-21. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь та його збіжність // Dynamical system modelling and stability investigation (DSMSI – 2007): International Conference, May 22-25, 2007: Thesis of conference reports.– Kyiv, –
  2007. – P.111. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Збіжність та обчислювальна стійкість чисельного методу мажорантного типу розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь // Міжнародна математична конференція ім. В.Я. Скоробогатька, 24-28 вересня 2007 року: тези
  доповідей. – Львів, 2007. – С. 67. (Співавтор Цегелик Г.Г., Філяк М.І.)
 • Чисельні методи мажорантного типу оптимізації негладких і розривних функцій однієї і двох дійсних змінних. Актуальні проблеми аналізу та моделювання складних систем // матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 19-20 червня 2007р. м. Черкаси. – Черкаси, 2007. – С.44. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Метод оптимізації негладких функції від двох дійсних змінних // Питання оптимізації обчислень (ППО – ХХХІІІ): міжнародний симпозіум, Велика Ялта, смт. Кацивелі, 23 – 28 вересня 2007 року: праці симпозіуму – Київ, 2007. – С.298-299. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельні методи відшукання екстремуму негладких і розривних функцій // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XIV Всеукраїнська наукова конференція, 2 – 4 жовтня 2007 року: матеріали конференції. – Львів, 2007. – С. 142. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Модифікований чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. –
  Вип. 16. – С.57-61. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Новий підхід до побудови чисельного методу відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій двох дійсних змінних // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2008. – Вип. 17. – С.75–80. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій двох дійсних змінних // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XV Всеукраїнська наукова конференція, 23-25 вересня 2008 року: тези доповідей. – Львів, 2008. – С. 34. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Новий підхід до побудови чисельного методу відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій двох дійсних змінних // Теорія прийняття рішень: IV міжнародна школа-семінар, Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2008 р.: праці школи-
  семінару. – Ужгород, 2008.– С.56. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Алгоритм відшукання максимального значення довільної логарифмічно вгнутої функції двох дійсних змінних // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.–
  2009. – Вип. 18.– С.46-50. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій двох дійсних змінних // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2009. – Вип. 3. – С.115-120. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод покоординатного підйому відшукання абсолютного максимуму негладких і розривних функцій багатьох змінних // Наук. зб. «Прикладні проблеми механіки і математики». – 2009. – Вип. 7. – С. 78-82. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод покоординатного підйому відшукання абсолютного екстремуму довільної логарифмічно вгнутої функції багатьох змінних // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2009. – Вип. 19. – С.17 – 19. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій багатьох змінних // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача, 25–27 травня 2009 року: тези доповідей. – Львів, 2009. – С.118. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод покоординатного підйому відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій багатьох змінних // Dynamical system modelling and stability investigation (DSMSI – 2009): International Conference, May 27-29, 2009: Thesis of conference reports.– Kyiv, – 2009. – P.100. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Нові підходи до побудови чисельних методів відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С.19-20. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій двох дійсних змінних // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XVI Всеукраїнська наукова конференція, 8-9 жовтня 2009 року: матеріали конференції. – Львів, 2009. – С. 64-66. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод покоординатного підйому відшукання абсолютного екстремуму довільної логарифмічно вгнутої функції багатьох змінних // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи: за матеріалами XXI Відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і спеціалістів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.– Львів, 2009. – С. 80-83.
 • Порівняльний аналіз ефективності методу типу покоординатного підйому з методом Хука-Дживса для відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2010.– Вип. 20. – С.25-29. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • До питання відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій однієї і двох дійсних змінних // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2010.– Вип. 21. – С.40-44. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання абсолютного екстремуму довільних негладких функцій двох . (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Нові чисельні методи нульового порядку для відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій // Problems of decision making under uncertainties
  (PDMU-2010): XV International Conference, May 17-21, 2010: Abstracts – Lviv, – P.61. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод покоординатного підйому відшукання абсолютного екстремуму негладких функцій багатьох змінних // Теорія прийняття рішень: V-а міжнародна школа-семінар, Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р.: праці школи-семінару. – Ужгород,
  2010. – С. 55. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельні методи відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій однієї та багатьох змінних // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації, Львів, 7–8 жовтня 2010 р.: збірник праць. – Львів, 2010. – С. 32-33. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельні методи нульового порядку відшукання абсолютного екстремуму негладких і розривних функцій // Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури, м. Чернівці, 17–21 жовтня 2010 р.: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2010.– С. 52-53. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Методи обчислень». Частина V. Ітераційні методи розв’язування нелінійних рівнянь та їх систем (методичне видання) // Ужгород: ПП Данило С.І., 2010. – 26 с. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011.–Вип. 22. №2 – С.50-53. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних // Dynamical system modelling and stability investigation (DSMSI – 2011): ХV International Conference, May 25-27, 2011: Abstracts of conference reports.– Kyiv, Ukraine – 2011. – P.353. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі // Міжнародна конференція імені академіка І.І. Ляшка. Обчислювальна та прикладна математика. м.Київ, 8–10 вересня 2011 р.: матеріали конференції. –Київ, 2011.–С. 62. (Співавтор Цегелик Г.Г., Фундак Л.І.).
 • Чисельні методи оптимізації негладких логарифмічно вгнутих і логарифмічно опуклих функцій. // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XVIІ Всеукраїнська наукова конференція присвячена 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка, 6 – 7 жовтня 2011 року: матеріали конференції. – Львів, 2011. – С. 33. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання. // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XVIІ Всеукраїнська наукова конференція присвячена 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка, 6–7 жовтня 2011 року: матеріали конференції. – Львів, 2011. – С. 34. (Співавтор Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В.).
 • Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання в чисельному аналізі // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті, II Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів, 2011.– С. 7-20. (Співавтори Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В., Фундак Л.І.).
 • Про точність деяких чисельних методів, одержаних внаслідок апроксимації некласичною мажорантою // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2012.– Вип.23. – №2.– С.31-34. (Співавтори Цегелик Г.Г., Фундак Л.І.).
 • Про точність апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інформат. – 2012. – Вип.18. – С.70-75. (Співавтор Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В.).
 • Численный метод мажорантного типа отыскания абсолютного экстремума произвольных негладких функций двух действительных переменных. Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии // Материалы 3-й международной конференции. – Кишинэу, 19 – 23 марта 2012г. – Кишинэу, 2012. –
  С.291–296.(Соавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельні методи мажорантного і мінорантного типів відшукання екстремуму довільних опуклих функцій. // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012): XІX International Conference, April 23-27, 2012: Abstracts – Mukachevo – P.82. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод відшукання екстремуму негладких логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XVIII Всеукраїнська наукова конференція, 4–5 жовтня 2012 року: матеріали конференції. – Львів, 2012. – С.151-152. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Про точність наближення функцій однієї та двох дійсних змінних некласичними мажорантами Ньютона. Обчислювальні методи і системи перетворення інформації // Львів, 4 – 5 жовтня 2012 р.: збірник праць. –Львів, 2012.– С. 15-19. (Співавтори Цегелик Г.Г., Грипинська Н.В., Фундак Л.І.).
 • Про точність апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона. // Теорія прийняття рішень: VI міжнародна школа-семінар, Ужгород, 1-6 жовтня 2012 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2012.–С. 57. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мінорант Ньютона та його використання // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2013.– Вип.24. №1.–С.16–21. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод нульового порядку оптимізації негладких логарифмічно опуклих функцій. // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2013.– Вип.24. №2.–
  С.43-47. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельні методи мінорантного типу відшукання абсолютного екстремуму негладких логарифмічно опуклих функцій // Dynamical system modelling and stability investigation (DSMSI – 2013): ХVI International Conference, May 29-31, 2013: Abstracts of conference reports.– Kyiv, Ukraine – 2013. – P.353. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій багатьох змінних, заданих таблично, та його використання для оптимізації негладких логарифмічно вгнутих функцій // Міжнародна конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку» присвячена 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 12 – 13 вересня 2013 року: матеріали конференції. – Київ, 2013. С118-119. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Оцінка похибки наближення функцій некласичною мінорантою Ньютона // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XIX Всеукраїнська наукова конференція, 3 – 4 жовтня 2013 року: матеріали конференції. – Львів, 2013. – С.130–131. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • До питання точності апроксимації функції двох дійсних змінних некласичною мажорантою Ньютона // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2014.– Вип.25. №1.– С. 47-52.
 • Обчислювальна стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних рівнянь // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2014.– Вип.26. №2.– С.25-28.
 • Чисельний метод оптимізації логарифмічно увігнутих функцій двох дійсних змінних // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2014. – Вип. 3. –
  С.88-91.
 • Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання для наближення функцій. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. мат. та інформат. – 2014. – Вип.21. – С.58-66. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Численный метод оптимизации логарифмически вогнутых функций двух действительных переменных // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии. Материалы 4-й международной конференции. – Кишинэу, 25 – 28 марта 2014г. – Кишинэу, 2014. – С.117-121. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функцій багатьох дійсних змінних, заданих таблично, та його використання для побудови чисельних методів оптимізації дискретних функцій // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: I Міжнародна XX Всеукраїнська наукова конференція, 7–9 квітня 2014 року: матеріали конференції. – Львів, 2014. – С.64-66. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мажорант і діаграм ньютона функцій багатьох дійсних змінних, та його використання для побудови чисельних методів оптимізації негладких функцій // Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014): XXІІІ International Conference, May 12-16, 2014: Abstracts – Mukachevo, – P.86-87. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод мажорантного типу оптимізації негладких логарифмічно вгнутих функцій багатьох змінних // Теорія прийняття рішень: VII міжнародна школа-семінар, Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2014.– С. 75-76. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Метод розв’язування задач нелінійного програмування з негладкими цільовими функціями // VII Міжнародна конференція імені академіка І.І. Ляшка. Обчислювальна та прикладна математика. м.Київ, 9–10 жовтня 2014 р.: матеріали конференції. – Київ, 2014.– С. 41-42. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Задачі календарного планування. Частина II (методичні вказівки до курсу «дослідження операцій») // Ужгород: Оперативна поліграфія, 2014. – 25 с. (Співавтор Антосяк П.П.).
 • Матричні ігри (методичні вказівки до курсу «теорія ігор») // Ужгород: Оперативна поліграфія, 2014. – 34с. (Співавтори Антосяк П.П., Кузка О.І.).
 • Основи об’єктно-орієнтованого програмування у С# (методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів І-го курсу математичного факультету спеціальності «Прикладна математика») // Ужгород: Оперативна поліграфія, 2014. – 73с. (Співавтори Брила А.Ю., Антосяк П.П., Чупов С.В., Семйон І.В.).
 • Основи програмування у С#.(методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів І-го курсу математичного факультету спеціальності «Прикладна математика») // Ужгород: Оперативна поліграфія, 2014. – 60с. (Співавтори Брила А.Ю., Антосяк П.П., Чупов С.В.,
  Семйон І.В.).
 • Чисельний метод мажорантного типу оптимізації негладких логарифмічно вгнутих функцій багатьох змінних // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.– 2015.– Вип.27. №1.–С.44-48. (Співавтори Цегелик Г.Г., Гапак О.М., Шулла Р.С.).
 • Чисельний метод мажорантного типу відшукання екстремуму довільних логарифмічно вгнутих функцій двох дійсних змінних // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: XXI Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 80-річчю проф. Й.В. Людкевича, 40-річчю заснування факультету прикладної математики та інформатики, 20-річчю заснування кафедри інформаційних систем. 24 – 25 вересня 2015 року: збірник наукових праць. – Львів, 2015. – С.121-123. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Чисельний метод нульового порядку для оптимізації негладких логарифмічно вгнутих функцій багатьох змінних // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): Міжнародна наукова школа-семінар смт. Чинадієво 21– 25 вересня 2015 року: праці школи-семінару – Київ, 2015. – С.98-99. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Різницеві схеми для рівняння теплопровідності (методичні вказівки до курсу «Чисельні методи математичної фізики»)Ужгород: Оперативна поліграфія, 2015. – 22с.
 • Модификация численного метода оптимизации вогнутых функций двух действительных переменных // Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии. Материалы 5-й международной конференции. – Кишинэу, 22–25 марта 2016г. – Кишинэу: Editura Evrica, 2016. – С.75-80. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Апарат некласичних мажорант і діаграм Ньютона функції комплексної змінної // Теорія прийняття рішень: VIII міжнародна школа-семінар, Ужгород, 26 вересня–1 жовтня 2016 р.: праці школи-семінару. – Ужгород, 2016.– С. 84-85. (Співавтор Цегелик Г.Г.).
 • Міждисциплінарний підхід до прогнозування в медицині // Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 20. – С. 141-144. (Співавтори Фейса С., Качала Л.).

Статистика публікацій
Рік 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 2 1 1 1 3 7 4 9 6 6 6 5 12 4 3
Сумарно до року 2 3 4 5 8 15 19 28 34 40 46 51 63 67 70
Сумарно за всі роки 70