Головач Йожеф Ігнацович

Головач Йожеф Ігнацович

№ 84
Доктор технічних наук, професор.

доктор технічних наук, професор.

доцент кафедри (13.03.1972 – 24.11.1976), доцент (24.11.1976 – 23.09.1984), зав. кафедри, професор кафедри (24.09.1984 – 08.06.1988), професор, зав. кафедри (08.06.1988 –31.08.1998), зав. кафедри Егерського інституту (01.09.1998 – 30.06.3007), професор Егерського інституту (01.07.2007 – 30.06.2012), професор УжНУ (01.07.2012 – по сьогодні), в.о. зав. кафедри програмного забезпечення систем (01.09.2014 – по сьогодні). Декан математичного факультету (01.04.1992 – 31.01.1997).

Біографія

Народився 15 липня 1942 року в м. Мукачево Закарпатської області. В 1959 році закінчив Мукачівську середню школу № 1. В цьому ж році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського державного університету, яке закінчує з відзнакою в 1964 р. Після закінчення університету працює інженером обчислювального центру УжДУ. З серпня 1965 року він є вчителем математики Ашхабадської середньої школи № 36 (Туркменія), а з серпня 1966 року – інженер Сумгаїтського нафтохімкомбінату (Азербайджан). У квітні 1969 року Головач Й.І. в Інституті теоретичних проблем хімічних технологій АН АзРСР (м. Баку) захищає дисертацію «Математическое моделирование теплообменных систем и задачи их анализа» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. В цьому ж році він переходить на роботу науковим співробітником в Інститут, де він захищав дисертацію. З 18 червня 1971 року переходить на роботу в Ужгородський державний університет, де займає, спочатку, посаду ст. викладача кафедри обчислювальної математики, а з 13 березня 1972 року – посаду доцента цієї ж кафедри. Вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної математики йому було присвоєно 24 листопада 1976 року. 24 вересня 1984 року Головач Й.І. стає завідувачем кафедри кібернетики і прикладної математики. 13 березня 1987 року в Харківському інституті Радіоелектроніки він захищає дисертацію «Методы и алгоритмы синтеза структур и управления теплообменными процессами» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. 8 червня 1988 року йому присвоєно звання професора по кафедрі кібернетики і прикладної математики. З 1 вересня 1998 року він працює професором кафедри кібернетики і прикладної математики. З 1 квітня 1992 по 31 січня 1997 року працює на виборній посаді декана математичного факультету УжДУ. З 1998 року – завідувач кафедри інформатики Егерського інституту імені Естергазі. У зв’язку з виїздом на роботу за кордон, з 1 вересня 1998 року працює за контрактом на посаді професора кафедри кібернетики і прикладної математики.

Протягом роботи в УжДУ читає курси, проводить практичні й семінарські заняття з вищої математики, комп'ютерної техніки і програмування, досліджень операцій, СУБД, а також курси за вибором.

Публікації

 • К вопросу об оптимальном проектировании систем теплобменных аппаратов // Доклады АН СССР. – 1968. – Т. 182. – № 1. – C. 158-160. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • К теории оптимального проектирования систем теплообменников // Азербайджанский химический журнал. – 1968. – № 3. – C. 99-117. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • Оптимальное распределение систем теплообменных аппаратов // Азербайджанский химический журнал. – 1969. – № 1. – С. 59-66. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • Поведение консекутивных реакций в рециркуляционной системе // Азербайджанский химический журнал. – 1969. – № 5-6. – С. 69-73. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • Новый объективный метод оценки катализаторов и режима их работы // Азербайджанский химический журнал. – 1970. – № 5-6. – С. 33-47. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • Алгоритм стандатрной программы расчета систем теплообменников // Доклады АН АзССР – 1970. – Т. 26. – № 4. – С. 25-27. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • Алгоритм на алголе для расчета системы теплообменних аппаратов // Азербайджанский химический журнал. – 1971. – № 1. – С. 50-53. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • К вопросу об оптимальном проектировании химических комбинатов // Доклады АН СССР. – 1973. – № 2. – 4 с. (Соавтор Нагиев М.Ф.).
 • Расчет систем теплообменных аппаратов // АзХЖ. – 1973. – № 3. – С. 121-124.
 • Построение системы управления технологическими процессами // В кн. «Исследования в области кинетики, моделирования и оптимизации химических процессов». – Баку, 1974. – С. 111-134.
 • Оптимальное размещение элементов комплекса на плоскости. – 1974. – 4 с. – Деп. № 313-74.
 • Синтез систем теплообменников эвристическим методом // В кн. «1 Всесоюзная конференция по математическому моделированию сложных ХТС»: Доклады. – Ереван, 1975. – С. 21-25. (Соавтор Каневец Г.Е.).
 • Об одном подходе к проектированию теплоэнергетических комплексов // В кн. «Математическое моделирование системный анализ и оптимизация промышленного энергетического и транспортного оборудования». – К., 1976. – С. 27-28.
 • Методы расчета систем теплообменников // В кн.: «Математическое моделирование системный анализ и оптимизация промышленного энергетического и транспортного оборудования». – К., 1976. – С. 3-6.
 • О перспективах использования ЭВМ для повышения эффективности теплообменного оборудования // Сб. «Организация, надежность и эффективность нефтехимических производств». – Уфа, 1977. – 3 с. (Соавтор Гареев Р.Г.).
 • Повышение эффективности использования теплоотходящих и промежуточных потоков на установках первичной переработки нефти // Сб. «Интенсификация нефтехимических процессов». – Уфа, 1977. – 3 с. (Соавтор Гареев Р.Г.).
 • Оптимизация систем охлаждения, состоящих из аппаратов воздушного охлаждения и кожухотрубчатых холодильников // Сб. «Совершенствование, интенсификация процессов, машин и аппаратов холодильной техники». – Ташкент, 1977. – 3 с. (Соавтор Ведерников Л.Г.).
 • Оптимизация систем АВО-КТА // Сб. «Материалы Всесоюзной конференции по теплообмену». – Уфа, 1977. – 2 с. (Соавтор Ведерников Л.Г.).
 • Система математического обеспечения для пакетов прикладных программ. – 1978. –
  4 с. – Деп. № 705-76.
 • Обобщенная функция эффективности и расчет теплообменных комплексов и схем // Химическая технология. – 1978. – № 4. – C. 32-33.
 • Метод синтеза теплообменных систем // В кн. «Математическое моделирование и системный анализ теплообменного оборудования». – К., 1978. – С. 27-30.
 • Метод оптимальной компоновки аппаратов в теплообменнике // В кн. «Математическое моделирование и системный анализ теплообменного оборудования». – К., 1978. – С. 172-176. (Соавтор Каневец Г.Е.).
 • Преобразование систем теплообменников к каноническому виду // В кн. «Математическое моделирование и системный анализ теплообменного оборудования». – К., 1978. – С. 182-186.
 • Метод оптимизации систем аппаратов воздушного и водяного охлаждения // В кн. «Математическое моделирование и системный анализ теплообменного оборудования». – К., 1978. – С. 186-190. (Соавтор Ведерников Л.Г.).
 • Синтез систем теплообменников на основе дискретного принципа максимума // 4-я международная конференция по применению ЭВМ в химии: Тезисы докладов. – Новосибирск, 1978, – С. 51.
 • Автоматизированнная система проектирования теплообменников и их систем // 4-я международная конференция по применению ЭВМ в химии: Тезисы докладов. – Новосибирск, 1978. – С. 52.
 • Пакет прикладных программ для проектирования систем теплообмена // 2-я республиканская конференция «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе»: Тезисы докладов. – К., 1978 – С. 161-162.
 • Дискретный принцип максимума и синтез теплообменных систем // 2-я республ. конференция «Вычислительная математика в современном научно-техническом прогрессе».: Тезисы докладов. – К., 1978. – С. 130.
 • Разработка систем автоматизированного проектирования теплообменного оборудования // В кн. «Математическое моделирование процессов теплообмена и оптимизация теплообменного оборудования». – К., 1979. – С. 9.
 • Синтез тепловых систем // В кн. «Мат. моделирование процессов теплообмена и оптимизация теплообменного оборудования». – К., 1979. – С. 10-12.
 • Автоматизация проектирования сложных систем теплообмена нефтеперерабатывающих и других производств // 3 Всесоюзная конференция «Математические методы в химии»: Тезисы докладов. – Ярославль, 1979. – С. 8-10. (Соавторы Каневец Г.Е., Клименко В.В.).
 • Пакет прикладных программ автоматического оптимального проектирования КТА и АВО // РФАП. – К., 1980. – № 780053-13. инв. ном. РФАП-5487. – 240 с.
 • Метод синтеза, базирующийся на дискретном принципе максимума // В кн. «Теплообменники и теплообменные системы». – К., 1982. – С. 224-243.
 • Анализ теплообменных систем // В кн. «Теплообменники и теплообменные системы». – К., 1982. – С. 244-253.
 • Теплопередача в теплообменных системах // В кн. «Теплообменники и теплообменные системы». – К., 1982. – C. 254-259.
 • Оптимизация систем теплообмена с унифицированными элементами // 4 Всесоюзная конференция «Математические методы в химии»: Тезисы докладов. – Ереван, 1982. – C. 116-117.
 • Klassifikation der Wameübertrager systeme // Berechnung von WarmeüBertragersgsystemen und deren Elementen, Berlin, 1982. – 3 p.
 • Synthesemethoden für Warmeübertragersysteme // Berechnung von Warmeü Bertragersg systemen und deren Elementen, Berlin, 1982. – 10 p.
 • Losungsmetoden für die Warmeübertragunsberechnung in Warmeü Bertragersg systemen // Berechnung von Warmeü Bertragersg systemen und deren Elementen, Berlin, 1982. – 28 p.
 • Анализ и синтез теплообменных схем. – К., 1983. – 16 с. – (Препринт / АН УССР. Ин-т кибернетики; № 83.8).
 • Решение задач синтеза теплообменных систем // Доклады АН УССР. – 1983. – № 3. – С. 64-67.
 • Синтез интервально-итерационных алгоритмов расчета теплообменных аппаратов // Химическая технология. – 1983. – № 2. – С. 56-57.
 • К вопросу об автоматизации проектирования теплообменных аппаратов и их систем // Проблемы машиностроения. – 1983. – Вып. 18. – С. 74-78.
 • Язык пакета прикладных программ анализа и синтеза теплообменных схем // Доклады АН УССР. – 1983. – № 6. – С. 50-52.
 • Автоматизированный анализ систем теплообмена с иерархической структурой // Информационный бюллетень по химической промышленност. СЭВ – М., 1983. – № 4. – С. 23-25. (Соавтор Зайцев И.Д.).
 • Основы САФАР ТС // Оптимизация сложных систем. – Винница, 1983. – С. 19-20. (Соавторы Маляр Н.Н., Иванова Н.В.).
 • Принцип решения задач анализа сложных теплообменных систем // Сб. «Математическое моделирование, системный анализ и оптимизация». – К.: Наукова думка, 1983. – 3 c.
 • Оптимальный синтез теплообменных систем при помощи случайного поиска // Высокопроизводительные системы обработки информации: Тезисы докладов Республиканского семинара. – Львов, 1984. – С. 163-164. (Соавтор Маляр Н.Н.).
 • Языковые средства описания задач анализа и синтеза теплообменных систем // В кн. «Автоматизированное проектирование теплообменного оборудования». – К.: Наукова думка, 1985. – С. 154-156. (Соавтор Маляр Н.Н.).
 • Введение в автоматизированное проектирование теплообменного оборудования. – К.: Наукова думка, 1985. – 230 с. (Соавтор Каневец Г.Е., Зайцев И.Д.).
 • Анализ и синтез сложных теплообменных систем //Cб. "Исследования в области теплообмена". – 1986. – 1 с.
 • Вычислительные машины и программирование. – Ужгород: УжГУ, 1986. – 14 с.
 • Вычислительные машины, информатика и программирование. Ужгород: УжГУ, 1987. – 70 с. (Соавтор Трофимлюк О.Т.).
 • ЭВМ и программирование. – Ужгород: УжГУ, 1987. – 16 с.
 • Технические стредства АСУ. – УжГУ, 1988. (Соавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Применение СУБД «Спектр» при проектировании теплообменного оборудования // Наука производству: Тезисы докладов областной научно-технической конф. – Ужгород, 1988. – С. 22-23. (Соавтор Маляр Н.Н.).
 • Математические модели задач синтеза теплообменных систем // Тезисы докладов 8-ой Всесоюзной конференции по кибернетике. – Горький, 1988. – 207 с.
 • Оперативное управление теплообменными системами // Химическая технология. – 1990. – № 1. – 3 с.
 • The computer-aided design of the information systems, based of Clipper 5.1 // International conference on applied informatics, Eger, 1993. – 4 p.
 • Моделі планування виробництва з врахуванням екологічних факторів // Тези доповідей УжДУ. – Ужгород, 1993. – 2 с.
 • Узагальненя моделі планування виробництвом // Тези доповідей УжДУ. – Ужгород, 1994. – 2 с.
 • Розрахунково-логічна система планування виробництва з врахуванням екологічних факторів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія мат. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. – С. 60-64.
 • BASIC для персональных компьютеров. – Ужгород, 1994. – 154 с. (Соавтор Гече Ф.Э.).
 • Експертна система по хімічному синтезу на Пролозі // Тези допов. УжДУ. – 1995. – 2 с.
 • Експертна система по хімічному синтезу. – Львів, 1995. – 2 с.
 • Задача планування виробництва з врахуванням екологічних факторів // Науковий вістник Ужгородського університету. Серія математика. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. (Співавтори Мич І.А., Попович А.І.).
 • ЕОМ, інформатика та програмування. – Ужгород: УжДУ, 1998. (Співавтори Мич І.А., Попович А.І.).
 • The planning of the productions and ecological problems. // A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományós Testületének Kiadványa, Nyíregyháza, 1998. – p. 92.
 • Ukrán - magyar matematikai szótár, Nyíregyháza, 1998. – 270 p.
 • Моделювання органічного синтезу на ЕОМ // Науковий Вісник УжДІІЕП, (природничі науки, міжвузівський науковий журнал). – 1998. – Вип. 2. – С. 22.26 (Співавтор Повідайчик М.М.).

Статистика публікацій
Рік 1968 1969 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1993 1994 1995 1997 1998
Сумарно за рік 2 2 2 1 2 2 1 2 4 10 3 1 7 8 1 2 2 2 3 1 2 3 2 1 4
Сумарно до року 2 4 6 7 9 11 12 14 18 28 31 32 39 47 48 50 52 54 57 58 60 63 65 66 70
Сумарно за всі роки 70