Гомонай Василь Васильович

Гомонай Василь Васильович

№ 40
Cтарший викладач.

ст. викладач.

ст. викладач (06.09.1966 – 02.07.1973).

Біографія

Народився 17 лютого 1934 року в селі Ромочевиця Мукачівського району Закарпатської області. В 1951 році закінчив Мукачівську залізничну школу № 20. Протягом 1951-52 навчального року працює вчителем математики Медведівської семирічної школи Мукачівського району. В 1952 році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету. Після закінчення навчання в університеті з 1957 року згідно з направленням працює вчителем математики спочатку у В.Визницькій, а потім в Лохівській середній школі. З 1 вересня 1961 року крім роботи в школі працює викладачем кафедри вищої математики УжДУ на умовах погодинної оплати.

З 1 вересня 1963 року Гомонай В.В. обирається за конкурсом на посаду асистента кафедри вищої математики. Однак з 16 березня 1965 року він звільняється з роботи в УжДУ за власним бажанням. З 6 вересня 1966 року його зараховуть на посаду старшого викладача кафедри вищої математики УжДУ. З 2 липня 1973 року він звільняється з роботи в УжДУ.

Протягом роботи в УжДУ Гомонай В.В. читав лекції та проводив практичні заняття з курсу вищої математики на загальнотехнічному факультеті.

Публікації

  • Складання математичних задач з виробничим змістом // В збірнику «Від уроку до практичної діяльності.» Закарпатський ІУКВ та УжДУ. – Ужгород, 1961. – С. 5-14.

Статистика публікацій
Рік 1961
Сумарно за рік 1
Сумарно до року 1
Сумарно за всі роки 1