Хічій Остап Федорович

Хічій Остап Федорович

№ 2
Кандидат педагогічних наук, доцент.

кандидат педагогічних наук, доцент.
Ст. викладач (11.02.1947 – 01.09.1960), доцент, зав. кафедри (01.09.1960 – 01.01.1970), декан Виноградівського заочного факультету (01.09.1965 – 01.01.1970).

Біографія

Народився 6 листопада 1905 року в с. Копчів, Бережанського повіту Тернопільського воєводства. В 1923 році закінчив гімназію у м. Станіславів (нині Івано-Франківськ), а в 1924 році там же однорічні бухгалтерські курси. В 1924 році він поступає на фізико-математичний факультет університету в м. Грац (Австрія), звідки потім переводиться у Львівський університет, який закінчує в 1929 році. Після цього він працює вчителем (або, як тоді називали, професором) математики промислової школи м. Станіславова, а далі в гімназіях Станіславова, Яворова і Перемишля. Часті переміщення пов’язані передовсім з переслідуванням польскими властями української інтелігенції і скороченнями та закриттями українських гімназій.

З 11 лютого 1947 року він працює ст. викладачем кафедри фізики і математики УжДУ, а з 1 вересня 1950 року ст. викладачем кафедри загальної математики. В лютому 1960 року в Київському педагогічному інституті ім. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. Драгоманова) він захищає дисертацію «Викладання математики в школах Закарпаття у 18-19 сторіччях». З 1 вересня 1960 року його переводять на кафедру загальноінженерних дисциплін, де він спочатку виконує обов’язки зав. кафедри, а потім і обирається за конкурсом на цю посаду. 2 липня 1964 року ця кафедра ділиться на кафедру загальноінженерних дисциплін та кафедру вищої математики і Хічій О.Ф. стає завідувачем останньої. З 1 серпня 1965 року він звільняється з цієї посади у зв’язку з переходом на роботу завідувачем кафедри природничих дисциплін, а також деканом Виноградівського заочного факультету УжДУ. В січні 1970 року він вийшов на пенсію, переїхав до Львова, де ще продовжував деякий час працювати на умовах погодинної оплати у Львівській Політехніці. Помер Остап Хічій 28 листопада 1987 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні заняття з вищої математики, аналітичної геометрії.

Публікації

  • Арифметика Є.Фенцика // Доповіді і повідомлення Ужгородського університету. Серія фізико-математичних і хімічних наук. – Ужгород, 1957. – № 1. – С. 27.
  • З історії шкільництва в Закарпатті з XVIII сторіччя до воз’єднання його з Радянською Україною // Наукові записки УжДУ. – 1957. – Т. XXIX. – С. 331-352.
  • Об авторстве первого учебника арифметики для народных училищ в России // Историко-математическое исследование. – 1957. – Вып. 10. – С. 617-638.
  • Математика в гімназіях (середніх школах) Закарпаття до 1848 року // Доповіді і повідомлення УжДУ. Серія фіз.-мат. і хім. наук. – Ужгород, 1958. – № 2. – С. 69-72.
  • Підручники арифметики та її викладання в народних школах Закарпаття у другій половині XIX століття // Доповіді і повідомлення УжДУ. Серія фіз.-мат. і хім. наук. – Ужгород, 1958. – № 2. – С.  91-110.
  • Реформи викладання математики в гімназіях Закарпаття у другій половині XIX століття // Доповіді і повідомлення УжДУ. Серія фіз.-мат. і хім. наук. – Ужгород, 1958. – № 2. – С. 67-68.
  • Підручники математики та її викладання в гімназіях Закарпаття у XVIII-XIX столітті // Наукові записки Уж ДУ. – 1959. – Т. XLI. – C. 244-256.
  • Досягнення в галузі викладання математики в школах Закарпаття за роки радянської влади // Наукові записки Ужгородського держуніверситету. – 1959. – Т. XLI. – С. 257-261.
  • Математика у василіанських школах Украіни в другій половині XVIII ст. // Доповіді і повідомлення УжДУ. Серія фіз.-мат. і історичних наук. – Ужгород, 1962.–№ 5. – С. 126-135.
  • Про лінійну арифметику XVI ст. та її автора Бенедикта Гербеста // Доповіді і повідомлення УжДУ. Серія фіз.-мат. і історичних наук. – Ужгород, 1962. – № 5. – С. 136.

Статистика публікацій
Рік 1957 1958 1959 1962
Сумарно за рік 3 3 2 2
Сумарно до року 3 6 8 10
Сумарно за всі роки 10