Хрипта Іван Іванович

Хрипта Іван Іванович

№ 52
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

Асистент (01.09.1965 – 01.11.1968). Кандидатську дисертацію захистив після переходу в Дрогобицький педінститут.

Біографія

Народився в 1941 році в селі Рекіти Міжгірського району Закарпатської області. В 1958 році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1963 році. З 1 вересня 1965 року працює на кафедрі вищої математики загальнотехнічного факультету УжДУ. Звільнився з роботи в університеті в листопаді 1968 року у зв’язку з зарахуванням до аспірантури зі спеціальності «алгебра» (науковий керівник – Бовді А.А.). Після закінчення аспірантури в 1971 році працював згідно з направленням в Дрогобицькому педінституті спочатку викладачем, а потім доцентом. 18 травня 1973 р. на засіданні Вченої Ради механіко-математичного факультету Харківського держуніверситету Хрипта І.І. захищає дисертацію «О строении мультипликативной группы группового кольца» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

Протягом роботи в УжДУ проводив заняття з курсу вищої математики.

Публікації

  • Линейно независимые нормальные делители мультипликативной группы кольца // X Всесоюз. алгебр. коллоквиум. Резюме сообщений и докладов. – 1970. – С. 39-40. (Соавтор Бовди А.А.).
  • Лінійно незалежні нормальні дільники мультиплікативної групи кільця // V наукова конф. молодих математиків України: Тези допов. – К., 1970. – С. 46. (Співавтор Бовди А.А.).
  • Про нільпотентність мультиплікативної групи групового кільця // Матеріали ювілейної конф. молодих науковців Буковини з проблем природничих наук. – Чернівці, 1970. – С. 65-66.
  • О мультипликативной группе группового кольца // XI Всесоюзный алгебраический коллоквиум. Резюме сообщений и докладов. – Кишинев, 1971. – С. 175.
  • Нормальные подгруппы мультипликативной группы кольца // Матем. сборник. – 1972. – Т. 87/129. – С. 338-350. (Соавтор Бовди А.А.).
  • О нильпотентности мультипликативной группы группового кольца // Математ. заметки Ч. II. – 1972. – С. 191-200.
  • О строении мультипликативной группы группового кольца: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Хмельницкий, 1973. – 11 c.

Статистика публікацій
Рік 1970 1971 1972 1973
Сумарно за рік 3 1 2 1
Сумарно до року 3 4 6 7
Сумарно за всі роки 7