Кіраль Берталон Людвикович

Кіраль Берталон Людвикович

№ 116
Кандидат фіз.- мат. наук, асистент.

кандидат фіз.-мат. наук, асистент.

Асистент (01.03.1991 – 01.07.1992).

Біографія

Народився 23 січня 1948 р. в селі Дрисино Мукачівського району Закарпатської області. В 1966 році закінчив Мукачівську середню школу № 3. Через рік, тобто в 1967 році, поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який закінчує в 1972 році. Після закінчення університету він поступає в аспірантуру на кафедру алгебри зі спеціальності «Алгебра» (науковий керівник – доцент Бовді А.А.). Протягом 1975-1992 років Кіраль Б.Л. працює на посадах молодшого наукового, наукового і старшого наукового співробітника НДС Ужгородського держуніверситету при кафедрі кібернетики і прикладної математики. 19 червня 1989 року в Київському держуніверситеті він захищає дисертацію «О фундаментальном идеале группового кольца» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 1 березня 1991 року працює асистентом кафедри кібернетики і прикладної математики УжДУ. З 1992 року звільнений з роботи в Ужгородському держуніверситеті в зв’язку з переходом в педагогічний інститут міста Егер (Угорщина).

Протягом роботи в УжДУ читав курси і проводив практичні заняття з проектування інформаційних систем, економіко-математичних методів.