Копча-Горячкіна Галина Ернестівна

Копча-Горячкіна Галина Ернестівна

№ 149
Старший викладач

ст. викладач.

викладач (01.01.2007 – 14.03.2012), ст. викладач (15.03.2012 – по сьогодні).

Біографія

Народилася в 1973 році в м. Рахів Закарпатської області. Закінчила школу з золотою медаллю в 1990 році. У цьому ж році поступила в Ужгородський державний університет, який закінчила в 1995 році за спеціальністю «математика» з дипломом із відзнакою. З 1997 по 2001 роки навчалася в аспірантурі УжДУ за спеціальністю «Алгебра та теорія чисел».

З 01.12.1995р. по 19.02.1996р. працювала старшим інженером-програмістом обласного управління Ощадного банку України, а з лютого 1996 року по 27 серпня 1996 року – провідним спеціалістом закарпатського відділення Державного інноваційного фонду України. З 01.09.1997 по 05.06.2000рр. працює педагогом-організатором та вчителем інформатики ЗОШ № 8 м. Ужгорода.

З 06.06.2000р. працювала в Ужгородському державному інституті інформатики, економіки і права (в подальшому – Закарпатський державний університет). Спочатку асистентом кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (з 01.09.2001р.) факультету інформатики, потім – викладачем кафедри інформаційних управляючих систем та технологій (з 01.01.2007р.), а з березня 2012 року – старшим викладачем кафедри інформаційних управляючих систем та технологій факультету інформатики (тепер – факультет інформаційних технологій ДВНЗ «Ужгородського національного університету»). На цій посаді працює і по даний час.

Нагороджена почесною грамотою управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації (2007 р.) та почесною грамотою Закарпатського державного університету (2008 р.).

Публікації

 • Про кристалографічні групи без кручення з нерозкладною точковою р-групою // Наук. вісник УжДУ. Сер. матем. – 1998. – Вип.3. – С. 117–123.
 • Нерозщеплювальні розширення нерозкладного модуля р-цілого зображення циклічної групи порядку р2 // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. і інформатика. – 2000. – Вип. 5. – С. 49–56. (Співавтор Рудько В.П.).
 • Нерозщеплювальні розширення нерозкладного модуля р-цілого зображення циклічної групи порядку р2 // Міжнародна алгебраїчна конференція, тези доповідей. – Ужгород,
  2001. – С. 36.
 • Теорія алгоритмів та математичні основи представлення знань // Методичні рекомендації до курсу, частина  І. – Ужгород: В-цтво УжДІІЕП, 2002. – 37 с. (Співавтор Повхан І.Ф.).
 • Основи дискретної математики // Методичні рекомендаціїї до курсу, частина І, 2002. – 20 с. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Алгоритмічна схема як алгебраїчний об’єкт // Матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. «Динаміка наукових досліджень 2005». Т.50. Сучасні інформаційні технології. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 3–5. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Деякі види схем з точки зору алгебри // Матеріали ІХ Міжн. наук.-практ. конференції «Наука та освіта – 2006». Т. 13. Фізика, математика. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 57–59. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Алгебраїчний опис деяких видів схем // Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика –’2006». Т. 22. – Технічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 26–28. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Теорія алгоритмів та математичні основи представлення знань // Методичний посібник, частина ІІ. – Ужгород: Видавництво ЗакДУ, 2006. – 36 с.
 • Основи дискретної математики // Методичний посібник, частина ІІ, 2006. – 59 с. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Алгебраїчний опис деяких К-многовидів. Матеріали ІІІ Міжн. наук.-практ. конференції «Ефективні інструменти сучасних наук – 2007». – Т. 9. Технічні науки. Будівництво і архітектура. Математика. Сучасні інформаційні технології. Фізика. Хімія і хімічні технології. – Дніпропетровськ: В-цтво Наука і освіта, 2007. – С. 27–29. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Фундаментальні алгоритми в комбінаториці та графах // Навчально-методичний посібник, частина І. – Ужгород, 2008. – 75 с.
 • Вычисление важности дискретних признаков // Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)», присвяченого 40-річчю І Симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів (м. Київ, м. Одеса; 1969 рік). – Київ: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2009. – Т.1. – С. 109–113. (Соавторы Василенко Ю.А., Исак Ю.Ю., Ковач А.А., Головчак И.И., Плакош Ю.Ю.).
 • Сучасні методи розв’язування задач дискретного програмування // Навчально-методичний посібник. – Ужгород, 2009. – 50 с.
 • Обчислювальна схема в якості алгебраїчного об’єкту // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. –Ужгород, 2010. – Вип.20. – С. 19–24. (Співавтор Василенко Ю.А.).
 • Чисельні методи в інформатиці // Навчально-методичний посібник, частина І. – Ужгород, 2011. – 75 с.
 • Електронний довідник для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи в інформатиці» . – Ужгород, 2011. – 56 с.
 • Модель оптимізації прибутку деревообробного підприємства // Праці VII міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 206. (Співавтори Повідайчик М.М., Шулла Р.С., Шпонтак І.Я.).
 • Теорія алгоритмів та математичні основи представлення знань // Навчально-методичний посібник, частина ІІІ. – Ужгород. – 2015. – 100 c.

Статистика публікацій
Рік 1998 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015
Сумарно за рік 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 1
Сумарно до року 1 2 3 5 6 10 11 12 14 15 17 18 19
Сумарно за всі роки 19