Ковач Юрій Іванович

Ковач Юрій Іванович

№ 4
Кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.09.1957 – 01.09.1966), доцент (01.09.1966 – 01.09.1983).

Біографія

Народився 21 лютого 1921 року в с. Вовчий Свалявського р-ну Закарпатської області. Навчався в народній, потім горожанській школі. В 1936 році поступив до Мукачівської гімназії, однак, через матеріальні нестатки навчання довелося припинити. Влаштувався робітником лісопильного заводу, але невдовзі його було звільнено з роботи. Спочатку перебрався в Румунію, а звідти на Львівщину. Після вступу Червоної Армії на територію Західної України продовжив навчання з 7-го класу в Чортківській школі Львівської області. З початком війни перебрався в Станіславів (нині Івано-Франківськ), де влаштувався на роботу слугою при духовній семінарії. В 1943 році витримав вступні іспити до Львівського політехнічного інституту, який функціонував і під час окупації, де навчався менше року. Був арештований і переданий угорським властям, як втікач. Перебував у тюрмі в Сваляві, Ужгороді, Будапешті. Нарешті в’язнів вивезли до Німеччини. Після війни Ковач Ю.І. повертається в рідну домівку і незабаром поступає до Львівського державного університету. В 1950 році закінчує університет і за направленням влаштовується в одну з шкіл Мукачева Закарпатської області. З відкриттям фізико-математичного факультету Ужгородського університету, на запрошення свого викладача з Львівського університету професора Зарицького М.О. перебирається на роботу в Ужгородський університет. З лютого 1951 року Ковач Ю.І. старший лаборант, а з 1 вересня 1951 року – асистент кафедри загальної математики. З 1 вересня 1953 року він – асистент, а з 1 вересня 1957 року – старший викладач кафедри математичного аналізу.

В 1965 р. Ковач Ю.І. захищає в Інституті математики АН України дисертацію «Применение теоремы о дифференциальных неравенствах к задаче Гурса и задаче Коши для нелинейной системы дифференциальных уравнений с частными производными высших порядков» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. З 1 вересня 1966 року він займає посаду доцента кафедри математичного аналізу, а з 1 вересня 1967 року – доцента кафедри обчислювальної математики. Вчене звання доцента по кафедрі обчислювальної математики йому було присвоєне в 1967 році. З 21 вересня 1976 року Ковач Ю.І. стає доцентом кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики, де працює до 1983 року. З цього часу переходить на роботу в Науково-дослідний сектор Ужгородського держуніверситету, де працює до виходу на пенсію. Помер Ковач Ю.І. 7-го червня 1989 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з математичного аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, а також курси за вибором.

Публікації

 • Задача Гурса для n-волнового уравнения // Докл. и сообщения УжГУ. Серия физ.-мат. наук. – 1962. – № 5. – C. 98-101.
 • Теореми про диференціальну нерівність для диференціального рівняння гіперболічного типу // Тезисы докл. и сообщений. Серия физ.-мат. наук УжДУ. – 1963. – С. 43-45.
 • Система диференціальних рівнянь кристалооптики і теорема про диференціальну нерівність // Тезисы докл. и сообщ. Серия физ.-мат. наук УжДУ. – 1963. – С. 45-48.
 • Наближене інтегрування квазілінійного рівняння гіперболічного типу методом С.О.Чаплигіна // Тезисы докл. и сообщений Ужгород. ун-та к 18 ежегодной конф. Серия физ.-мат. наук. – 1964. – С. 11-13.
 • Наближене інтегрування систем квазілінійних рівнянь гіперболічного типу методом С.О. Чаплигіна // Тезисы докл. и сообщений Ужгород. ун-та к 18 ежегодной конф. Серия физ.-мат. наук. – 1964. – С. 14-16.
 • Одна модифікація наближеного інтегрування систем диференціальних рівнянь гіперболічного типу методом С.О.Чаплигіна // Тезисы докл. и сообщений Ужгород. ун-та к 18 ежегодной конф. Серия физ.-мат. наук. – 1964. – С. 16-19.
 • Наближене інтегрування задачі Гурса для загального хвильового рівняння методом С.О. Чаплигіна // Тезисы докл. и сообщений Ужгород. ун-та к 18 ежегодной конф. Серия физ.-мат. наук. – 1964. – С. 20-22.
 • Застосування теореми про «вилку» для розв’язку задачі Коші для рівняння // Тези доповідей до 19 наук. конф. університету. Серія мат. УжДУ. – Ужгород, 1965. – С. 9-12.
 • Застосування теореми про «вилку» для розв’язку задачі Гурса для рівняння // Тези доповідей до 19 наук. конф. університету. Серія математична, УжДУ. – Ужгород, 1965. – С. 13-16.
 • Теореми з якісної теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними вищих порядків // Тези доповідей до 19 наук. конф. університету. Серія математична, УжДУ. – Ужгород, 1965. – С. 17-19.
 • Наближене інтегрування задачі Коші для квазілійного диференціального рівняння 2n-го порядку гіперболічного типу С.О.Чаплигіна // ДАН УРСР. – 1965. – № 1. – С. 27-30.
 • Применение теоремы о дифференциальных неравенствах для линейной системы дифференциальных уравнений с частными производными // Дифференциальные уравнения. – 1965. – Т. 1. – № 3. – С. 411-420.
 • Метод двосторонніх наближень до розв’язку задачі Гурса для загального n-хвильового рівняння // ДАН УРСР. – 1965. – № 4. – С. 412-415.
 • Доказательство теоремы о существовании и единственности решения задачи Коши методом двустороннего приближения для обобщения n-волновой системы // АН СССР. Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1965. – Т. 5. – № 3. – С. 551-557.
 • Приближенное интегрирование задачи Гурса для общей n-волновой системы дифференциальных уравнений методом двустороннего приближения // УМЖ. – 1965. – Т. 17. – № 4. – С. 37-45.
 • Теорема о «вилке» в задаче Коши для нелинейного уравнения с частными производными высших порядков // УМЖ. – 1966. – Т. 18. – № 5 – С. 28-35.
 • До питання про наближене інтегрування задачі Гурса для загального n-хвильового рівняння // ДАН УРСР. – 1966. – № 12. – С. 1530-1532.
 • Про наближене інтегрування задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь будь-якого порядку // ДАН УРСР. Серія А. – 1967. – № 2. – С. 121-123.
 • К вопросу о приближенном решении системы обыкновенных дифференциальных уравнений любого порядка двусторонним методом // УМЖ.–1967. – Т.19. – № 2. – С. 23-29.
 • Узагальнення методу двостороннього наближення задачі Коші для системи нелінійних рівнянь вищого порядку з частинними похідними // ДАН УРСР. Серія А. – 1967. – № 7. – С. 589-592.
 • Решение одной краевой задачи для нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка // УМЖ. – 1968. – Т. 20. – № 1. – С. 34-44.
 • Про одну оцінку розв’язку крайової задачі для нелінійної системи звичайних диференціальних рівнянь 2ki-го порядку // ДАН УРСР. Серія А. – 1968. – С. 400-403.
 • Об одной оценке решения задачи Коши для уравнения в частных производных 2n-го порядка // АН УССР, Институт математики. – К.: Наукова думка, 1968. – С. 158-165.
 • Про двосторонній ітеративний метод розв’язування крайової задачі для нелінійних систем диференціальних рівнянь параболічного та гіперболічного типів // УМЖ. – 1969. – Т. 21. – № 2. – С. 249-255. (Співавтор Савченко Л.І.).
 • Про крайову задачу для оператора mi-го порядку параболічного або гіперболічного типів // УМЖ. – 1969. – Т. 21. – № 55. – С. 695-609.
 • До питання про крайову задачу для нелінійної системи звичайних диференціальних рівнянь вищого порядку // ДАН УРСР. Cерія А. – 1969. – № 6. – С.506-509.
 • Об оценке решения нелинейной системы с запаздыванием, содержащей оператор mi-го порядка параболического или гиперболического вида // Труды семинара. Численный анализ. – ИК АН УССР. – К., 1969. – Вып. 2. – С. 20-38.
 • Об оценке решения при приближенном интегрировании нелинейной ситемы, содержащей полиграфический оператор // Вопросы точности и эффективности вычислительных алгоритмов (труды симпозиума). – К., 1969. – № 3. – С. 72-85. (Соавтор Маринец В.В.).
 • О двустороннем итеративном методе интегрирования задачи Дирихле для нелинейной эллиптической системы дифференциальных уравнений // Математическая физика. – АН УССР. – К.: Наукова думка, 1969. – Вып. 5. – С. 101-107. (Соавторы Маринец В.В., Моца А.И.).
 • О краевой задаче для нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений высшего порядка // Математическая физика. – АН УССР. – К.: Наукова думка, 1969. – Вып. 6. – С. 107-122.
 • Про ітераційний метод розв’язування задачі Коші для рівняння вищого порядку в частинних похідних з запізнюючим аргументом // Матеріали наукової конф. аспірантів УжДУ. – 1969. – С. 120-126. (Співавтор Савченко Л.І.).
 • Применение двустороннего метода при интегрировании одной краевой задачи для нелинейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений nі-го порядка // Сб. «Численный анализ». – ИК АН УССР. – К., 1970. – Вып. 1. – С. 3-13. (Соавтор Моца А.И.).
 • Про один метод наближеного інтегрування нелінійної системи диференціальних рівнянь із запізненням // ДАН УРСР. Серія А. – 1970. – № 2.– С. 120-123.
 • Про крайову задачу для нелінійної системи диференціальних рівнянь з аргументом, що запізнюються // УМЖ. – 1970. – Т. 22. – № 1. – С. 12-21. (Співавтор Савченко Л.І.).
 • Наближене інтегрування нелінійної системи диференціальних рівнянь вищого порядку із запізнюючим аргументом // ДАН УРСР. Cерія А. – 1970. – № 4. – С. 312-315. (Співавтор Моца А.І.).
 • Про теорему існування і єдиність розв’язку крайової задачі для нелінійної системи звичайних диференціальних рівнянь канонічного виду // ДАН УРСР. Серія А. – 1970. –
  № 5 – С. 396-399. (Співавтор Моца А.І.).
 • Про наближений розв’язок нелінійної системи диференціальних рівнянь вищого порядку з запізненням аргументу // УМЖ. – 1970. – Вип. 3. – С. 371-379.
 • Об оценке решения некоторых нелинейных интегро-дифференциальных и операторных уравнений с запаздыванием // Дифференциальные уравнения. – 1970. – Т. VІ. – № 8. – С. 1496-1505. (Соавтор Савченко Л.И.).
 • Наближене інтегрування однієї крайової задачі для нелінійної системи диференціальних рівнянь з запізнюючим аргументом // ДАН УРСР. Серія А. – 1970. –
  № 11. – С. 980-982. (Співавтор Брич В.І.).
 • Верхние и нижние оценки при приближенном интегрировании уравнений в частных производных с запаздывающим аргументом // Математическая физика. – К.: Наукова думка, 1971. – № 10. – С. 42-45.
 • Об одном итерационном методе решения нелинейной системы дифференциальных уравнений в частных производных с запаздыванием // Межведом. научн. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – К.: КГУ, 1971. – Вып. 13. – С. 58-72.
 • Некоторые методы построения двусторонних приближений к решению дифференциальных уравнений с запаздыванием // Тематический сб. «Приближенные и качественные методы дифференциальных и интегральных уравнений». – К.: Изд. Института математики АН УССР, 1971. – С. 202-225. (Соавтор Маринец В.В.).
 • О краевой задаче для уравнения, заданного в неявном виде с запаздыванием // Математическая физика. – К.: Наукова думка, 1972. – № 12. – С. 49-63.
 • Построение верхних и нижних функций при приближенном интегрировании нелинейной системы, содержащей бигармонический оператор // Межведом. науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – Изд. КГУ, 1972. – Вып. 16.
 • Верхние и нижние оценки в одном итерационном методе решения одной краевой задачи для уравнения, заданного в неявном виде с запаздыванием // Межведом. науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – Изд. КГУ, 1973. – Вып. 19. – С. 44-56.
 • К вопросу об итерационном методе решения нелинейной системы с запаздыванием // Математическая наука. – К.: Наукова думка, 1973. – № 14. – С. 62-75.
 • Верхние и нижние оценки в одном итерационном методе решения одной краевой задачи для уравнения, заданного в неявном виде с запаздыванием, часть 2 // Межвед. науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – К.: КГУ, 1973. – Вып. 20. – С. 84-91.
 • К вопросу о верхних и нижних оценках приближенного решения одной краевой задачи для системы уравнений, заданном в неявном виде с отклоняющимся аргументом // Межведом. науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – К.: КГУ, 1974. – Вып. 23. – С. 156-159.
 • Приближенное решение одной краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений в неявном виде с отклоняющимся аргументом // Математическая физика.– К.: Наукова думка, 1974. – Вып. 15. – С. 65-74.
 • Об одном двустороннем итерационном методе решения краевой задачи с запаздыванием // Acta Scientiarum Mathematikarum, Szeged (Венгрия) Institutum Bolyaianum universitatis Szegedinsis, 1974, tomus 36, Fase. 1-2. – С. 69-89. (I. Hegedus).
 • Модификации ускоренной сходимости к решению линейного дифференциального уравнения в частных производных с отклоняющимся аргументом // УМЖ. – 1974. – Т. 26. – № 5. – С. 591-602.
 • Модификации итерационного метода приближенного интегрирования краевых задач для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом // Сб. науч. трудов «Системы уравнения в полупроводниковой технике». – Московский экономическо-статистический институт, 1974. – С. 43-89. (Соавтор Лупич В.И.).
 • В кн. «Итерационный метод интегрирования в частных производных с запаздывающим аргументом». – Ужгород: УжГУ, 1974. – С. 1-66.
 • Про задачу Валле-Пуссена для системи диференціальних рівнянь в неявному виді з відхиленим аргументом // АН УРСР. Інститут математики. Зб. «Проекційно-ітеративні методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь». – 1974. – С. 62-71.
 • Про модифікації двостороннього методу розв’язування однієї крайової задачі для лінійної системи диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом // АН УРСР. Інститут математики. Зб. «Проекційно-ітеративні методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь». – 1974. – С. 72-85.
 • Ускоренная сходимость итерационного метода для телеграфного уравнения с отклоняющимся аргументом // Межведомственный науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – К.: Изд. КГУ, 1975. – Вып. 26. – С. 28-41. (Соавтор Брич И.В.).
 • К вопросу об ускоренной сходимости итерационного метода для телеграфного уравнения с отклоняющимся аргументом // Математическая физика. – К.: Наукова думка, 1975. – Вып. 18. – С. 103-116. (Соавтор Гомонай В.В.).
 • Модификация итерационного метода решения начальной задачи для нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений любого порядка с запаздыванием // Труды 28-й науч. проф.-препод. состава УжГУ. Секция мат. наук УжГУ. – Ужгород, 1975. – С. 106-121. (Соавтор Будз П.Я.).
 • Задача Валле-Пуссена для обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздывающим и опережающим аргументами. – 1975. – С. 122-155. – Деп. в ВИНИТИ, № 314-75.
 • Ускоренная сходимость в итерационном методе приближенного решения дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом // Материалы четвертой аспирантской конференции, посвященной 30-летию освобождения Закарпатья, Секция матем. наук УжГУ. – Ужгород, 1975. – C. 81-95. – Деп. в ВИНИТИ, № 4998-75. (Соавтор Лесё Ю.В.).
 • Итерационный метод решения нелинейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Ужгород, 1975. – С. 1-54. – Деп. в ВИНИТИ, № 3372-75.
 • Итерационный метод интегрирования линейных дифференциальных уравнений в частных производных сходимости первого, второго и третьего порядков. – Ужгород,
  1975. – С. 1-29. – Деп. в ВИНИТИ, № 3373-75.
 • О краевой задаче типа Валле-Пуссена с отклоняющимся аргументом. – Ужгород,
  1975. – С. 1-27. – Деп. в ВИНИТИ, № 3374-75. (Соавтор Будз П.Я.).
 • Ускоренная сходимость одного метода приближенного интегрирования начальной задачи для линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. – Ужгород, 1975. – С. 1-23. – Деп. в ВИНИТИ, № 3375-75. (Соавтор Лесё Ю.В.).
 • Об ускоренной сходимости к решению линейного дифференциального уравнения в частных производных с запаздывающим аргументом // Межведомственный науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – К.: Изд. КГУ, 1976. – Вып. 30. – С. 11-20.
 • Итерационный метод сходимости первого, второго и третьего порядков при интегрировании нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных. – Ужгород, 1976. – С. 1-23. – Деп. в ВИНИТИ, № 636-76.
 • Об ускоренной сходимости третьего порядка при итерационном методе решения краевых задач // Материалы 29 научной конференции проф.-препод. состава УжГУ. Секция матем. наук. 1976. – С. 15-41. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • В кн. «Приближенное интегрирование n-точечной задачи». – Ужгород, 1976. – С. 1-49.
 • Краевая задача для системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, содержащей оператор mi-го порядка параболического вида. – Ужгород,
  1976. – С. 1-38. – Деп. в ВИНИТИ, № 1685-76.
 • Приближенное решение обобщенной задачи Гурса для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Ужгород, 1976. – С. 1-36. – Деп. в ВИНИТИ 15.10.76.
 • Ускоренная сходимость одного метода приближенного интегрирования нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Ужгород, 1976. – С. 1-47. – Деп. в ВИНИТИ, № 3692-76.
 • К вопросу о краевой задаче типа Валле-Пуссена для систем нелинейных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – Ужгород, 1976. – С. 1-28. – Деп. в ВИНИТИ, № 3631-76. (Соавтор Будз П.Я.).
 • К вопросу об ускоренной сходимости к решению линейного дифференциального уравнения в частных производных с запаздывающимся аргументом // Межведомственный науч. сб. «Вычислительная и прикладная математика». – К.: Изд.: КГУ, 1977. – Вып. 32. – С. 64-73.
 • К вопросу о краевой задаче Валле-Пуссена для линейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом (первая часть). – Дрогобыч: Дрогобыч. пединститут, 1977. – С. 1-43. – Деп. в ВИНИТИ, № 1970-77. (Соавтор Галь М.М.).
 • О краевой задаче Валле-Пуссена для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом (первая часть). – Ужгород: УжГУ, 1977. – С. 1-50. – Деп. в ВИНИТИ, № 3401-77. (Соавтор Будз П.Я.).
 • К вопросу об исследовании сходимости итерационного процесса для дифференциальных уравнений в частных производных с отклоняющимся аргументом // Материалы 30-й научной конференции проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород: УжГУ, 1977. – Деп. в ВИНИТИ, № 2568-77.
 • Теорема о непрерывности решения как функции от параметров и начальных данных // Материалы 30-й научной конференции проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород: УжГУ, 1977. – С. 96-131. – Деп. в ВИНИТИ, № 2568-77. (Соавтор Брич И.В.).
 • Исследование сходимости итерационного процесса для дифференциальных уравнений в частных производных с отклоняющимся аргументом. – Ужгород: УжГУ, 1977. –
  С. 1-46. – Деп. в ВИНИТИ, № 3400-77.
 • Об ускоренной сходимости двустороннего метода решения краевых задач (часть первая). – Дрогобыч: Дрогобыч. пединститут, 1977. – С. 1-46. – Деп. в ВИНИТИ, № 3635-77. (Соавтор Галь М.М.).
 • Обобщенная задача Гурса для нелинейных дифференциальных уравнений с опережающим аргументом. – Дрогобыч: Дрогобыч. пединститут, 1977. – С. 1-40. – Деп. в ВИНИТИ, – № 3636-77. (Соавтор Галь М.М.).
 • Исследование сходимости итерационного процесса для дифференциальных уравнений, содержащих полигармонический оператор. – Ужгород: УжГУ, 1977. – С. 1-41. – Деп. в ВИНИТИ, № 4414-77.
 • Об одном методе исследования сходимости итерационного процесса для нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных // УМЖ. – 1978.–Т. 30. –№ 2. –С. 165-175.
 • Улучшение сходимости итерационного процесса в приближенном решении краевых задач. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 1-40. – Деп. в ВИНИТИ, № 668-78.
 • К вопросу об улучшении сходимости итерационного процесса в приближенном решении краевых задач. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 1-53. – Деп. в ВИНИТИ, № 669-78.
 • Улучшение сходимости итерационного метода в приближенном интегрировании одной краевой задачи. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 1-32. – Деп. в ВИНИТИ, № 1576-78.
 • О задаче Валле-Пуссена для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, часть вторая // Материалы 31 итоговой научной конференции проф.-препод. состава УжГУ. Секция матем. наук. – 1978. – С. 2-54. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78.
 • О задаче Валле-Пуссена для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, часть вторая. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 1-55. – Деп. в ВИНИТИ, № 2154-78. (Соавтор Будз П.Я.).
 • О двустороннем методе с улучшением сходимости в приближенном решении одной краевой задачи. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 1-45. – Деп. в ВИНИТИ, № 2154-78.
 • О двустороннем методе с улучшенной сходимостью приближенного интегрирования дифференциальных уравнений, заданных в неявном виде // Труды семинара по дифференциальным уравнениям. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 44-84. – Деп. в ВИНИТИ, № 2840-78. (Соавтор Будз П.Я.).
 • Об ускоренной сходимости двустороннего итерационного метода решения краевых задач, часть вторая. – Дрогобыч: Дрогобыч. пединститут, 1978. – С.1-42. – Деп. в ВИНИТИ, № 3293-78. (Соавтор Галь М.М.).
 • К вопросу о краевой задаче Валле-Пуссена для нелинейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся уравнением, часть вторая. – Дрогобыч: Дрогобыч. пед. ин-т, 1978. – С. 1-48. – Деп. в ВИНИТИ, № 3294-78. (Соавтор Галь М.М.).
 • Модификация двустороннего метода для нелинейных дифференциальных уравнений. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 1-50. – Деп. в ВИНИТИ, № 3660-78.
 • Аналитические двусторонние методы приближенного интегрирования дифференциальных уравнений (часть первая). – Донецк: Донецкий политехнический ин-т, 1978. – С. 1-38. – Деп. в ВИНИТИ, № 486-79. (Соавтор Ильенко Н.Ф.).
 • Теорема о дифференциальном неравенстве и ее применение к исследованию одной нелинейной краевой задачи (часть первая) // Материалы 32 итоговой научн. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 94-114. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79. (Соавтор Брич И.В.).
 • Замечание к работе «Об одном методе исследовании сходимости итерационного процесса для нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных» // Материалы 32 итоговой научн. конф. проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук. – Ужгород: УжГУ, 1978. – С. 115-132. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79.
 • О задаче Валле-Пуссена для дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом (часть третья). – Ужгород: УжГУ, 1979. – С. 1-43. – Деп. в ВИНИТИ, № 665-79. (Соавтор Будз П.Я.).
 • Аналитические двусторонние методы приближенного интегрирования краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. – Донецк: Донецкий политехнический ин-т, 1979. – С. 1-74. – Деп. в ВИНИТИ, № 2625-79. (Соавтор Ильенко Н.Ф.).
 • Аналитические двусторонние методы приближенного интегрирования краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений (часть первая). – Дрогобыч: Дрогобыч. пед. ин-т, 1979. – С. 1-103. – Деп. в ВИНИТИ, № 334-80. (Соавтор Галь М.М.).
 • Аналитические двусторонние методы приближенного интегрирования краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений (часть вторая). – Ужгород: УжГУ, 1980. – С. 1-68. – Деп. в ВИНИТИ, № 3697-80. (Соавтор Кабаций Н.М.).

Статистика публікацій
Рік 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Сумарно за рік 1 2 4 8 2 3 3 8 8 3 2 3 8 9 8 9 14 3 1
Сумарно до року 1 3 7 15 17 20 23 31 39 42 44 47 55 64 72 81 95 98 99
Сумарно за всі роки 99