Куцик Олександр Володимирович

Куцик Олександр Володимирович

№ 105
Асистент

асистент.

Асистент (02.10.1989 – 27.08.1995).

Біографія

Народився 26 вересня 1960 року в м. Івано-Франківськ. В 1977 році закінчив з медаллю СШ № 6 м. Ужгород. Протягом одного року працював оператором ЕОМ в обчислювальному центрі об’єднання «Закарпатліс». З 1 вересня 1978 року Куцик О.В. стає студентом факультету автоматики Львівського політехнічного інституту, де спеціалізується на кафедрі «автоматизовані системи керування». Після закінчення в 1983 році навчання в інституті повертається в Ужгород в обчислювальний центр об’єднання «Закарпатліс» на посаду інженера-програміста. В 1984 році Куцик О.В. поступає в аспірантуру УжДУ на кафедру обчислювальної математики (науковий керівник – проф. Червак Ю.Ю.). Після закінчення в 1988 році аспірантури працює в НДС УжДУ при кафедрі обчислювальної математики і в той же час, як сумісник (на умовах погодинної оплати), асистентом і старшим викладачем цієї ж кафедри. З 1 вересня 1989 року він – асистент кафедри обчислювальної математики і, як сумісник, інженер НДС УжДУ по цій же кафедрі.

В 1996 році звільнився з роботи в УжДУ за власним бажанням.

Протягом роботи в УжДУ проводив заняття з робототехніки, інформатики, практикума на ЕОМ.

Публікації

  • Статистические оценки альтернатив при решении задачи минимизации избыточности информационных структур // Применение случайного поиска при решении прикладных задач: Тезисы докладов 4-го рабочего совещания «Статист. методы в горнорудной промышленности». – Кемерово, 1985. – 2 с. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
  • Планирование оптимальных траекторий движения манипуляторов как задача дискретного программирования // Методы математатического пограммирования и программное обеспечение: Тезисы докладов научной конф. – Свердловск, 1987. – 2 с. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
  • Об одной задаче построения оптимального пути по сложной географической карте // Всесоюзно научно – технический семинар «Статистические методы оптимизации конструкций» (г. Владимир, 17-22 июня 1987 г.). – Владимир: Владимирское областное правление НТО. 1987. – С. 97-99. (Соавтор Червак Ю.Ю.).
  • Оптимизация вычислительного процесса при реализации информационных алгоритмических сетей // Теория и программная реализация методов дискретной оптимизации. – Киев: Институт кибернетики АН УССР им. В.М.Глушкова. – 1989 –
    С. 47-51. (Соавторы Червак Ю.Ю., Кузка А.И.).
  • Автоматизація керування алгоритмами лексикографічного пошуку в дискретній оптимізації // Тези доповідей підсумкової наукової конф. проф.-викладацького складу математичного факультету Ужгородського ун-ту. – Ужгород, 1993. – 1 с. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І., Кузка О.І., Чупов С.В.)
  • Система алгоритмів лексикографічного пошуку в дискретному програмуванні // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – Ужгород, 1994. – Вип.1. – С122-129. (Співавтори Червак Ю.Ю., Гренджа В.І., Кузка О.І., Чупов С.В.).

Статистика публікацій
Рік 1985 1987 1989 1993 1994
Сумарно за рік 1 2 1 1 1
Сумарно до року 1 3 4 5 6
Сумарно за всі роки 6