Кулацька Оксана Богданівна

Кулацька Оксана Богданівна

№ 127
Викладач

викладач.

викладач (01.09.2003 – 01.09.2010).

Біографія

Народилася 29 листопада 1967 року в м. Новий Розділ Миколаївського району Львівської області. В 1984 році закінчила Новороздільську середню школу №1. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчує з відзнакою у 1989 році. З 1989 року працює за направленням на Ужгородському заводі газотранспортного обладнання «Турбогаз» інженером-програмістом. У травні 1998 року переходить на роботу в УжДУ, де працює старшим лаборантом і з 1 вересня 2000 року асистентом (за сумісництвом на 0,5 ставки) кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. З лютого 2002 року працює асистентом, а з 1 вересня 2003 року викладачем цієї ж кафедри. Звільнилась з роботи 1 вересня 2010 р. за власним бажанням.

Протягом роботи в УжНУ проводила практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, варіаційного числення і методів оптимізації, ЕОМ і програмування, а також читала курси за вибором: моделі дискретної оптимізації, моделі і методи багатокритеріальної оптимізації, динамічне програмування та його застосування.

Публікації

 • Властивості лексикографічного максимуму множини розв’язків системи лінійних нерівностей // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1998. – Вип. 3. –
  С. 196-197. (Співавтор Чупов С.В.).
 • Лексикографічний максимум множини як перетин опуклих компактів // Праці міжнародної конференції «Моделювання та оптимізація складних систем» (МОСС-2001) (25-28 січня 2001 р. Київ). – К.: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2001. – С. 39-40. (Співавтори Чупов С.В., Червак О.Ю.).
 • Алгоритм динамічного програмування для лексикографічної задачі про ранець та його застосування. //Abstr/ prac/ International conf. On Prediction and Decision Making under Uncertainties (POMU – 2001). – Kuiv (Ukraine). – 2001. – Р.97. (Співавтори Фейса М.І., Червак О.Ю.).
 • Лінійна задача лексикографічної оптимізації псевдобулевої функції з одним лексикографічним обмеженням // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. –
  2002. – Вип.7. – С.58-68. (Співавтори Червак Ю.Ю., Червак О.Ю.)
 • Пошук булевих роз’язків системи лінійних рівнянь лексикографічним симплексним алгоритмом //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2002. – Вип.7. –
  С. 126-129.
 • Лінійна задача лексикографічної оптимізації псевдобулевої функції з одним лексикографічним обмеженням // Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (7-12 жовтня 2002 р., м. Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2002. – С.46. (Співавтори Червак Ю.Ю., Червак О.Ю.)
 • Допоміжні властивості розв’язування лексикографічних задач про ранець в методах булевого програмування //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2002. – Вип.7. – С.130-132. (Співавтор Червак О.Ю.).
 • Лексикографічна задача про ранець у зв’язку з побудовою відтинань в алгоритмах цілочислового програмування //Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. –
  2003. – Вип.8. – С.153-155.(Співавтор Червак О.Ю).
 • Лексикографічна задача про ранець, прикладні аспекти //Праці міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (27 вересня-2 жовтня 2004 р., м.Ужгород). – Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2004. – 1 с.

Статистика публікацій
Рік 1998 2001 2002 2003 2004
Сумарно за рік 1 2 4 1 1
Сумарно до року 1 3 7 8 9
Сумарно за всі роки 9