Кирилюк Олександр Антонович

Кирилюк Олександр Антонович

№ 95
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

доцент кафедри (01.09.1988 – 04.07.1991), доцент (04.07.1991 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (01.03.2006 – 30.06.2015).

Біографія

Народився 17 лютого 1949 року у місті Здолбунів Рівненської області. В 1966 р. закінчив Здолбунівську середню школу № 5. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який зкінчує в 1971 році. Після закінчення університету працює вчителем математики Ужгородської середньої школи № 9. В 1974 році Кирилюк О.А. поступає в аспірантуру на кафедру алгебри по спеціальності алгебра і теорія чисел (науковий керівник – доцент Гудивок П.М). Протягом 1977-1978 років працює в Науково-дослідному секторі УжДУ при кафедрі алгебри. 13 жовтня 1980 р. в Київському державному університеті захищає дисертацію «О конечных подгруппах полной линейной группы над некоторыми числовыми кольцами» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 17 листопада 1980 року Кирилюк О.А. – асистент кафедри алгебри, а 1 вересня 1988 року займає посаду доцента цієї ж кафедри. Вчене звання доцента по кафедрі алгебри йому присвоєно 4 липня 1991 року.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні та лабораторні заняття з алгебри і теорії чисел, основ геометрії, наукових основ шкільного курсу математики, аналітичної геометрії і вищої алгебри, історії і методології математики, а також курси за вибором.

Публікації

 • О мультипликативной группе рациональной групповой алгебры // Сб. «Материалы XXVIII научной конф. УжГУ». – Ужгород, 1974. – С. 15-21. – Деп. в ВИНИТИ, № 498-75.
 • О неприводимых целочисленных 2-адических представлениях одного класса 2-групп // Сб. «Материалы XXIX научной конф. УжГУ». – Ужгород, 1976. – С. 110-118. – Деп. в ВИНИТИ, № 705-76.
 • Конечные подгруппы группы GL(2,Z2[i]) // Сб. «Материалы 2-й конф. молодых ученых Закарпатья». – Ужгород, 1976. – Деп. в ВИНИТИ, № 1734-76.
 • Конечные подгруппы группы GL(3,Z2) // Сб. «Теорет. и прикладные вопросы дифференциальных уравнений и алгебра». – К., 1978. – С. 114-119.
 • Силовские p-подгруппы полной линейной группы над дискретно нормированнными кольцами // Тезисы докладов VI Всесоюзного симпозиума по теории групп. – К., 1978. – С. 18-19. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • Конечные подгруппы группы GL(3,Zp) // Сб. «Материалы XXXI научной конф.
  УжГУ». – Ужгород, 1978. – С. 222-245. – Деп. в ВИНИТИ, № 3131-78.
 • Минимальные неприводимые разрешимые подгруппы группы GL(2,Rp) // Сб. «Материалы научной конф. УжГУ». – Ужгород, 1979. – С. 166-190. – Деп. в ВИНИТИ, № 2079-79.
 • Силовские p-подгруппы полной линейной группы над дискретно нормированными кольцами // Докл. АН УССР. Сер. А. – К., 1979. – № 5. – С. 326-329. (Соавтор Гудивок П.М.).
 • О минимальных неприводимых подгруппах группы GL(q,K) // Тезисы докл. XV Всесоюзной алгебр. конф. – Красноярск, 1979. – С. 70-71. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О конечных неприводимых разрешимых подгруппах группы GL(p,Z) // Докл. АН УССР. Сер. А. – К., 1980. – № 8. – С. 16-20. (Соавтор Рудько В.П.).
 • О конечных подгруппах группы GL(n,Z) // Тезисы докл. VII Всесоюзн. симпоз. по теории групп. – Красноярск, 1980. – С. 33. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П.).
 • О конечных подгруппах полной линейной группы над некоторыми числовыми кольцами: Дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Ужгород, 1980. – 131 с.
 • О конечных подруппах полной линейной группы над некоторыми числовыми кольцами: Автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук. – К., 1980. – 9 с.
 • О разрешимых минимальных неприводимых подгруппах группы GL(n,Z) // Тезисы докл. XVIII Всесоюз. симпозиума по теории групп. – К., 1982. – С. 31-32. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П., Циткин А.И.).
 • О конечных подгруппах группы GL(n,Z) // Кибернетика. – 1982. – № 6. – С. 71-82. (Соавторы Гудивок П.М., Рудько В.П., Циткин А.И.).
 • Минимальные неприводимые разрешимые подгруппы группы GL(3,R2). – 1989. –12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2089-89.
 • Методичні вказівки до проведення практичних і лабораторних занять з курсу «Методика викладання математики». – Ужгород: УжДУ, 1990. – 67 с. (Співавтор Шулла І.Й.).
 • Особливості підготовки педагога-математика в умовах університету // Матеріали науково-метод. конф. УжДУ. – Ужгород, 1991. – С. 17-20. (Співавтор Шулла І.Й.).
 • О конечных неприводимых подруппах группы GL(p,Z) // Науковий вісник Ужгород. університету. Сер. мат. – Ужгород, 1994. – № 1. – С. 19-28. (Соавтор Рудько В.П.).
 • Про мінімальні незвідні підгрупи групи GL(q,Rp) // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практ. експер.». – Київ-Ужгород, 1997. – Вип. 13. – С. 234-245.
 • Про біпрімарні мінімальні незвідні підгрупи групи GL(3,Rp) // Тези доповідей VI Міжнар. наукової конф. ім. М.Кравчука. – К., 1997. – С. 194.
 • Про мінімальні незвідні розв’язні підгрупи групи GL(3,Rp) // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика – Ужгород, 1997. – № 2. – С. 51-57.
 • Мінімальні незвідні нільпотентні підгрупи групи GL(3,Rp) // Тези доп. VII Міжнар. наукової конф. ім. М.Кравчука. – К., 1998. – С. 201.
 • Минимальные неприводимые нильпотентные подгруппы группы GL(3,Rp) // Науковий вісник Ужгород. у-ту. Сер. матем. – Ужгород, 1998. – № 3. – С. 107-112.
 • Классификация минимальных неприводимых бипримарных подгрупп группы GL(3, Rp) // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1999. – № 4. – С. 54–61.
 • Классификация минимальных неприводимых разрешимых подгрупп группы GL(3, Rp) // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 2000. – № 5. – С. 41–48.
 • Классификация минимальных неприводимых разрешимых подгрупп группы GL(3, Rp) // Тези доп. Восьмої міжнар. наук. конф. ім. акад. М. Кравчука. – К., 2000. – С. 294.
 • О минимальных неприводимых подгруппах полной линейной группы над кольцом целых Р-адических чисел // Тези доп. Міжнародної алгебраїчної конференції. – Ужгород, 2001. – С. 32. (Соавтор Гудивок П. М.).
 • Про незвідні скінченні підгрупи повної лінійної групи над кільцем Р-адичних чисел // Тези доп. Міжнародної конференції з алгебри. – Будапешт, 2001. – С. 12.
 • О минимальных неприводимых подгруппах полной линейной группы над кольцом целых Р-адических чисел // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002. – № 7.– С. 37–43. (Соавтор Гудивок П. М.).
 • Неприводимые силовские р-подгруппы группы GL(3, Rp) // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002. – № 7.– С. 49–57.
 • О неприводимых р-подгруппах группы GL(q, Rp) // Науковий вісник УжНУ. Сер. матем. і інформ. – 2002. – № 7.– С. 63–69.
 • Методичні рекомендації до написання і оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт для студентів математичного факультету. – Ужгород: УжНУ, 2002. – 34 с. (Співавтор Тилищак О. А.).
 • On finite irreducible subgroups of the group GL(q, Rp) // International algebraic conference in Ukraine. – Lviv, 2003. – P. 108.
 • On finite irreducible subgroups of the group GL(q, Rp) // Математичні студії. – 2004. –
  Т. 22. – № 2. – Р. 152–158.
 • On finite subgroupsof the group GL(q, Rp) // A Conference in Honor of A. Bovdi 70-th birthday. – Debrecen (Hungary), 2005. – P. 24.
 • Незвідні скінченні нільпотентні підгрупи групи GL(pq, Z) // Наук. вісник Ужгород.
  ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2007. – Вип. 14–15. – С. 33–40. (Співавтори: Гудивок П.М., Кирилюк А.О.).
 • Незвідні скінченні нільпотентні підгрупи групи GL(pq, Z) // Дванадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2008. – С. 591. (Співавтори: Гудивок П.М., Кирилюк А.О.).
 • R кристаллографические группы // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і
  інформ. – 2010. – Вип. 21. – С. 45–60. (Співавтори: Гудивок П.М., Кирилюк А.О.,
  Рудько В.П.).
 • Про кристалографічні групи розмірності 6 // Тринадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. – Київ, 2010. – С. 144. (Співавтор Кирилюк А.О.).
 • Абелеві мінімальні незвідні підгрупи групи GL(2, Rp) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2013. – Вип. 24. – С. 79–89.
 • Вища алгебра: навч. посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ »Говерла», 2013. – 141 с. (Співавтори Кирилюк А.О., Шапочка І. В.).
 • Конечные подгруппы группы GL(3, Zp) // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2014. – Вип. 25, № 2. – С. 65–81.

Статистика публікацій
Рік 1974 1976 1978 1979 1980 1982 1989 1990 1991 1994 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2010 2013 2014
Сумарно за рік 1 2 3 3 4 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1
Сумарно до року 1 3 6 9 13 15 16 17 18 19 22 24 25 27 29 33 34 35 36 37 38 40 42 43
Сумарно за всі роки 43