Лавер Василь Олександрович

Лавер Василь Олександрович

№ 166
Викладач

викладач.

асистент (01.09.2010 – 01.09.2015), викладач (01.09.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народився 14 січня 1986 року в м. Ужгород. У 2002 році закінчив Ужгородську середню школу № 1. У цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету, який закінчив у 2007 році. З 06.11.2007 по 06.11.2010 навчається в аспірантурі за спеціальністю «математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – доц. Маляр М.М.). З 1 вересня 2010 року працює асистентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. 11 березня 2016 року в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова захищає дисертацію «Нечіткі моделі і методи раціонального розподілу ресурсів» (науковий керівник – проф. Волошин О.Ф.) на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

Протягом роботи в УжНУ проводить практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, дослідження операцій, інформатики і програмування, системного аналізу, методики викладання інформатики.

Публікації

 • Нечіткі моделі регульованої монополії при виробництві суспільного продукту // Праці IV міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня,
  2008 р.) – Ужгород, 2008. – С. 42–43. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Collective product cost sharing in conditions of managed economy // International Book Series "Information Science & Computing". Knowledge - Dialogue - Solution. – 2009. – №15. –
  P. 200–205. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Розподіл витрат при виробництві колективного продукту в умовах регульованої економіки // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка.. – 2009. – №493. – С. 123–126. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Розподіл витрат при виробництві колективного продукту в умовах регульованої економіки // Матеріали І Міжн. науково-методичної конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (Чернівці, 1–4 квітня, 2009 р.). – Чернівці, 2009. – С. 88–89. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Нечеткие обобщения модели распределения затрат // International Books Series «Information Models of Knowledge» – Kiev, Ukraine-Sofia, Bulgaria: ITHEA, 2010. –
  P. 215–219. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Нечіткі моделі розподілу витрат на виробництво колективного продукту // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2010. – №7. – С. 60–63.
 • Нечіткі моделі розподілу витрат при виробництві колективного продукту // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень», (Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня, 2010 р.). – Ужгород, 2010. – С. 137–138.
 • Модель розподілу витрат на виробництво продукту особистого користування // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2011. – №2. –
  С. 128–131. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Застосування класичної моделі розподілу витрат у випадку регульованої монополії // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (Чернівці, 4–6 травня, 2011 р.). – Чернівці, 2011. – С. 171–172.
 • Нечіткі моделі розподілу витрат на виробництво продукту особистого споживання // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології» (Дніпропетровськ, 24-25 листопада 2011р.). – Дніпропетровськ, 2011, С. 53–56.
 • Обобщения принципов распределения затрат для нечетких моделей распределения // Сборник статей «Проблемы интеллектуализации компьютера» ИК имени В.М. Глушкова НАНУ. – 2012. – №1. – С. 219–226. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Нечіткі узагальнення класичної моделі розподілу витрат // Праці VІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (Ужгород, 1-6 жовтня, 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 49-50. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Аксіоматична характеризація нечіткої моделі розподілу витрат // Праці VІ міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (Ужгород, 1-6 жовтня, 2012 р.). – Ужгород, 2012. – С. 125-126.
 • Fuzzy generalizations for the proportional rule // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2013. – №2. – С. 85–88.
 • Нечіткі узагальнення моделі розподілу витрат // Матеріали ІІІ Міжн. науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (Чернівці, 14–17 травня, 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С. 1-64. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Generalization of Distributing Methods for Fuzzy Problems // International Journal «Information Theories and Applіcations». – 2013. – Vol. 20, № 4. – P. 303–310. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Аксіоматична характеризація нечітких узагальнень методів розподілу витрат // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2014. – №1. – С. 128–132. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Нечіткі узагальнення моделей розподілу витрат // Праці VІІ міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень» (Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня, 2014 р.). – Ужгород, 2014. –
  С. 151–152. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Анализ свойств нечетких обобщений методов распределения // ХХ Міжнародна конференція «Знання-Діалог-Рішення» (KDS) (Київ, 8 - 10 вересня 2014). – К., 2014. –
  С. 21–24. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Скорочення нерівності розподілу нечіткими методами // Матеріали ІV Міжн. науково-методичної конф. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (Чернівці, 23–24 квітня, 2015 р.). – Чернівці, 2015. – С. 61–62. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Нечіткі узагальнення методів розподілу у випадку нечітко заданих витрат і запасів грошей агентів // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – спецвипуск. – С. 311–314. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Нечіткі узагальнення класичних методів розподілу // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – №3. – С. 94–99.
 • Застосування нечіткої арифметики при узагальненні задач розподілу // Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2016. – с. 155.

Статистика публікацій
Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 3 3 3 3 3 3 3 1
Сумарно до року 1 4 7 10 13 16 19 22 23
Сумарно за всі роки 23