Лазар Василь Федорович

Лазар Василь Федорович

№ 110
Кандидат технічних наук, доцент.

кандидат технічних наук, доцент. Асистент (01.09.1990 – 31.08.1995). Після переходу в Мукачівський державний університет став кандидатом технічних наук, доцентом (26.12.2007).

Біографія

Народився 14 липня 1948 року в с. Зубівка Мукачівського району Закарпатської області. В 1966 році закінчив Залужанську середню школу Мукачівського району із срібною медаллю і поступив на математичний факультет Ужгородського державного університету. В 1971 році закінчив математичний факультет зі спеціальності математик, математик-обчислювач. З серпня по вересень 1971 року працював начальником машинолічильного бюро АТП-06061 в м. Мукачево, а з жовтня 1971 року по жовтень 1974 року навчався в стаціонарній аспірантурі УжДУ зі спеціальності обчислювальна математика. Після закінчення аспірантури з жовтня 1974 року працює в Ужгородському державному університеті на посадах ст. інженера НДС, заступником голови профкому УжДУ (1974-1976 р.р.), ст. інженером, начальником сектору обчислювального центру УжДУ. З 1 вересня 1990 року до серпня 1995 року працює асистентом кафедри обчислювальної математики. В 1995 році переходить на роботу в Мукачівський технологічний інститут на посаду ст. викладача, а з 2000 р. по даний час працює на посаді доцента кафедри інженерно-технічних дисциплін МТІ.

Протягом роботи в УжДУ та МТІ проводив практичні й лабораторні заняття з дисциплін кафедри обчислювальної математики та кафедри інженерно-технічних дисциплін, зокрема, інформатику і комп’ютерну техніку.

Публікації

 • Напряженно–деформований стан балок таврового перерізу // Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. Львів: Слово і комерція, 1996. – Вип.2. – С. 69-76.
 • Вимірювання зчеплення бетону в залізобетонних балкових елементах, армованих стержнями, що з’єднані обтиснутими гільзами // Зб. наук. пр. Сучасна контрольно-вимірювальна техніка промислових виробів і їх сертифікація. – К., 1997. – Т.1. – С. 261-264. (Співавтори Лучко Й.Й., Штаюра С.Т.).
 • Дослідження нормальних тріщин в залізобетонних балкових елементах з врахуваням мікротріщин в зоні передруйнування // Зб. наук. пр. Проблеми теорії та практики будівництва. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997. – Т.1. Залізобетонні конструкції. – С. 138-141. (Співавтор Лучко Й.Й., Гавриляк А.П.).
 • Investigation crack opening with respect microcracks distribution in the prefracture zone in reinforced concrete beam elements. // Materials of celebration the sixth International scientific conference, Kosice, Slovac republic, 1997. – P.33-37. (Co-author Luchko J.J.).
 • Evaluation of Crack Growth ressistense and Strength of Cross // Sections of Reinforced Concrete Beams Under Axial Tension at State Load Mater. In proceeding of conference. Concrete and Concrete Structures, Kosice: 1998. – P. 194-201. (Co-author Luchko J.J.).
 • Математичне забезпечення комплексу для дослідження механізмів руйнування будівельних конструкцій. // Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. Львів: Каменяр, 1998. – Вип.3. – С. 208-211. (Співавтори
  Стегней М.І., Єгорова О.І.).
 • О двух подходах исследований асимметричных задач механики разрушения для трещин нормального разрыва в предварительно напряженном слое // Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. Львів: Каменяр, 1998. – Вип. 3. – С. 120125. (Співавтор Бабич С.Ю.).
 • Визначення довжини зони передруйнування в бетонних та залізобетонних балкових елементах конструкцій // Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. – Львів: Каменяр, 1998. – Вип.3. – С. 200-207. (Співавтор Лучко Й.Й.).
 • Міцність, тріщиностійкість і довговічність бетонних та залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування. Львів: Каменяр, 1999. – 348 с. (Співавтори Лучко Й.Й., Чубріков В.М.).
 • Розрахунок залізобетонних елементів на міцність і тріщиностійкість. // Зб. наук. пр. Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. Львів: Каменяр, 1999. – Вип.2. – Т.3. – С. 214-220.
 • Напруження у перерізі з тріщиною при позацентровому розтягу або стиску з арматурою в розтягнутій і стисненій зонах. Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та регенерація мостів і будівельних конструкцій із застосуванням сучасних технологій та матеріалів. Львів: Каменяр, 1999. –№1. – С. 59-69.
 • Енергетичні та деформаційні критерії в механіці руйнування // Теорія і практика будівництва. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2000. – №4. – С. 123-127.
 • Аналіз і синтез наукових праць з механіки руйнування бетону. // Зб. наук. пр. Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій. Львів: Каменяр, 2000. – Вип.4. – С. 132-147.
 • Вплив розмірів зразків, при визначенні критеріїв росту тріщин. // Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів: Каменяр, 2000. – Вип. 2. – С. 66-77.
 • Експериментальний метод визначення довжини зони непружних деформацій. // Вісник Львівського державного аграрного університету. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів: ЛДАУ, – 2000. – №2. – С. 153-158. (Співавтор Лучко Й.Й.).
 • Довговічність бетону залізобетонних конструкцій і споруд // Зб. наук. пр. Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення. – Київ: Український транспортний університет, 2000. – С. 155-159. (Співавтор Лучко Й.Й.).
 • Міцність залізобетонного елемента з тріщиною з погляду механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів, – 2001. – №1. – С. 27-36. (Співавтори Лучко Й.Й., Чубріков В.М.).
 • Розрахунок напружень та оцінки міцності і тріщиностійкості залізобетонних балкових елементів // Фіз.-хім. механіка матеріалів, – 2001. – №6. – С. 90-98. (Співавтор Лучко Й.Й.).
 • Руйнування бетону у вершині тріщини та її моделювання в мостових конструкціях // Зб. наук. пр. Діагностика, довговічність та реконструкція мостів і будівельних конструкцій. – Львів: Каменяр, 2001. – № 3. – С. 112-117.
 • Визначення напружень та оцінка міцності і тріщиностійкості залізобетонних балкових елементів на засадах механіки руйнування // Вісник НУ «Львівська політехніка». Теорія і практика будівництва. – 2002. №441. – С.108-127. (Співавтор Лучко Й.Й.).

Статистика публікацій
Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Сумарно за рік 1 3 4 3 5 3 1
Сумарно до року 1 4 8 11 16 19 20
Сумарно за всі роки 20