Лешко Інна Миколаївна

Лешко Інна Миколаївна

№ 123
Асистент

асистент.

Асистент (14.09.1995 – 03.08.2007).

Біографія

Народилася 30 липня 1970 року в с.м.т. Чинадієво, Мукачівського району Закарпатської області. В 1987 році закінчила Мукачівську середню школу № 20. В цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського держуніверситету, який з відзнакою закінчила в 1992 році. Після закінчення університету поступає в аспірантуру на кафедру обчислювальної математики (науковий керівник – професор Червак Ю.Ю.). З 1 вересня 1995 року займає посаду асистента цієї ж кафедри. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри вона стає асистентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в УжНУ проводила практичні й лабораторні заняття з методів оптимізації, варіаційного числення і методів оптимізації, ЕОМ і програмування.

Публікації

  • Деякі способи побудови і підсилення відтинань в цілочисловому лінійному програмуванні // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.- мат. науки. – Київ, 1996. – Вип.1. – С.231-234. (Співавтори Крячок В.М., Червак Ю.Ю.).
  • Скінченний пошук лексикографічного максимуму частково дискретної множини // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – 1997. – Вип.2. – С. 114-119. (Співавтор Червак Ю.Ю.).
  • Знаходження цілочислових паретівських оптимумів за допомогою лексикографічних відтинань / Науково-технічний вісник «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту», – Київ – Ужгород, 1997, Випуск 13., – С.274-275. (Співавтори Червак О.Ю., Чупов С.В.).
  • Загальні схеми пошуку лексикографічного максимуму множини // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика. – 1999. – Вип.4. – С. 111-114. (Співавтори Червак О.Ю., Штимак А.Ю.).
  • Лексикографічний максимум опуклої багатогранної множини // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика і інформатика. – 2000. – Вип.5. – С. 106-109. (Співавтор Червак О.Ю.).
  • Прямий пошук максимуму множини, який грунтується на симплексному методі // Науковий вісник Ужгородського ун.-ту. Серія математика і інформатика. – 2001. –
    Вип.6. – С. 25-30. (Співавтори Червак О.Ю., Гренджа В.І., Фейса М.І.).
  • Умови скінченності лексикографічного пошуку у дискретному програмуванні // Праці міжнародної конференції «Моделювання та оптимізація складних систем» (МОСС – 2001) (25-28 січня 2001 р., Київ) – К.: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2001. – С.30-31. (Співавтори Гренджа В.І., Червак Ю.Ю.).

Статистика публікацій
Рік 1996 1997 1999 2000 2001
Сумарно за рік 1 2 1 1 2
Сумарно до року 1 3 4 5 7
Сумарно за всі роки 7