Ломага Марія Михайлівна

Ломага Марія Михайлівна

№ 157
Старший викладач

ст. викладач.

асистент (01.09.2006 – 03.03.2014), викладач (03.03.2014 – 01.09.2015), ст. викладач (01.09.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 20 січня 1983 року в с. Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області. В 2000 році закінчує Новодавидківську ЗОШ І-ІІІ ступенів із золотою медаллю. У цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського національного університету, який закінчує з відзнакою у 2005 році. З 10.11.2005 по 10.11.2008 – навчається в аспірантурі зі спеціальності «Теоретичні основи інформатики та кібернетики» (науковий керівник – проф. Червак Ю.Ю. (2005-2006 рр.), (науковий керівник – доц. Кузка О.І. (2006-2008 рр.)). З 1 вересня 2006 року працює за сумісництвом асистентом кафедри системного аналізу і теорії оптимізації та інженером в комп’ютерних класах математичного факультету. З 11.11.2008 року переведена на посаду асистента кафедри системного аналізу і теорії оптимізації, з 3 березня 2014 року працює на посаді викладача кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. У вересні 2015 року переведена на посаду старшого викладача кафедри системного аналізу і теорії оптимізації.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з інформатики і програмування, методів обчислень, системного аналізу і математичного моделювання, методів оптимізації, інформатики та сучасних інформаційних технологій, методів оцінки складності алгоритмів. Керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами.

Публікації

 • Модель багатокритеріальної задачі прийняття рішень // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика. – 2008. – № 16. – С. 89–94. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Еквівалентна трансформація критеріїв в двокритеріальних задачах прийняття рішень // Праці ІV міжнародної школи − семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 106. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Про один підхід до розв’язання задачі опуклої функції на многограннику Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2011. – № 22. – С. 76–80. (Співавтор Кузка О.І.).
 • Задача максимізації векторної функції з опуклими скалярними критеріями на компактній многогранній множині // Праці VІ міжн. школи − семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2012. – С. 131. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Квадратичні задачі лексикографічної оптимізації: властивості та розв’язання // Компьютерная математика: сб. науч. трудов. НАН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. – 2013. – № 2. – С. 134–143. (Співавтор Семенов В.В.).
 • Дослідження моделей квадратичних задач лексикографічної оптимізації на чутливість // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції. − Чернівці, 2013. − С. 238. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Властивості квадратичних задач лексикографічної оптимізації // XXII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties (PDMU-2013). − К., 2013. − С. 130. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Лексикографічний симплекс метод для розв’язання квадратичних задач лексикографічної оптимізації // XXIIІ International Conference Problem of Decision Making under uncertainties (PDMU-2014). − К., 2014. − С. 160. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Решение выпуклых задач лексикографической оптимизации // XXIV International Conference Problem of Decision Making under uncertainties (PDMU-2014). − К., 2014. − С. 125. (Соавтор Семенов В.В.).
 • Використання двоїстого симплекс методу для розв’язання опуклих задач лексикографічної оптимізації // Праці VІІ міжнародної школи − семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2014. – С. 159. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Алгоритм решения многокритериальных задач лексикографической оптимизации с выпуклыми функциями критериев // International Journal «Information Theories
  and Applications», Vol. 21, Number 3, 2014. P. 254–262. (Співавтори Семенов В.,
  Семенова Н.).
 • Розв’язання задач лексикографічної оптимізації з лінійними функціями критеріїв на опуклій множині // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія мат. і інформ. – 2015. – № 27(2). – С. 66–72.
 • Відображення Лагранжа в лексикографічній оптимізації // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): матеріали ІІІ Міжн. науково-практичної
  конференції. – Київ – Черкаси, 2015. − С. 302. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Один підхід до розв’язання однокритеріальних задач оптимізації з лексикографічними обмеженнями // Праці Міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLІІ) − Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015 – С. 121. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Відображення Лагранжа в квадратичній лексикографії // XXVI International Conference Problem of Decision Making under uncertainties (PDMU-2015). − К., 2015. − С. 138. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Зведення квадратичних лексикографічних задач до послідовності нерівностей в лексикографічному порядку // ХІІІ міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» (MPZIS-2015) − Дніпропетровськ, 2015 – С. 129–130. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Application of lexicography to solving of vector problems with linear-fractional functions of criteria // XXVII International Conference Problem of Decision Making under uncertainties (PDMU-2016): International Conference (Dedicated to 70-th anniversary of Professor Oleksandr Nakonechnyi, May 23-27, 2016, Tbilisi-Batumi, Georgia) − Київ, 2016. − С.141. (Co-authors Semenova N., Samus Y.).
 • Задачі лексикографічної оптимізації із сепарабельними функціями критеріїв // Праці VІІІ міжнародної школи − семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2016. – С. 241. (Співавтор Семенова Н.В.).
 • Сепарабельні задачі лексикографічної оптимізації // ХІV міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (MPZIS-2016) − Дніпропетровськ: , 2016. (Співавтор Семенова Н.В.).

Статистика публікацій
Рік 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 2 1 1 3 4 5 3
Сумарно до року 2 3 4 7 11 16 19
Сумарно за всі роки 19