Ляліна Діна Іванівна

Ляліна Діна Іванівна

№ 21
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.08.1964 – 31.01.1991).

Біографія

Народилася 3 червня 1935 року в м. Новомосковськ Тульскої області (Росія). В 1952 році закінчила середню школу в с.м.т. Великий Березний. В цьому ж році поступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчила з відзнакою в 1957 році. З 1 вересня 1957 р. Ляліна Д.І. – асистент кафедри загальної математики. Протягом 1960-1963 рр. навчається в аспірантурі на кафедрі матаналізу зі спеціальності теорія ймовірностей (науковий керівник – доц. Студнєв Ю.П.). Після закінчення аспірантури вона працює, спочатку, асистентом, а потім ст. викладачем кафедри матаналізу. 1 січня 1991 року вийшла на пенсію.

Протягом роботи в УжДУ читала курси, проводила практичні й лабораторні заняття з математичного аналізу, аналітичної геометрії, диференціальної геометрії, теорії функцій дійсної змінної, теорії ймовірностей та курс за вибором «теорія випадкових процесів».

Публікації

  • Локальные предельные теоремы для функций класса B // АН УССР. Ин-т информатики. Первая респуб. конф. молодых исследователей. Программы и тез. докл. – К., 1964. – C. 112. (Соавтор Студнев Ю.П.).
  • Некоторые предельные теоремы в схеме умножения независимых случайных величин // АН УССР. Ин-т информатики. Первая респ. конф. молодых исследователей. Программы и тез. докл. – К., 1964. – C. 113-114. (Соавтор Студнев Ю.П.).
  • Деякі узагальнення граничних теорем теорії імовірностей для градчастих розподілів // В кн. Друга наукова конф. молодих математиків України. – К.: Наукова думка, 1966. – C. 512-597. (Співавтор Студнев В.П.).
  • Апроксимация данных временного распределения запаздывающих нейтронов фотоделения. – 1981. – 9 c. – (Предпринт КИЯИ 81-29). (Соавтор Маринец Т.И.).
  • Преобразование суммы экспонент в сумму тригонометрических функций с целью определения постоянных распада. – 1981. – 15 c. – (Предпринт КИЯИ 81-38). (Соавтор Маринец Т.И.).

Статистика публікацій
Рік 1964 1966 1981
Сумарно за рік 2 1 2
Сумарно до року 2 3 5
Сумарно за всі роки 5