Ливдар Вінце Олексійович

Ливдар Вінце Олексійович

№ 87
Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

доцент кафедри (08.10.1990 – 10.10.2005), ст. викладач (10.10.2005 – 31.08.2006), доцент кафедри (01.09.2007 – 31.08.2010).

Біографія

Народився 6 липня 1945 року в с. Матієво Виноградівського району Закарпатської області. Навчався у Вилоцькій СШ № 1, яку закінчив у 1962 році. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного факультету УжДУ. Однак, в 1964 році був призваний у армію, де відслужив до 1967 р. І тільки після цього він знову повернувся на факультет (вже математичний), який закінчив у 1970 р. З 1970 по
1973 р. – навчався в аспірантурі при кафедрі теоретичної механіки і диференціальних рівнянь УжДУ (наукові керівники – доц. Галасі А.А. та проф. Пелех Б.Л.). Після аспірантури був направлений викладачем Виноградівського заочного факультету УжДУ. Через рік він стає ст. викладачем там же. В 1978 році через закриття Виноградівського заочного факультету був переведений на посаду ст. наукового співробітника при математичному факультеті УжДУ. 23 грудня 1983 р. на Вченій Раді Саратовського політехнічного інституту захистив дисертацію «Напряженное состояние анизотропных пластин, подкрепленных предварительно деформированными элементами» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Протягом 1988-1990 років працює начальником інформаційно-адміністративного управління Лісбанку. З 8 жовтня 1990
року – доцент кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики.

Протягом роботи в УжДУ читав курси, проводив практичні й лабораторні заняття з вищої математики, теоретичної механіки, а також курси за вибором.

Публікації

  • К расчету упругой полуплоскости с предварительно напряженным ребром жесткости // Строительство и архитектура. Известия высших учебных заведений. – Новосибирск, 1972. – № 6. – C. 50-54. (Соавтор Галаси А.А.).
  • К расчету на изгиб защемленной бесконечной полосы с предварительно напряженным ребром жесткости вдоль свободной кромки // Прикладная механика. – 1973. – Т. IX. – Вып. 3. – C. 126-130. (Соавтор Галаси А.А.).
  • Влияние упруго-деформированного подкрепляющего кольца на концентрацию напряжений около кругового отверстия пластинки в случае сдвига // Материалы І конференции молодых ученых Западного научного центра АН УССР. Секция матем. и мех. наук. – Ужгород, 1973. – C. 236-239.
  • К вопросу изгиба бесконечной полосы с предварительно напряженными ребрами жесткости // Сб. «Материалы XXIX научной конференции проф.-преп. состава УжГУ. Секция мат. наук». – Ужгород, 1975. – C. 139-144.
  • Об эффекте предварительной деформации подкрепляющего кольца при изгибе трансверсально изотропной пластинки, ослабленной круговым отверстием // ДАН УССР. Сер. А. – 1979. – № 4. – C. 274-278. (Соавтор Пелех Б.Л.).
  • Расчет и оптимизация подкрепляющих элементов ленточных плит // І Всес. симпозиум »Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций». – Ужгород, 1988. – C. 185. (Соавторы Галаси А.А., Савченко Л.И.).
  • Двухкритериальная оптимизация композитной пластинки с отверстием, подкрепленной преднапряженным кольцом // І Всес. симпозиум «Механика и физика разрушения композитных материалов и конструкций». – Ужгород, 1988. – C. 186-188 . (Соавторы Савченко Л.И., Галаси А.А.).
  • Разрахунок і проектування пластинки з еквівалентно підкріпленим отвором мінімальної маси // Матеріали ІІ міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій». – Львів, 1996. – C. 11-16. (Співавтори Андрейків О.Е., Лучко Й.Й.).
  • Узагальнення методу скінченних різниць на ненатуральні порядки // Матеріали ІІ міжнародного симпозіуму «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій». – Львів, 1996. – C. 113-116. (Співавтор Рибак В.Я.).
  • До задачі еквівалентного підкріплення отвору з кутовими точками ізотропної пластинки. // Матеріали міжнародного симпозіума «Механіка руйнування матеріалів». – Тернопіль, 2000. – С.427-429.

Статистика публікацій
Рік 1972 1973 1975 1979 1988 1996 2000
Сумарно за рік 1 2 1 1 2 2 1
Сумарно до року 1 3 4 5 7 9 10
Сумарно за всі роки 10