Маляр Микола Миколайович

Маляр Микола Миколайович

№ 108
Кандидат технічних наук, доцент.

кандидат технічних наук, доцент.

доцент кафедри (12.12.1991 – 17.06.1994), доцент (17.06.1994 – по сьогодні). Виконувач обов’язків зав. кафедри (01.09.1998 – 01.03.2000). Зав. кафедри (01.03.2000 – 31. 08.2013). Виконувач обов’язків декана математичного факультету (13.02.2006 – 13.05.2006), декан математичного факультету (13.05.2006 12.05.2013).

Біографія

Народився 10 лютого 1959 року в селі Луг Рахівського району Закарпатської області. В 1976 році закінчив Великобичківську середню школу Рахівського району. В цьому ж році стає студентом математичного факультету Ужгородського держуніверситету, який закінчує з відзнакою в 1981 році. З листопада 1981 року Маляр М.М. – аспірант кафедри обчислювальної математики зі спеціальності обчислювальна математика (науковий керівник – доц. Головач Й.І.). Після закінчення аспірантури він працював на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника НДС УжДУ на кафедрі кібернетики і прикладної математики. З 8 жовтня 1989 року стає асистентом кафедри кібернетики і прикладної математики. 25 грудня 1989 року захищає в Київському Політехнічному інституті дисертацію «Синтез теплообмінних систем в САПР хіміко-технологічних комплексів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 12 грудня 1991 року він – доцент кафедри кібернетики і прикладної математики. Вчене звання доцента по кафедрі кібернетики і прикладної математики йому присвоєно 17 червня 1994 року. З 1 вересня 1998 року по 31 серпня 2013 року Маляр М.М. завідувач кафедри кібернетики і прикладної математики, а із 13 лютого 2006 року по 13 травня 2013 року і декан математичного факультету. 21 січня 2009 року наказом міністра освіти і науки України нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України». З 1 вересня 2013 року по 31 серпня 2016 року докторант очної форми навчання факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Коло наукових інтересів: моделі та методи оцінки складних систем і технологічних процесів, інформаційні технології, теорія прийняття рішень, нечітка математика, багатокритеріальна оптимізація.

Протягом роботи в УжНУ читає лекції, проводить практичні й лабораторні заняття з різних дисциплін, які забезпечує кафедра кібернетики і прикладної математики.

Публікації

 • Багатокритеріальність у задачах прийняття рішення //  Тези доп. УжДУ, 1994. – C. 7.
 • Malyar M. M. Conolderation of Ecological Factor in tasks of adoption of a Decision //  The 1-st Hungarian-Ukrainian Conference on Carpathian Euroregion Ecology «CERECO’94». – Uzhorod, 1994. – P. 114. (Co-authors V.F. Lazar, E.I. Nepipov).
 • Задачі прийняття рішення і методи їх роз’язування // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».
  Вип.10. – Київ-Ужгород, 1994. – С. 119-122.
 • Визначення коефіцієнтів важливості цілей в багатокритеріальній задачі прийняття рішеня // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».Вип.10. – Київ-Ужгород, 1994. – С. 123-125. (Співавтор Половко І.М.).
 • Алгоритм зміни ваг критеріїв в інтерактивній багатокритеріальній оптимізації // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».Вип.11. – Київ-Ужгород, 1995. – С. 178-181.
 • Задача прийняття рішення у визначенні складних компонентів санаторно-реабілітаційних комплексів // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».Вип.11. – Київ-Ужгород, – 1995. – С. 185-187. (Співавтор Торохтін О.М.).
 • Людино-машинна процедура прийняття рішення // Всеукраїнська наук. конф. «Розробка та застосування математичних методів в науково-технічних дослідження». Тези доп. Ч.2 – Львів, 1995. – С. 120-121.
 • Задача прийняття рішення при економіко-математичному моделюванні розвитку регіону // Всеукраїнська наук. конф. «Розробка та застосування метематичних методів в науково-технічних дослідженнях». Частина 2. Тези доп. – Львів, 1995, – С. 121-122. (Співавтор Половко І.М.).
 • Інтерактивна процедура багатокритеріальної оптимізації // Тези доповідей УжДУ,
  1995. – С. 40.
 • Спосіб розкладання по базису скаляра дослідження, як задача прийняття рішення // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту». Вип.12. – Київ-Ужгород, 1996. – С. 163-164. (Співавтор
  Торохтін О.М.).
 • Оптимізіційна модель багатогалузевої системи // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту». Вип.12.– Київ-Ужгород, 1996. – С. 206-208.
 • Багатоцільова задача вибору та її розв’язування // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».
  Вип.13. – Київ-Ужгород, 1996. – С. 276-280. (Співавтор Половко І.М.).
 • Вибір реабілітаційно-лікувального методу за допомогою ітеративного процесу // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».Вип.13. – Київ-Ужгород, 1996. – С. 320. (Співавтор Торохтін О.М.).
 • Критерії ефективності та їх протирічивість // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».Вип.13. – Київ-Ужгород, 1997. – С. 253-255. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Один підхід до розв’язування багатокритеріальних задач вибору // Наукові замітки УжДУ. Сер. математика.Вип.2. – Ужгород, 1997. – С. 58-59.
 • Структура і функції системи прийняття рішення // Наукові замітки УжДУ. Сер. математика.Вип.2. – Ужгород, 1997. – С. 60-62. (Співавтор Половко І.М.).
 • Метод відносних оцінок для багатоцільового вибору // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».
  Вип.14. – Київ-Ужгород, 1998. – С. 188-190.
 • Пониження порядку в багатокритеріальній оптимізації // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».
  Вип.14. – Київ-Ужгород, 1998. – С. 219-220. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Багатоцільовий вибір при проектуванні будівельних конструкцій // Зб. наук. праць «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій».Вип.3. – Львів, 1998. – С. 139-140.
 • Багатоступеневі задачі прийняття рішення // Зб. наук. праць. »Львівська політехніка». – Львів, 1998. – С. 344.
 • Системний підхід до проблеми прийняття рішення // Наукові замітки УжДУ. Сер. математика.Вип.3. – Ужгород, 1998. – С. 151-152.
 • Знаходження компромісного рішення при багатокритеріальному виборі // Наук.-техн. зб. «Проблеми економічного та соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту».Вип.15. – Київ-Ужгород, 1999.– С. 320. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Деякі алгоритми знаходження ефективного розв'язку у багатокритеріальних задачах лінійного програмування // Теорія обчислень. Зб. наук. праць НАН України ІК ім. В.М.Глушкова, - Київ, 1999. - С. 252-254.
 • Подсистемы OLAP для систем поддержки принятия решений // Матер. Міжнародн. Наук.-Практ. Конф. - Ужгород, 2000. - С. 85-88. (Співавтор Геращенко М.В.).
 • Про один підхід до моделювання задач вибору // Праці міжнародної конференції "Моделювання та оптимізація складних систем", том 1. - Київ, 2001. - С. 48-49.
 • Побудова функції корисності для багатокритеріальної некооперативної гри // Праці міжнародної конф. "Prediction and decision making under unsetanties". - Київ, 2001. – С.106.
 • Зменшення кількості критеріїв ефективності // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. Науки. - Київ, 2001. - С. 345-348. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Про відокремлення критеріїв ефективності // Вісник УжНУ. Серія: математика і інформатика. - Ужгород, 2001. - С. 137-139. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Багатокритеріальна задача вибору з нечіткими ваговими коефіцієнтами // Працi мiжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". – Ужгород, 2002. –С. 50.
 • Система підтримки прийняття рішень для медичних фахівців // Працi мiжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2002. - С.51. (Співавтор Маляр Н.М.).
 • Модель соціально-економічної системи із саморегулюючоюся структурою // Працi мiжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2002. – С.52. (Співавтор Повідайчик М.М.).
 • Про групування критеріїв ефективності // Працi мiжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2002. – С.53. (Співавтор Цицика Н.Е.).
 • Групування критеріїв ефективності // Вісник СевДТУ.Вип.47: Інформатика, електроніка, зв’язок: Зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевДТУ, 2003.-С.75-79. (Співавтор Цицика Н.Е.).
 • Метод неманіпульованих механізмів в задачах колективного вибору // Працi II-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". – Ужгород, УжНУ, 2004. – С.61. (Співавтор Железник А.І.).
 • Процедура побудови ваг для багатокритеріального вибору // Працi II-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". – Ужгород, УжНУ, 2004. –С. 62. (Співавтор Мулеса П.П.).
 • Усунення невизначеності при експертному оцінюванні // Працi II-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". – Ужгород, УжНУ, 2004. – С. 63. (Співавтор
  Піцур Я.Я.).
 • Функція належності у багатоцільовому виборі // Працi II-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2004. – С.64. (Співавтор Тракслер С.В.).
 • Усунення неповноти інформації у задачах вибору // Праці міжнародної науково-практичної конференції «ІНФОТЕХ-2004». – Севастополь,2004. – С.67-69
 • Алгоритм зменшення кількості критеріїв в багатокритеріальній задачі лінійного програмування // Вісник Київського університету.Вип.2: Серія: фіз.-мат. Науки. – Київ, 2004. – С. 288-291. (Співавтор Цицика Н.Е.).
 • Нечеткие модели многокритериального коллективного выбора Proceedings XI – th International Conference «Knowledge – Dialogue – Solution». Vol.1. – Sofia, 2005. –
  P. 247 – 250. (Соавтор Волошин А.Ф.).
 • Кластеризація критеріїв ефективності у задачах вибору // Вісник Київського ун-ту. Вип.3 Серія: фіз.-мат. Науки. – К., 2005. – С. 305-309. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Моделювання задач вибору за допомогою розмитих множин // Вісник УжНУ, Серія: математика і інформатика. Вип. 10-11. – Ужгород, 2005. – С. 65-69. (Співавтор
  Швалагін О.Ю.).
 • Моделювання задач вибору на розмитих множинах //International Conferenct «DYNAMICAL SYSTEM MODELLING AND STABILITY INVESTIGATION. – Київ,
  2005. – С.82. (Співавтор Швалагін О.Ю.).
 • Описання задач вибору на мові розмитих множин // Вісник Київського університету.Вип.4: Серія: фіз.-мат. Науки. - Київ, 2005. – С.197-201.
 • Методи групування критеріїв ефективності для задач вибору // Вісник Київського університету.Вип.2: Серія: фіз.-мат. науки. - Київ, 2006. – С.211-215.
 • Алгоритми кластеризації критеріального простору для задач вибору // Вісник Київського університету.Вип.3: Серія: фіз.-мат. науки. – Київ, 2006. – С. 225-229. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Задача вибору та підхід до її розв’язання // Вісник СевДТУ.Вип.50: Інформатика, електроніка, зв’язок: Зб. наук. пр. – Севастополь: Вид-во СевДТУ, 2006. –
  С. 98-104.
 • Система автоматизированной подготовки выводов о финансовом состоянии акционерных обществ // Proceedings of the Fourth Internatinal Conference «Information Research and Applications» i.TECH 2006, Varna, Bulgaria. - Sofia,2006. - P. 229-235.(Співавтор Гнатієнко Г.М.).
 • Побудова інтегрованої цільової функції в аналітичному вигляді //Вісник Київського університету.Вип.4: Серія: фіз.-мат. науки. - Київ, 2006. – С.200-205.(Співавтори
  Баранник В.Ф., Маляр Маріанна).
 • Колективний вибір з врахуванням неманіпульованості // Вісник УжНУ, Серія: математика і інформатика. Вип. 12-13. - Ужгород, 2006. - С. 71-75. (Співавтори Мич І.А.,
  Железник А.І.).
 • Спосіб згортки цільових функцій для задач вибору // Вісник Київського університету. Вип.2: Серія: фіз.-мат. науки. - Київ, 2007. – с.174-177. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Визначення вагових коефіцієнтів кластерів критеріального простору // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2007»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Ч.1 – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007. – с. 90-92. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Моделювання дворівневого процесу вибору // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2007»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007. – с. 38-39. (Співавтор Швалагін О.Ю.).
 • Модель многокритериальной задачи технико-экономического планирования // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2007»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007. – С. 36-38. (Співавтор Повідайчик М.М.).
 • Моделювання проблеми задоволеності // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : Матеріали ХІY Всеукраїнської наукової конференції присвяченої 90-річчю з дня народження проф. О.М. Костовського. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 98.
 • Моделювання задачі економічної задоволеності фірми // Вісник УжНУ, Серія: економіка. Вип. 22, ч.1. - Ужгород, 2007. - С. 32-35.
 • Розв’язання проблеми пониження розмірності критеріального простору у задачах вибору // Оптимізація виробничих процесів. Зб. наук. пр.Вип.10. – Севастополь: Вид-во СевНТУ,2007. – С. 77-81.
 • Применение нечеткой логики для задач коллективного выбора // Artificial Intelligence and Decision Making. International Book Series «INFORMATION SCIENCE & COMPUTING». Number 7. Supplement to the International Journal «INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE» Volume 2 / 2008. Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA. - Sofia, Bulgaria, 2008. – P. 99–102.
 • Про особливості побудови критеріального простору задачі раціонального харчування дітей // Працi 1V-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2008. – С. 95. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Зменшення розмірності критеріального простору // Працi 1V-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2008. – С.113.
 • Деякі підходи до обробки експертної інформації у дворівневій задачі вибору // Працi 1V-ї міжнародної школи-семiнару "Теорiя прийняття рiшень". - Ужгород, УжНУ, 2008. – С.114. (Співавтор Швалагін О.Ю.).
 • Побудова згортки цільових функцій для багатокритеріальних задач лінійного програмування // Вісник УжНУ. Серія: математика і інформатика. Вип. 16. - Ужгород, 2008. – С. 95-100. (Співавтор Баранник В.Ф.).
 • Обробка експертної інформації у дворівневій задачі вибору // Вісник УжНУ. Серія: математика і інформатика. Вип. 17. – Ужгород, 2008. – С. 95-100. (Співавтор
  Швалагін О.Ю.).
 • Формализация задачи построения стратегического плана деятельности предприятия // Х Белорусская математическая конференцыя:Тезисы докл. – Часть 5. – Минск: Институт математики НАН Беларуси, 2008.-С.94. (Соавтор М.М. Повидайчик).
 • Некоторые применения кластеризации критериального пространства для задач выбора // Компьютерная математика.№2 - 2009.- С. 142-149. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Задача прогнозування деяких показників діяльності підприємств при розробці стратегічного плану //Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали 1 Міжнародної науково-методичної конф. – Чернівці: ДрукАрт, 2009. – С. 253.
 • Систематизація проблеми прийняття рішень при багатьох критеріях // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2009»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2009. – с. 153-154. (Співавтор Млавець Ю.Ю.).
 • Нечеткий алгоритм последовательного анализа вариантов // International Book Series «INFORMATION SCIENCE & COMPUTING», Number 15, Supplement to the International Journal «INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE» Volume 3 / 2009, Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA. - Sofia, Bulgaria, 2009. - C.189-194. (Соавторы Волошин А., Швалагин О.).
 • Багаторівневі адаптивні моделі у задачах передбачування // Вісник УжНУ. Серія: математика і інформатика. Випуск 19. – Ужгород, 2009. – С. 4-10. (Співавтори
  Берзлев О.Ю., Ніколенко В.В.).
 • Застосування багатокритеріальних моделей для задач збалансованого харчування //Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки.№1 –Черкаси, 2010. – С.3 -7. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Нечеткая модель удовлетворительного решения задачи выбора // Information Models of Knowledge. – ITHEA – Kiev,Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – C.220-225.
 • Визначення та цілеспрямована зміна вагових коєфіцієнтів при багатокритеріальному виборі //Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии».№9. – Харьков: НТУ «ХПИ»,2010. – С.51-56.
 • Нечіткий алгоритм для розв’язування задач проектування складних систем // Інформатика та системні науки(ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [за ред.. д.ф.-м.н.,проф. Ємця О.О.]. – Полтава:РВВ ПУСКУ, 2010. – С.129-130. (Співавтор Швалагін О.Ю.).
 • Про ефективність багаторівневих алгоритмів прогнозування динамічних рядів // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ. – 2010. – С.17-19. (Співавтори Берзлев О.Ю., Ніколенко В.В.).
 • Нечіткий підхід у задачах банківсього кредитування // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ. – 2010. – С.118. (Співавтор
  Кондор Г.М.).
 • Алгоритмізація нечіткого вибору // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ. – 2010. – С.146.
 • Збір експертної інформації для медичних систем діагностування // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ. – 2010. – С.147. (Співавтор Мулеса П.П.).
 • Підходи щодо обробки інформації у багатокритеріальних задачах вибору // Праці V міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ. – 2010. – С.148. (Співавтор Швалагін О.Ю.).
 • Декомпозиція задачі багатокритеріального вибору // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. 6/4(48). – 2010. – С. 43 -46.
 • Процедури послідовного відсіювання варіантів в комбінаторних оптимізаційних задачах з нечіткими функціоналами //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: кібернетика. Випуск 10. – Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2010. – С. 4-7. (Співавтори Волошин О.Ф., Швалагін О.Ю.).
 • Моделювання конкурентоспроможності об’єктів економічної діяльності за допомогою нечітких множин // Вісник національного університету «Львівська політехніка», серія: Логістика.№690. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 534-539. (Співавтор Волошин О.Ф., Шаркаді М.М.).
 • Схема паралельно-послідовного відсіву варіантів для задач вибору // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. № 1/4(49). – 2011. – С. 39-42. (Співавтор
  Швалагін О.Ю.).
 • Алгоритмизация нечетких многокритериальных задач выбора // Математичні машини і системи.№2. – 2011. – С.170-177.
 • Адаптивні комбіновані моделі прогнозування біржових показників // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки.№1. – 2011. – С.50 - 54. (Співавтори Берзлев О.Ю., Ніколенко В.В.).
 • Подход к определению приоритетов альтернатив для задач многокритериального выбора // Проблемы управления и информатики.№4. – 2011. – С. 63-67.
 • Оцінка якості прогнозування багаторівневих алгоритмів прийняття рішень // Обчислювальний інтелект (результати,проблеми,перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Черкаси: Маклаут, 2011. – С. 84-85. (Співавтори Берзлев О.Ю., Ніколенко В.В.).
 • Визначення пріоритетів використовуючи матрицю рішень // Обчислювальний інтелект (результати,проблеми,перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції . – Черкаси: Маклаут, - 2011. – С. 181. (Співавтор Кондор Г.М.).
 • Побудова моделі оцінювання компетентності випускника // Обчислювальний інтелект(результати,проблеми,перспективи): Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Черкаси: Маклаут, - 2011. – С.342. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Прогнозування показників діяльності страхового ринку України на основі алгоритму програмування генетичних виразів //Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали II міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – С. 187-188. (Співавтор Берзлев О.Ю.).
 • Схема багаторівневого узгодження нечіткої оцінки об’єктів // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2011»: Матеріали між нар. наук.-практ. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 27. (Співавтор Швалагін О.Ю.).
 • Автоматизація процесу управління банківськими інвестиціями // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2011»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – С. 215. (Співавтор Поліщук В.В.).
 • Структурна схема оцінки компетентності студента // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2011»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. – С. 216. (Співавтор
  Штимак А.Ю.).
 • Методи прогнозування для прийняття ефективних рішень у багаторівневих моделях // Вісник УжНУ. Серія: математика і інформатика, випуск 22, №1. – , Ужгород, 2011. –
  С.18-25. (Співавтори Берзлев О.Ю., Ніколенко В.В.).
 • Модель розподілу витрат на виробництво продукту особистого користування // Вісник УжНУ. Серія: економіка, випуск 2(34). – Ужгород, 2011. – С. 128-131. (Співавтор
  Лавер В.О.).
 • Пат. № 64777 Україна, МПК А61К 8/19, А61К 8/30. Спосіб автоматизованого складання дієтичного харчування «ДІЄТОЛОГ», власник ДВНЗ «УжНУ». – № U 2011 00007; заявл. 04.11.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. (Співавтори Кондрук Н.Е., Горленко О.М., Томе А.І.).
 • Модель оцінки кредитоспроможності підприємства в умовах невизначеності // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. №1/4(55). – 2012. – С. 51-57. (Співавтор
  Поліщук В.В.).
 • Нечітка модель оцінки фінансової кредитоспроможності підприємств // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. №3/4(57). – 2012. – с. 8 -16. (Співавтор Поліщук В.В.).
 • Multicriterion choice problem for enterprises to crediting // International Journal »Information Theories and Applications», Vol.19, Number 3. - 2012. - p. 241-248. (Co-author Polischuk V.V.).
 • Нечеткие процедуры последовательного анализа вариантов в комбинаторных оптимизационных задачах и их применение // International Journal »Information Technologies & Knowledge », Vol. 6, Number 1. - 2012. - p.81-87. (Соавтор Швалагин О.Ю.).
 • Структуризация пространства факторов для установления предварительного диагноза урологических заболеваний // International Journal »Information Technologies & Knowledge», Vol. 6, Number 1. - 2012. - p. 88-92. (Соавтор Мулеса П.П.).
 • Невизначеність і вибір // Праці VI міжнародної школи-семінар «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ,2012. – С.133-134.
 • Модель задачі про інвестиції // Праці VI міжнародної школи-семінару «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ,2012. – С.132. (Співавтори Галковська А.С., Мартинишин І.Р.).
 • Двухуровневая модель нечеткого рационального выбора // Научное издание: сборник статей «Проблемы интеллектуализации компьютера». – Киев-София, Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2012. – С.242-248. (Соавтор Полищук В.В.).
 • Моделирование оценки знаний выпусника вуза // Научное издание : сборник статей «Проблемы интеллектуализации компьютера». – Киев-София, Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2012. – С.339-343. (Соавтор Штимак А.Ю.).
 • Обґрунтування підходу кластеризації критеріального простору в векторних задачах лінійного програмування // Східно-Європейський журнал передових технологій. Серія: математика і кібернетика – фундаментальні і прикладні аспекти. №1/4(61). – 2013. –
  С. 58-61. (Співавтор Кондрук Н.Е.).
 • Choice and evaluation methodics of investment projects // Kosicka bezpecnosna revue. – 2013. - №1. – S. 117- 126. (Co-author Polischuk V.V.).
 • Підхід до ранжування інвестиційних проектів. //Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали III міжнародної науково-методичної конференції. – Чернівці : ДрукАрт, 2013. – С. 185-186.
 • Спосіб узгодження цілей у задачах вибору. // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): Матеріали другої міжнародної науково-технічної конференції. – Черкаси: Маклаут, - 2013. – с.212. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Моделирование согласованности целей в иерархических структурах принятия решений // International Journal »Information Models and Analyses», Vol. 2, Number 4. –
  2013. – Р. 393-397.
 • Інформаційна система по оцінці кредитоспроможності підприємств та інвестиційних проектів // Управління розвитком складних систем. – 2013. - № 16. – С. 164 – 170. 9. (Співавтор Поліщук В.В.).
 • Модель формування рейтингової оцінки знань випускника вузу // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, техніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2013»: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Севастополь, 9-13 вересня 2013 р.. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2013. – С. 99-100. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Схема обробки інформації для визначення професійної компетентності випускника ВНЗ // Управління розвитком складних систем. – 2014. - № 18. – С. 153 – 158. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Моделювання вибору стратегії господарської діяльності // Інформатика і системні науки (ІСН-2014) : матеріали V Всеукр. Наук.-практ. конф.(м. Полтава,13-15 березня 2014). – Полтава: ПУЕТ,2014. – с.208-209. (Співавтор Шаркаді М.М.).
 • Використання динамічних критеріїв у задачах прийняття управлінських рішень // Інформатика і системні науки (ІСН-2014) : матеріали V Всеукр. Наук.-практ. конф.(м. Полтава,13-15 березня 2014). – Полтава: ПУЕТ,2014. – с.206-207. (Співавтор
  Млавець Ю.Ю.).
 • Застосування багатокритеріальних моделей у виборі економічного інтересу // Тези доповідей Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та коп‘ютерна інженерія» м. Вінниця, 28-30 травня 2014 року. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – С. 96-99. (Співавтор Шаркаді М.М.).
 • Моделювання обмеженого раціонального вибору з використанням нечітких множин // Вісник Київського університету.Вип.2: Серія: фіз.-мат. науки. - Київ, 2014. – с.161-165.
 • Two-stagen model of multi-criteria selection // Kosicka bezpecnosna revue. – 2014. –
  № 1. – S.119-124. (Co-authors Polishchuk V., Sharkadi M.).
 • Моделювання раціональної задоволеності у задачах вибору // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія Прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С.168.
 • Математичне забезпечення для автоматизованої системи підтримки прийняття рішень у кредитуванні підприємств з використанням нечіткої логіки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.М. Глушков – піонер кібернетики»(11 грудня 2014р. м. Київ). – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – C. 226. (Співавтор Поліщук В.В.).
 • Схема оцінки інвестиційних проектів із враховуванням перспективності галузей економіки // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 12-15 травня 2015 р., Київ-Черкаси / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка та [ін.]; наук. ред. В.Є. Снитюк. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2015. – с.305-306. (Співавтор Поліщук В.В.).
 • Модель визначення рівня компетентності випускника з використанням нечітких множин // Управління розвитком складних систем. – 2015. – № 22. – C.151-157. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Використання динамічних критеріїв у моделях багатокритеріального вибору.// Комп’ютерна математика. – 2015. – №1. – С.125 – 133. (Співавтори Поліщук В.В.,
  Шаркаді М.М.).
 • Схема відбору альтернативних варіантів для прийняття рішень //Праці міжнародної школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО – XLII)», присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича. – К.: ІК НАНУ, 2015. – С. 120. (Співавтор Шаркаді М.М.).
 • Procedure of competence level definition of post graduate based on fuzzy algorithms // Košicka bezpečnostná revue. Polročník VŠBM v Košiciach. – 2015. – № 2. – P. 199-205.
  (Co-authors Polishchuk V., Shtymak A.).
 • Нечітка процедура оцінювання компетентності випускника вузу// Economics, science, education: Integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: In 3 V. – V. 3. – K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. – P. 105. (Співавтор Штимак А.Ю.).
 • Behavior model of manager // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference(Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3V.– 2016. – V.3. – P.106. (Co-author M. Sharkadi).
 • Моделі і методи багатокритеріального обмежено-раціонального вибору: Монографія / М.М. Маляр – Ужгород: РА «АУТДОР-ШАРК», 2016. – 222 с.
 • A Fast Learning Algorithm of Self-Learning Spiking Neural Network // Proceedings of the «2016 IEEW First International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP)», August 23-27, 2016 – Lviv. – P. 104-107. (Co-authors Bodyanskiy V., Dolotov A., Pliss I.).
 • Синтез пріоритетів при багатокритеріальному оцінюванні // Праці VIII міжнародної школи-семінар «Теорія Прийняття рішень» – Ужгород, УжНУ, 2016. – С.86-87. (Співавтори Гнатієнко Г.М., Поліщук А.В.).
 • Ranking method of alternative options of inhomogeneous nature // Košická bezpečnostná revue, Košice, 2016. – 1/2016/ - P.60-67. - ISSN 1338-4880. (Co-author Polishchuk V.).
 • Model of start-ups assessment under conditions of information uncertainty // Eastern European Journal of Enterprise Technologies, Mathematics and cybernetics – applied aspects, 2016. – 3/5 (81). – P. 43-49. ISSN 1729-3774. (Co-authors Polishchuk V., Sharkadi M., Liakh I.).

Статистика публікацій
Рік 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 4 5 4 3 5 2 1 4 4 1 6 5 6 7 7 5 12 14 9 7 8 5 7
Сумарно до року 4 9 13 16 21 23 24 28 32 33 39 44 50 57 64 69 81 95 104 111 119 124 131
Сумарно за всі роки 131