Мамай (Буря) Леся Михайлівна

Мамай (Буря) Леся Михайлівна

№ 150
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри. Аспірант (01.11.2001 – 30.10.2004), викладач (07.01.2004 – 30.08.2004), ст. викладач (30.08.2004 – 10.01.2011), доцент кафедри (10.01.2011 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 6 січня 1979 р. в м. Ужгород. З 1985 по 1995 рр. навчалася в Ужгородській загальноосвітній школі № 6. З 1 вересня 1995 р. по 31 травня 2000 р. навчалася на математичному факультеті УжДУ та отримала диплом за спец. «Магістр математики. Викладач».

З 1-го листопада 2001 року по 30 жовтня 2004 року навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Бабич Михайло Данилович).

Публікації

 • Про складність обчислень при розв’язуванні систем нелінійних скалярних рівнянь // Тези доповідей міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, 2002. – С. 14.
 • Про чисельне розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. – Сер. Математика i iнформатика. – 2002. – 7. – С. 16–20. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Об итерационном уточнении решений системы нелинейных скалярных уравнений // Компьютерная математика. – 2004. – № 2 – С. 36–45. (Соавтор Бабич М.Д.).
 • Про чисельне розв’язування систем нелінійних скалярних рівнянь // Праці ІІ-ї міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». Ужгород, 2004. – 13.
 • Про один клас математичних моделей та їх обчислення // Праці міжн. конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХІІ)», присвяченої пам’яті академіка В.С. Михалевича. – Крим, Кацивелі, 19–23 вересня 2005 С. 30–31. (Співавтори Бабич М.Д., Гецко О.М.).
 • Оцiнка точностi наближеного розв’язування одного класу нелiнiйних iнтегральних рiвнянь // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. – Сер. Математика i iнформатика. – 2006. – 12–13. – С. 39–54.
 • Про деякi оцiнки апроксимацiї // Тези доповідей III-ї міжн. школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2006. – С. 13.
 • Про наближене розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь та оцiнку повної похибки // Праці мiжн. симпозiуму «Питання оптимiзацiї обчислень (ПОО-ХХХIII)», присвяченої 50-рiччю створення Iнституту кiбернетики iменi В.М. Глушкова НАН
  України. – Крим, Кацивелi, 2007. С. 50–51.
 • Про наближене розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь iз степеневою нелiнiйнiстю // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. – Сер. Математика i iнформатика. –
  2008. – 17. – С. 116–131.
 • О точности и вычислительной сложности приближенного решения нелинейных функциональных уравнений // УСиМ. – 2008. – № 2. – С. 13–21. (Співавтор Бабич М.Д.).
 • Про точнiсть наближеного розв’язування нелiнiйних функцiональних рiвнянь // Тези доповідей IV-ї мiжн. школи-семiнару «Теорiя прийняття рiшень». – Ужгород, 2008. – С. 13.
 • Про деякі нелiнiйні математичні моделі фізико-хімічних процесів та їх розв’язування // Тези доповідей V-ї мiжн. школи-семiнару «Теорiя прийняття рiшень». – Ужгород, 2010. – С. 13.
 • Про наближене розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь та оцiнку повної похибки // Праці мiжн. молодіжної математичної школи «Питання оптимiзацiї обчислень (ПОО-ХХХVII)» – Крим, Кацивелi, 2011. – С. 57–58.
 • Про математичні моделі деяких нелiнiйних процесів та їх розв’язування // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. – Сер. Мат. i iнформ.. – 2012, 23. – № 2. – С. 126–130.
 • Оцінка абсолютної похибки заокруглення при уточненні розв’язків одного типу нелінійних інтегральних рівнянь // Наук. вiсник Ужгородського ун-ту. – Сер. Математика i iнформатика. – 2012, 24. – № 2. – С. 103–110.
 • Про відокремлення ізольованих розв’язків нелiнiйних інтегральних рiвнянь зі степеневою нелінійністю. // Тези доповідей VІІ-ї мiжн. школи-семiнару «Теорiя прийняття рiшень». – Ужгород, 2014. – С. 13.
 • Про реалізацію паралельного εs-алгоритма з використанням мови АДА95 // Тези доповідей ІІІ-ї мiжн. науково-практичної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки (ПІКТ-2014)». Чернівці, 2014. – С. 123.

Статистика публікацій
Рік 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2014
Сумарно за рік 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2
Сумарно до року 2 4 5 7 8 11 12 13 15 17
Сумарно за всі роки 17