Маринець Катерина Василівна

Маринець Катерина Василівна

№ 170
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

асистент (24.04.2012 – 23.04.2013), викладач (24.04.2013 – 31.08.2013), ст. викладач (01.09.2013 – 03.05.2016), доцент кафедри (04.05.2016 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 4 серпня 1988 року в м. Ужгород Закарпатської області. З 1994 по 2001 рр. навчалася в Іршавській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, а з 2001 по 2005 роки – в Ужгородській ЗОШ №1 ім. Тараса Шевченка, яку закінчила з золотою медаллю. Того ж року поступила на математичний факультет ДВНЗ «УжНУ» на спеціальність «Прикладна математика». У 2008 році за наукові досягнення одержувала стипендію Президента України. У 2010 році отримала диплом магістра прикладної математики з відзнакою. Цього ж року стала аспірантом кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ронто Микола Йосипович).

З 2012 року працювала асистентом на кафедрі диференціальних рівнянь та математичної фізики. У 2013 році достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження розв'язків нелінійних крайових задач на основі параметризації» на спеціалізованій вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У липні 2013 року отримала диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціалізації 01.01.02 – диференціальні рівняння. З 24.04.2013 року працює викладачем, з 01.09.2013 – старшим викладачем, а з 04.05.2016 – доцентом кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики, забезпечуючи курси «Диференціальні рівняння», «Динамічні системи», «Диференціальні та інтегральні рівняння», а також курси за вибором. У 2016 році за наукові досягнення отримала грамоту Президії НАН України.

Публікації

 • On Cauchy–Niсoletti type boundary-value problems // Differential Equations And Their Applications: intern, scient. conf., 16–21 June 2007. – Melitopol, 2007. – P. 96. (Co-authors Miklos Ronto, Natalija Shchobak).
 • Про параметризацію крайових задач типу Коші–Ніколетті // Наук. вісн. Ужгор. універ.: Мат. і інформ. – №. 16. – 2008. – С. 163–173. (Співавтори Ронто М.Й.,
  Щобак Н.М.).
 • On the numerical-analytic investigation of Cauchy-Nicoletti type boundary-value problems // Ljapynov Functions Method: The 9th Crimea Intern. Mathem. School, September 15–20, 2008, Aluzhta, 2008. – P. 210. (Co-authors Miklos Ronto, Natalija Shchobak).
 • Дослідження розв’язків триточкових задач типу Коші–Ніколетті та зведення їх до двоточкових // Науковий вісник Київ. нац. ун-ту: Фізико-математичні науки. – 2009. –
  №. 3. – С. 85–90.
 • Про одну нелінійну триточкову задачу типу Коші–Ніколетті // Наук. вісн. Ужгор. універ.: Математика і інформатика. – 2009. – №. 19. – С. 53–63.
 • Дослідження розв’язків триточкових задач типу Коші–Ніколетті та зведення їх до двоточкових // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXV): міжнар. симп., 24–29 вер. 2009 р.: праці допов. – К., 2009. – Т. 2. – С. 85–90.
 • Про дослідження крайових задач з нелінійними граничними умовами // Наук. вісн. Ужгор. універ.: Математика і інформатика. 2011. – 22, № 1. – С. 79–92.
 • On the parametrization of nonlinear boundary value problems with nonlinear boundary conditions // Miskolc Mathematical Notes. – 2011. – Vol. 12, №. 2. – P. 209–223.
 • Про дослідження крайової задачі з двоточковими нелінійними граничними умовами // Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК–2011): міжнар. проблемно–наук. міжгалуз. конф., 1720 трав. 2011 р.: матер. конф. – Бучач, 2011. – С. 140–143. (Співавтор Ронто М.).
 • Про дослідження розв’язків деяких крайових задач з нелінійними граничними умовами // Диференціальні рівняння та їх застосування: міжнар. наук. конф., присв. 65–річчю каф. інт. та диф. рів. Київ. нац. унів. ім. Т. Шевченка, 8–10 черв. 2011р.: матер. конф. – К., 2011. – С. 143. (Співавтор Ронто М.).
 • Исследование решений некоторых краевых задач с нелинейными граничными условиями // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XXXVII): міжнар. молод. матем. школа, 22–29 вер. 2011 р.: матер. конф. – К., 2011. – С. 163. (Соавтор Ронто Н.И.).
 • Применение параметризации при численно-аналитическом исследовании решений нелинейных краевых задач // Доповіді НАН України. – 2012. – № 4. – С. 34–38. (Соавтор Ронто Н.И.).
 • On the parametrization of boundary–value problems with three–point non–linear restrictions // Miskolc Mathematical Notes. – 2012. Vol. 13, №. 1. – P. 91–106. (Co-author Ronto Miklos).
 • On the parametrization of boundary-value problems with two-point nonlinear boundary conditions // Nonlinear Oscillations. – 2012. Vol. 14, № 3. – P. 379–413. (Co-author M. I. Ronto).
 • Parametrization for non–linear problems with integral boundary conditions Marynets // Electronic Journal of Quallitative Theory of Differential Equations, QTDE. – 2012. – №  99. – P. 1–23. (Co-author M. I. Ronto).
 • On numerical-analytic investigation of nonlinear boundary-value problems with integral boundary conditions // Differential equations and their applications: intern. scient. conf., 27–29 Sept. 2012.: conf. materials. – Uzhhorod, 2012. – P. 10. (Co-author M. Ronto).
 • On numerical-analytic method for boundary-value problems with four-point nonlinear boundary conditions // Information problems of computer systems, jurisprudence, energetics, economics, modeling and management (SPIC–2012): intern. scient. and problem inter-branch conf., 07–10 June 2012. – Buchach, 2012. – P. 9–14. (Co-author M. Ronto).
 • Про один підхід дослідження розв’язків нелінійних крайових задачз інтегральними крайовими умовами // Наук. вісн. Ужгор. універ.: Математика і інформатика. – Вип. 24, №. 1. – 2013. – С. 101–115. (Співавтор Варга Я.В.).
 • On Goursat-Darboux boundary-value problem for systems of non-linear differential equations of hyperbolic type // Miskolc Mathematical Notes. – 2013. – Volume 14, № 3 – P. 1009–1020. (Co-author V. V. Marynets).
 • Крайова задача Гурса-Дарбу для нелінійного рівняння гіперболічного типу // Доповіді НАНУ. – 2013. – № 10 – С. 23–28. (Cпівавтор Маринець В.В.).
 • On analisys of solutions of some nonlinear integral boundary-value problems // Питання оптимізації обчислень (ПОО–XL): міжнар. наук. конф. з нагоди 90-річчя акад.. В. М. Глушкова, 30 вер. – 4 жов. 2013 р.: матер. конф. – К., 2013. – С. 222. (Co-authors M. Ronto, J. V. Varha).
 • Теорія крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь: Навч. посіб. – Ужгород: Вид-тво УжНУ «Говерла», 2013. – 196 с. (Співавтори Рего В.Л., Маринець В.В.).
 • Про одну крайову задачу теорії ДРЧП гіперболічного типу в області зі складною структурою краю // Наук. вісн. Ужгор. універ.: Мат. і інформ. – №. 25, Вип. 2. – 2014. – С. 110–117. (Cпівавтори Маринець В.В., Питьовка О.Ю.).
 • Диференціальні рівняння першого порядку та методи їх інтегрування: Навч. посіб. – Ужгород: Вид-тво УжНУ «Говерла», 2015. – 83 с.
 • Further results on the investigation of solutions of integral boundary value problems // Tatra Mountains Mathematical Publicationsю – 2015. – No. 63. – P. 247–267. (Co-authors J.V. Varha, M. Ronto).
 • On construction of the approximate solution of the special type integral boundary-value problem // Electronic Journal of Quallitative Theory of Differential Equations, QTDE. – 2016. – № 6. – P. 1–14.

Статистика публікацій
Рік 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 1 2 3 5 6 5 1 2 1
Сумарно до року 1 3 6 11 17 22 23 25 26
Сумарно за всі роки 26