Матяшовська Беата Олександрівна

Матяшовська Беата Олександрівна

№ 146
Старший викладач

ст. викладач.

викладач (01.09.1999 – 28.12.2000), ст. викладач (28.12.2000 – по сьогодні). Заступник декана факультету інформаційних технологій (2015 – по сьогодні).

Біографія

Народилася 2 червня 1972 року в місті Ужгород. У 1989 році закінчила Ужгородську середню школу № 2. В цьому ж році поступила на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчила в 1994 році. Протягом 1994 – 1995 років працює вчителем математики в Ужгородській середній школі № 20. З 1995 року працює на посаді викладача математики, начальника студентського відділу в Ужгородському природничо-гуманітарному коледжі, який в 1996 році стає Ужгородським інститутом інформатики, економіки і права. З 1996 року працює на посаді асистента, а з 1999 року – викладача кафедри фізико-математичних дисциплін Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права. З 2000 до 2004 року навчається в аспірантурі за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – проф. Ващук Ф.Г.).

В грудні 2000 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фізико-математичних дисциплін. З 2006 року вона стає старшим викладачем кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем та фізико-математичних дисциплін ЗакДУ. В зв’язку з реорганізацією навчального закладу, переведена на посаду старшого викладача кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін УжНУ факультету інформаційних технологій.

З 2015 року викладацьку роботу поєднує з виконанням обов’язків заступника декана факультету з навчально-методичної роботи.

Старший викладач Матяшовська Б.О. є співавтором навчального посібника з рекомендаційним грифом МОНУ, має свідоцтво авторського права на автоматизований комплекс з вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей».

Протягом роботи в УжНУ проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика», «Теорія прийняття рішень», «Математична статистика», «Математична економіка», «Лінгвістичні аспекти математичної статистики та теорії ймовірностей», «Теорія статистики», «Статистика», «Економетрика», «Теорія ймовірностей», «Математичні методи у мовознавстві».

Публікації

 • Про деякі особливості викладання математики в класах гуманітарного напрямку УжДІІЕП // Матеріали допов. та повідомлень науково-практичної конф. «Використання ефективних науково-педагогічних інновацій у підготовці фахівців з вищою освітою в умовах двоступеневої структури інституту». – 1997. – С. 20–22. (Співавтори Поляк С.С., Мателешко О.І.).
 • Теорія ймовірностей // Методичний посібник для студентів факультетів економіки та інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 1999. – 100 с. (Співавтор Лавер О.Г.).
 • Економетрика // Методичний посібник для студентів факультету економіки УжДІІЕП. –Ужгород, 1999. – 86 с. (Співавтор Лавер О.Г.).
 • Математична економіка. Механізми функціонування організаційних систем // Методична розробка для студентів фа-ту інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2000. – 10 с.
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика // Методична розробка для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2000. – 20 с.
 • Теорія прийняття рішень // Методична розробка для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2000. – 10 с.
 • Математична статистика // Навчально-методичний посібник для студентів факультету інформатики УжДІІЕП. – Ужгород, 2002. – 153 с. (Співавтори Ващук Ф.Г., Лавер О.Г.).
 • Автоматизований комплекс з вивчення курсу «Теорія ймовірностей» // 13 Міжн. науково-практична конференція «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье». – Харків, 2005. – C. 50. (Співавтор Ковтун В.).
 • Автоматизований комплекс з вивчення курсу «Теорія ймовірностей» для дистанційної форми навчання // Всеукраїнська науково-методична конференція «Методика дистанційного навчання фундаментальним та технічним дисциплінам у вищій школі». – Миколаїв, 2005. – С. 33–36. (Співавтор Ковтун В.).
 • Дослідження впливу похибок параметрів шарів вузькосмугових та широкосмугових фільтрів на стійкість спектральних характеристик // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика». – Рівне, 2005. – № 3(12). – С. 33–43. (Співавтори Міца О.В., Шумило Н.Я.).
 • Автоматизований комплекс як елемент впровадження нових навчальних технологій // Збірник наукових праць національного гірничного університету. – Дніпропетровськ,
  2006. – Т. 2, № 26. – С. 172–177. (Співавтор Ковтун В.В.).
 • Статистичне моделювання динаміки якісних показників освітнього контингенту: роль латентних факторів // ІЕФ-2007: Конференція молодих учених та аспірантів. Ужгород,
  14–19 травня 2007. – С. 155. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • Статистичне моделювання динаміки якісних показників освітнього контингенту: роль латентних факторів // Національний вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика». Ужгород, 2007. – № 21. – С. 81–86. (Співавтор Ващук Ф.Г.).
 • Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика // Методична розробка з курсу навчальної дисципліни для студентів факультету інформатики ЗакДУ денної та заочної форм навчання. – Ужгород, 2008 – 58 с.
 • Теорія статистики // Методична розробка з курсу навчальної дисципліни для студентів факультету міжнародного бізнесу ЗакДУ денної та заочної форм навчання. Ужгород –
  2008. – 52 с.
 • Роль науки та інновацій в соціально-економічному розвитку Закарпатської області // Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрями і способи реалізації інноваційних технологій у системі європейської освіти» 8–11 грудня 2009р. – Високі Татри. (Співавтор Навроцька С.).
 • Статистика // Методична розробка з курсу навчальної дисципліни для студентів факультету економіки і туризму ЗакДУ. – Ужгород, 2009. – 52 с.
 • Теорія статистики // Методична розробка з курсу навчальної дисципліни для студентів факультету міжнародного бізнесу та міжнародної економіки денної та заочної форм навчання. Ужгород, 2009. – 52 с.
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик широкосмугових інтерференційних фільтрів типу S–2BH2B…2BH2B до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло // V Міжн. школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: 27 вересня – 1 жовтня 2010 р. – C. 154–155. (Співавтори Шумило Н.Я., Міца О.В.).
 • Статистика // Методична розробка з курсу навчальної дисципліни для студентів факультету економіки денної форми навчання. Ужгород, 2010. – 51 с.
 • Теорія статистики // Методична розробка з курсу навчальної дисципліни для студентів факультету економіки ЗакДУ напряму «Туризм» денної форми навчання. – Ужгород,
  2010 – 51 c.
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик одно-, дво-, три- та чотиришарових однорідних оптичних структур до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло // VІ Міжн. школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород:
  1–6 жовтня 2012 року. – C.142–143 (Співавтори О.В. Міца, Шумило Н.Я.).
 • Комп’ютерна програма «Автоматизований комплекс з вивчення дисципліни «Теорія ймовірностей»»// Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №49760 від 19.06.2013р. (Співавтор Ковтун В.В.).
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик неоднорідної плівки з різними розподілами показника заломлення до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло // VІІ Міжн. школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 29 вересня–4 жовтня 2014. – С. 178–179. (Співавтори Міца О.В., Шумило Н.Я.).

Статистика публікацій
Рік 1997 1999 2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014
Сумарно за рік 1 2 3 1 3 1 2 2 2 3 1 1
Сумарно до року 1 3 6 7 10 11 13 15 17 20 21 22
Сумарно за всі роки 22