Міца Олександр Володимирович

Міца Олександр Володимирович

№ 136
кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри.

доцент кафедри (01.04.2005 – 19.10.2006), доцент (19.10.2006 – 01.09.2014). Виконувач обов’язків зав. кафедри (01.09.2014 – 05.03.2015), зав. кафедри, професор кафедри (05.03.2015 – по сьогодні). Нагороди: «Відмінник освіти України».

Біографія

Народився 23 вересня 1977 року в м. Ужгород. У 1992 році закінчив Руськівську неповну середню школу. В 1994 році закінчив Ракошинську середню школу і поступає на математичний факультет Ужгородського держуніверситету. Навчаючись на математичному факультеті, два рази в 1996 та 1998 роках стає соросівським стипендіатом. В 1999 році закінчує математичний факультет УжДУ з відзнакою і поступає в аспірантуру на кафедру кібернетики і прикладної математики УжДУ зі спеціальності «Математичне
моделювання та обчислювальні методи» (науковий керівник – професор
Головач Й.І.). З 1 листопада 2002 року працює на посаді асистента кафедри кібернетики і прикладної математики УжДУ. 10 червня 2004 року в Тернопільському державному технічному університеті ім. І. Пулюя захищає дисертацію «Математичне моделювання оптичних шаруватих покриттів та оптимізація їх структури» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У січні 2004 року за значний вклад в розвиток і підтримку обдарованої учнівської молоді нагороджується знаком «Відмінник освіти України». З 1999 року Міца О.В. є членом жюрі перших трьох етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики і програмування, а з 2003 року – членом жюрі всіх етапів Всеукраїнських учнівської та студентської олімпіад з інформатики і програмування. В червні 2005 року брав участь у підготовці збірної команди України до міжнародної олімпіади з інформатики. З 1 квітня 2005 року займає посаду доцента кафедри кібернетики і прикладної математики УжНУ.

Розпорядженням Президента України №6/2004-рп. від 12 січня 2004 року Міці О.В. присуджено грант Президента України для обдарованої молоді.

Протягом роботи в УжНУ читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з інформатики та комп’ютерної техніки, баз данних та інформаційних систем, а також читав курси за вибором «Математичне забезпечення ПК», «Алгоритмічні основи інформатики», «Сучасні оптимізаційні задачі» та «Сучасні технології в програмуванні».

Публікації

 • Modelling spectral characteristics of structures with the layers based on dissociative materials // Book of Abstract 40th Hungarian conference on Spectrochemisty. Debrecen. Hungary. 1997. – P. M25. (Co-author Golovach J.).
 • Brightness contrast and optical control of pressure-tightness for flat electroluminescent panels // 23rd European congress on molecular spectroscopy. Balatonfured. Hungary. Book of Abstracts. 1997. – P. 411. (Co-authors Sikora S., Golovach J., Vashchuk F.).
 • Computer modelling of characteristics of structures with short periods //Proc. 4th International Conference on Applied Informatics. Eger-Noszvaj. Hungary. 1999. – P. 51-57. (Co-authors Holovacs J., Mitsa V.).
 • Modelling and diagnostics of characteristics of interference filter with layered-inhomogeneous high refractive index // Optical Diagnostics of Materials and Devices for Opto-, Micro- and Quantum Electronics (SPIE IV International Conference). Kyiv. Ukraine. 1999. – P. 75. (Co-authors Pervak Yu., Gerasimov V.)
 • Influence of transition film-substrate layers on optical properties of multilayer structure // Proceedings of SPIE (The International Society for Optical Engineering). – Vinnytsia, 2000. – Vol.4425. – P.321-325. (Co-authors Pervak Y., Holovach J., Fekeshgazi I.)
 • Матричний метод дослідження впливу неоднорідностей компонент короткоперіодних структур на їх характеристики // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інф. – 2000. – Вип. 5. – С. 75-80. (Співавтори Головач Й.Г., Первак Ю.О.).
 • Оптимізація характеристик оптичних покрить на основі неоднорідних плівок з різним типом розподілу показника заломлення // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інф. – 2001. – Вип. 6. – С. 95-99.
 • Дослідження стійкості спектральних характеристик за допомогою методу Монте-Карло на прикладі чвертьхвильового шару // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2002. – С. 28 (Співавтор Головач Й.І.).
 • Расчет и оптимизация оптических свойств неоднородных пленок на подложках Ge с квадратическим распределением показателя преломления // Харьковская научная ассамблея (14-й международный симпозиум «Тонкие пленки в оптике и электронике»). – Харьков: Контраст, – 2002. – ст. 62-65. (Соавторы Первак Ю.А., Фекешгази И.В.).
 • Аналіз ефективності методів багатовимірної оптимізації при дослідженні однорідних та неоднорідних структур // Штучний інтелект. – Донецьк. – 2002. – Вип. 4. – С. 42-48.
 • Синтез чотиришарових структур та аналіз ефективності методів багатовимірного пошуку // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Сер. матем. – 2002. – Вип. 150. – C. 63-68.
 • Математичне моделювання характеристик широкосмугових фільтрів з частково неоднорідним вискозаломлюючим шаром // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і
  інф. – 2002. – Вип. 7. – С. 76-81.
 • Оптимизация спектральных характеристик неоднородных пленок с линейным распределением показателя преломления // Управляющие системы и машины. – Киев. – 2003. – C. 26-29. (Соавторы Первак Ю.А., Фекешгази И.В.).
 • Синтез одно-, дво- і тришарових структур і аналіз ефективності методів багатовимірного пошуку // Радіоелектроніка та інформатика. – Харків. – 2003. – Вип. 1. – С. 105-109. (Співавтор Головач Й.Г.).
 • Математичне моделювання спектральних характеристик короткоперіодних структур з частково неоднорідними плівками // Інформаційні технології та системи. – № 1-2. – Т. 6. – Львів. – 2003. – С. 152–159. (Співавтор Головач Й.Г.).
 • Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття // Теорія оптимальних рішень. – № 2. – Київ, 2003. – С. 127–134. (Співавтор Стецюк П.І.)
 • Моделювання та оптимізація розподілу показника заломлення неоднорідних плівок при розв’язанні задачі просвітлення // Волинський математичний вісник.– Рівне, 2004.
 • Врахування дисперсії при визначенні оптимальних параметрів оптичного шаруватого покриття // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2004. – С. 67. (Співавтор Фекешгазі І.В.).
 • До використання методів першого порядку в задачах оптимізації багатошарових оптичних плівок // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2004. – С. 88. (Співавтор Стецюк П.І.).
 • Влияние дисперсии показателей преломления материалов функциональных элементов на эффективность их ахроматического просветления // ІІ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – Чернівці, 2004. – С. 206. (Соавторы Фекешгази И.В., Власенко Ю.В., Слипухина И.В., Иван С.Я.).
 • Effect of the refraction index dispersion of optical elements on the base of CdP2 on the efficiency of antireflective coating performance // Fifth International Young Scientists Conference «Problems of Optics & High Technology Material Science SPO 2004». – Kyiv, 2004. – P. 166-167. (Co-authors
  Fekeshgazi I.V., Vlasenko Yu.V., Slipukhina I.A., Ivan S.Ya.).
 • Математичне моделювання впливу дисперсії на спектральні характеристики оптичних фільтрів на прикладі одного з матеріалів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. –№2. – Том 10. – Тернопіль, 2005. – С. 152-156.
 • О задачах оптимизации параметров для многослойных оптических покрытий // Кибернетика и системный анализ. – Киев, 2005. – С. 107–115. (Соавтор Стецюк П.И.).
 • Modelling of spectral characteristics of inhomogeneous (gradient) anti-reflective coatings based on chalcogenide classes // Chalcogenide Letters. – № 1. – Vol. 2. – 2005. – P. 5–7.
  (Co-authors Mitsa V., Uhrin A.)
 • Mathematical modeling of spectral characteristics of optical coatings with slightly inhomogeneous chalcogenide films // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials.- 2005.- Vol. 7, No. 2, April. – P.955. Mitsa V., Ugrin A.).
 • Modelling of spectral characteristics on inhomogeneous (gradient) antireflective coatings based on chalcogenide glasses// J. Chalcogenide Letters. –2005.-Vol.2.No1, January. –P.5-7. (Co-authors Mitsa V., Ugrin A.).
 • Про обчислення градієнта у задачі синтезу оптичних покриттів // Теорія оптимальних рішень. – № 4. – Київ, 2005. – С. 127–133. (Співавтор Стецюк П.І.).
 • Optical coatings based on non-crystalline films with transition substrate-film layers: sims and auger profiles // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2005. – Vol. 7, № 4, August. – P. 1807–1812. (Co-authors Fekeshgazy I.V., Ugrin A.V.).
 • Дослідження впливу похибок параметрів шарів вузькосмугових та широкосмугових фільтрів на стійкість спектральних характеристик // Волинський математичний вісник. Серія «Прикладна математика». – №3(12). Рівне, 2005. – С. 33-43. (Співавтори Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я.).
 • Выращивание и прикладные аспекты нелинейной поглощательной способности и гиротропии кристалллов дифосфида кадмия // Международная конференция «Современное материаловедение: достижения и проблемы MMS-2005». – Киев, 2005. – С. 407–408. (Соавторы Фекешгази И.В., Сиденко Т.С., Трухан В.М., Шелег А.У.).
 • Нелінійна поляризованість та гіротропія кристалів дифосфіда кадмію // Всеукраїнський з'їзд «Фізика в Україні». – Одеса, 2005. – С. 186–187. (Співавтори Фекешгазі И., Сіденко Т., Трухан В., Шелег А.).
 • Прикладные аспекты нелинейной поглощательной способности и гиротропии кристаллов дифосфида кадмия // Международная научная конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела». – Минск, 2005. – С. 355–358. (Соавторы Фекешгази И.В., Сиденко Т.С., Трухан В.М., Шелег А.У.).
 • Parameter Optimization Problems for Multilayer Optical Coatings // Cybernetics and Systems Analysis. − 2005. − Volume 41. − Issue 4.,− P. 564-571. (Co-author Stetsyuk P.I.).
 • Дослідження стійкості спектральних характеристик за допомогою методу Монте-Карло на прикладі різних інтерференційних фільтрів // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2006. – С. 74. (Співавтори Матяшовська Б.О.,
  Шумило Н.Я.).
 • Дослідження оптимізації спектральних характеристик семишарового оптичного покриття з чергуючимися шарами // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2006. – С. 75. (Співавтор Стецюк П.І.).
 • Дослідження впливу параметра нерівнотовщинності інтерференційних структур на їх спектральні характеристики // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2006. – С. 76. (Співавтор Фекешгазі І.В.).
 • Моделювання впливу процесів оксидації поверхні плівок на спектральні характеристики інтерференційних фільтрів // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 88. (Співавтори Мартон А., Петков К.).
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло на прикладі відрізаючих інтерференційних фільтрів типу S-ВНВ...ВНВ // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 89. (Співавтори Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я.).
 • Аналіз різних підходів до розв’язання задачі китайського листоноші // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2008. – С. 90. (Співавтор
  Богаш Д.М.).
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик широкосмугових інтерференційних фільтрів типу S-2ВН2В...2ВН2В до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2010. – С. 154-155. (Співавтори Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я.).
 • Синтез однорідних та неоднорідних оптичних структур при просвітленні високозаломлюючої підкладинки для різних спектральних діапазонів // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2010. – С. 152-153. (Соавтор Стецюк П.И.).
 • Использование r-алгоритма для оптимизации трех оптических многослойных покрытий // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, 2010. − C. 100-108.
 • Про поведінку алгоритму навчання перцептрона у несепарабельному випадку // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. –
  Випуск 6 (77). – Дніпропетровськ, 2011. – С. 61-76. (Співавтори Коцовський В.М.,
  Гече Ф.Е., Батюк А.Є.).
 • Effects of layer annodefects on the light transmission by optical elements with multilayer interference coatings // Optics, Lasers and Quantum Electronics. − Vol.56. − №11 (2011). −
  P. 1165-1170. (Co-authors Fekeshgazi I.V., Sidenko T.S., Barna P., Kikineshi O.E.).
 • Оптимізація портфеля замовлень на підприємстві // І міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект». − Черкаси, 2011. − С. 456-457. (Співавтор
  Повідайчик М.М.).
 • Использование r-алгоритма для оптимизации неоднородных оптических покрытий // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, 2012. − C. 405-410.
 • Моделювання структури оптичних фільтрів в середовищі Інтернет // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2012. – С. 151. (Співавтори Пецко В.В., Головач Й.І).
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик одно-, дво-, три- та чотиришарових однорідних оптичних структур до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло // Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2012. – С. 142-143. (Співавтори Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я.).
 • Про поведінку алгоритму навчання перцептрона у несепарабельному випадку // ISDMCI'2012. Шоста міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту". – Євпаторія, 27-31 травня 2012. – Т. 2. –
  С. 12-14. (Співавтори Коцовський В.М., Гече Ф.Е., Батюк А.Є.).
 • Mathematical modeling of influence of layer nanodefects on the light transmission by optical elements with multilayer interference systems // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 6 (89). – Дніпропетровськ, 2013. –
  С. 5360. (Co-authors Fekeshgazi I.V., Geche F.E., Kotsovsky V.M.).
 • Optimization of structure of the whide band interference filters // The 9th International Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary, January 29−February 1, 2014. – P.231-237. (Co-authors Holovacs J., Petcko V.).
 • Моделювання просторово- поляризаційних параметрів спектральних характеристик вузькосмугових оптичних фільтрів // Компʼютерна математика – 2014 – Випуск. 1. –
  С. 37- 45. (Співавтори Фекешгазі І. В., Пецко В. І.).
 • Дослідження оптимальних параметрів одно-, двошарових однорідних оптичних структур для просвітлення низькозаломлюючої підкладинки при падінні світла під кутом // Компʼютерна математика. − 2014 – Випуск. 2. – ст. 231- 241. (Співавтори Пецко В. І., Головач Й. І.).
 • Design of antireflection costings of a small number of layers at the incidence of light in angle // Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences ‒ 2014 , II(3), Issue 21, P. 63-65. (Co-authors Borkach E., Petsko V.).
 • Моделювання впливу неоднорідностей на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтрів // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – 4/5(70). – С. 15- 20. (Співавтор Пецко В. І.).
 • Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів // Вісник ТНТУ.−2014.− №3(75). − С. 231-241. (Співавтор Пецко В. І.).
 • Оptimalparametersof four-layeropticalstructureswhen the light is incident at an angle //Вiсник Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка". Серія комп'ютернi науки та iнформацiйнi технологiї. – Львiв, 2014. – № 800. – С. 66-71. (Co-authors PetskoV.I.,
  Geche F. E., Kotsovsky V. M., Batyuk A. Ye.).
 • Дослідження оптимальних параметрів тришарових оптичних структур при падінні світла під кутом // Теорія оптимальних рішень. −2014. – С. 91-97. (Співавтор Пецко В. І, Журбенко М. Г.).
 • Дослідження чутливості спектральних характеристик неоднорідної плівки з різними розподілами показника заломлення до технологічних похибок за допомогою методу Монте-Карло // Матеріали VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ 2014. – С. 195. (Співавтори Матяшовська Б.О., Шумило Н.Я.).
 • Проектирование трехслойных просветляющих покрытий при падение света под углами 30º и 45º // Материалы 4-й международной конференции «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии». ‒ Кишинев, Том ІІ, 2014. − С. 372-377. (Соавтор Пецко В.И.).
 • Угловые и поляризационные зависимости пропускания света интерференционными фильтрами из тугоплавких оксидов // Материалы IV международной Самсоновской конференции. ‒ Киев, ‒2014, УМТ. ‒ С. 48-49. (Соавторы Фекешгази И. В., Каюкин В. А., Сиденко T. С., Пецко В.И.).
 • Пространственно-поляризационные зависимости пропускания света интерференционными структурами фильтров для фотовольтаники // Матеріали III-ї міжнародної практичної конференції «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» ‒ Кременчук, 2014. − С. 29-30. (Соавторы Фекешгази И. В., Сиденко T. С., Пецко В.И.).
 • Проектування чотиришарових просвітляючих покриттів при падінні світла під кутом 45º //Матеріали VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ 2014. – С. 196-197. (Співавтор Пецко В.І.).
 • Угловые и поляризационные зависимости пропускания света интерференционными структурами сенсорных систем // Матеріали VI-ї міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» ‒ Одеса. ‒ 2014. – С. 151. (Соавторы Фекешгази И. В., Сиденко T. С., Пецко В.И.).
 • Вплив неоднорідностей показника заломлення на спектральні характеристики вузькосмугових оптичних фільтів при зміні робочої довжини хвилі // Science and Educaton a New Dimension Natural and Technical Sciences ‒ 2015, IIІ(6), Issue 54, P. 31-34. (Співавтори Пецко В., Боркач Є., Петрецький С.).
 • Modeling and ab initio DFT studies of As4Sm(m=0-6) cage-like nanoclusters and 12-membered As-S ring conformers // International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials», 24-27 August 2016, Lviv, Ukraine, p. 534. (Co-authors Ihnatolia P., Holomb R., Mitsa V., Feher A.).
 • Проектирование двухслойных и трехслойных просветляющих оптических покрытий в широком диапазоне при падение света под углом 45º // Modelare matematica, optimizare si tehnologii informationale. – Chisinau, 2016. - C. 92-97. (Соавтор Пецко В.И.).
 • Optimization of the parameters of the layer system on the example of the optical structure // The 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine. (Co-authors Vasil Petcko, Jozsef Holovács, Oleksandr Levchuk).
 • Моделювання просторово-поляризаційних залежностей для одного з типів відрізаючих оптичних фільтрів // Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 213-214. (Співавтори Пецко В.І., Матяшовська Б.О.,
  Шумило Н.Я.).
 • Використання фреймворку Laravel як один з ефективних засобів для розробки сайтів // Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2016. – С. 216-217. (Співавтор Полачек Е.М.).
 • Синтез одного класу теплообмінних систем, як задача прийняття рішень // Праці VIII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород: УжНУ, 2016. –
  С. 91-92. (Співавтори Головач Й.І., Оришич С.С.).

Статистика публікацій
Рік 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сумарно за рік 2 2 2 1 5 4 5 12 3 3 3 2 4 1 11 1 6
Сумарно до року 2 4 6 7 12 16 21 33 36 39 42 44 48 49 60 61 67
Сумарно за всі роки 67