Мулеса Павло Павлович

Мулеса Павло Павлович

№ 164
Кандидат технічних наук, доцент кафедри.

кандидат технічних наук, доцент кафедри.

ст. викладач (07.04.2014 – 31.08.2015), доцент кафедри (01.09.2015 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (07.2015 – по сьогодні).

Біографія

Народився 27 червня 1984 року в м. Тячів Закарпатської області. З 1990 по 2000 рр. навчався у Тячівській ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів імені Василя Ґренджі-Донського, яку закінчив із золотою медаллю. У 2000 році поступив на математичний факультет УжНУ, який закінчив у
2005 р. з відзнакою магістром прикладної математики. Одразу ж після закінчення навчання поступає в аспірантуру на кафедру кібернетики і прикладної математики на математичному факультеті. В 2015 році на спеціалізованій вченій раді Д 64.052.01 захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «системи та засоби штучного інтелекту» на тему «Інтелектуальний аналіз медичних даних на основі гібридних нейромереж». З 11 листопада 2008 року працює викладачем на кафедрі кібернетики і прикладної математики Ужгородського національного університету. З 7 квітня 2014 року його переведено на посаду старшого викладача, а з вересня 2015 року був обраний на посаду доцента кафедри кібернетики і прикладної математики. З липня 2015 року працює заступником декана математичного факультету з виховної роботи. Має понад 20 публікацій. Отримав патент та у співавторстві з іншими авторами, прийняв участь в написані монографії «Soft Computing: Developments, Methods and Applications» (Chapter 3 Multilayer Wavelet-Neuro-Fuzzy Systems in Dynamic Data Mining Tasks (Yevgeniy Bodyanskiy, Olena Vynokurova, Iryna Pliss, Pavlo Mulesa)).

Протягом роботи в університеті читає курси, проводить практичні та лабораторні заняття із навчальних дисциплін: «Архітектура ПК і мереж», «Основи вільно поширюваного ПЗ», «Бази даних і інформаційні системи», «Спеціальне ПЗ для захисту ОС», «Використання офісного програмного забезпечення», «Основи інформатики і обчислювальної техніки».

Публікації

 • Розробка та використання персонального інтелектуального інструментарію // Теорія прийняття рішень: мат. ІІІ-ї міжн. школи-семінару, Ужгород, 2–7 жовтня 2006 р. – Ужгород: УжНУ. – 2006. – С. 5. (Співавтор Волошин О.Ф.).
 • Моделі та методи побудови нечітких колективних ранжувань // Теорія прийняття рішень: матер. ІІІ-ї міжнар. школи-семінару, Ужгород, 2–7 жовтня 2006 р. – Ужгород: УжНУ. – 2006. – С. 20. (Співавтор Антосяк П.П.).
 • Використання персонального інтелектуального інструментарію для діагностики урологічних хвороб // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ - 2007»: матер. междунар. науч.-практ. конф., Севастополь, 10–16 сентября 2007 г. – Севастополь: СевНТУ. – 2007. – Ч. 2. – С. 51. (Співавтори Мулеса П.М., Волошин О.Ф.).
 • Системы диагностирования в медицине, как персональный интеллектуальный инструментарий врача // Knowledge-Dialogue-Solution: proc. of the int. conf, Varna, June 18-24 2007. – ITHEA, SOFIA. – 2007. – 1. – P. 233–241. (Соавторы Волошин А., Запорожец М.).
 • Розробка та використання систем діагностування в медицині // Теорія прийняття рішень: матер. ІV-ї міжнар. школи-семінару, Ужгород, 29 вересня - 4 жовтня 2008 р. – Ужгород: УжНУ. – 2008. – С. 124. (Співавтор Мулеса П.М.).
 • Diagnostic systems in medicine as personal intellectual tooling. // Int. Jour. Information Technologies & Knowledge. – ITHEA, SOFIA. – 2008. – 3(2). – P. 211–217. (Co-authors A. Voloshin, M. Zaporozhets).
 • Збір експертної інформації для системи діагностування фармакорезистентної інформації епілепсії // Український науково-медичний молодіжний журнал. – Київ: НМУ ім. О.О. Богомольця. – 2010. – 3–4. – С. 27–29. (Співавтор Орос М.М.).
 • Збір експертної інформації для медичних систем діагностування // Теорія прийняття рішень: матер. V-ї міжнар. школи-семінару, Ужгород, 27 вересня – 1 жовтня 2010 р. – Ужгород: УжНУ. – 2010. – С. 147. (Співавтор Маляр М.М.).
 • Застосування нечіткої логіки у діагностиці фармакорезистентності епілепсії // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): матер. І-ї міжнар. науково-техн. конф., Черкаси, 10–13 травня 2011 р. – Черкаси: Маклаут. – 2011. – С. 213. (Співавтор Орос М.М.).
 • Застосування моделі багатокритеріального вибору у медичній діагностиці // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «ИНФОТЕХ-2011»: матер. междунар. науч.-практ. конф., Севастополь, 5-10 сентября 2011 г. – Севастополь: СевНТУ. – 2011. – С. 227. (Співавтор Орос М.М.).
 • Застосування методу багатокритеріального вибору для створення медичної експертної системи // Теорія прийняття рішень: матер. VІ-ї міжнар. школи-семінару, Ужгород, 1–6 жовтня 2012 р. – Ужгород: УжНУ. – 2012. – С. 144. (Співавтор Гавриль М.Ф.).
 • Структуризация пространства факторов для установления предварительного диагноза урологических заболеваний // Int. Jour. Information Technologies & Knowledge. – ITHEA: SOFIA. – 2012. – 1(6). – P. 88–92. (Соавтор Маляр Н.).
 • Kohonen neural network learning in the clustering-classification tasks // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНВП «Системні технології» – 2012. – Вип. 6(83). – С. 58–64. (Co-authors Ye. Bodyanskiy, O. Vynokurova).
 • Патент 84011, Україна. Спосіб автоматизованого визначення фармакорезистентності до дії протиепілептичних препаратів "Ефект" у хворих із епілепсією // Номер заявки: u201303899, дата подання заявки: 29.03.2013, опубліковано 10.10.2013, бюл. № 19/2013. (Співавтори Смоланка В.І., Орос М.М.).
 • Диагностирующая нейро-фаззи-система и ее адаптивное обучение в задачах интеллектуальной обработки данных медико-биологических исследований / // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ІВК «Системні технології». – 2014. – Вип. 2 (91). – C. 125–135. (Соавторы Бодянский Е.В., Перова И.Г., Винокурова Е.А.).
 • Компрессия данных медицинского мониторинга с помощью гибридной системы вычислительного интеллекта // Нафтогазова енергетика. Всеукраїнський науковий
  журнал. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2014. – 1 (21). – С. 129–134. (Соавторы Бодянский Е.В., Слипченко А.Н., Винокурова Е.А.).
 • Self-organizing map and its learning in the fuzzy clustering-classification tasks // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2014. – 800. – С. 83–92.
  (Co-authors Ye. Bodyanskiy, O. Slipchenko, O. Vynokurova).
 • Діагностуюча нейро-фаззі-система в задачах інтелектуальної обробки даних великої розмірності // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: матер. міжнар. наук. конф., Залізний Порт, 28–31 травня 2014 р. – Херсон: ХНТУ. – 2014. – С. 254–256. (Співавтори Бодянський Є.В., Харченко О.О., Винокурова Е.А.).
 • Алгоритм навчання діагностуючої нейро-фаззі-системи в задачах біомедичних досліджень // Problems of Decision Making Under Uncertainties: proc. of the XXIII int. conf., Mukachevo, May 12–16, 2014. – Kyiv. – 2014. – P. 66–67. (Співавтори Бодянський Є.В.,
  Пліс І.П., Винокурова Е.А.).
 • Multilayer neuro-fuzzy system and its learning algorithm for diagnostic tasks // Теорія прийняття рішень: матер. VІI-ї міжнар. школи-семінару, Ужгород, 29 вересня-4 жовтня 2014 р. – Ужгород: УжНУ. – 2014. – С. 15–17. (Co-authors Ye. Bodyanskiy, O. Vynokurova).
 • Комбінований метод навчання-самонавчання самоорганізовної мапи // Інформатика та системні науки: матер. 5-ї всеукраїнської науково-практ. конф. за міжнар. участю, Полтава, 13–15 березня 2014 р., Полтава: ПУЕТ. – 2014. – С. 225–227. (Співавтори Маляр М.М., Бодянський Є.В.).
 • Fazzy Spacial Extrapolation Method Using Manhattan Metrics For Tasks Of Medical Data Mining // KOMП’ЮTEPHI HAУКИ TA IHФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: матеріали X міжнар. наук.-техн. конф. Львів, 14–17 вересня 2015р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2015. – С. 104–106. (Co-author I. Perova).

Статистика публікацій
Рік 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сумарно за рік 2 2 2 2 2 3 1 7 1
Сумарно до року 2 4 6 8 10 13 14 21 22
Сумарно за всі роки 22