Мич Ігор Андрійович

Мич Ігор Андрійович

№ 112
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

ст. викладач (01.09.1992 – 01.12.2002), доцент кафедри (01.12.2002 – 23.12.2008), доцент (23.12.2008 – по сьогодні). Заступник декана математичного факультету (09.04.1992 – 10.03.1995).

Біографія

Народився 30 липня 1964 року в селі Боберка Турківського району Львівської області. В 1981 році закінчив Лімнянську середню школу Турківського району. В цьому ж році поступає на математичний факультет Ужгородського університету, який закінчує в 1986 році. Після закінчення університету працює в НДС УжДУ при кафедрі кібернетики і прикладної математики, спочатку молодшим науковим співробітником, а з 1988 року науковим співробітником. В грудні 1989 його обрано головою профкому студентів УжДУ. З 15 жовтня 1990 року Мич І.А. – асистент кафедри кібернетики і прикладної математики, а з 15 червня 1992 року – старший викладач цієї ж кафедри. 23 листопада 2001 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.01. – теоретичні основи інформатики та кібернетики на тему «Узагальнені кон’юнктивні перетворення та їх застосування в теорії функцій двозначної логіки» в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. З 2002 року працює на посаді доцента кафедри кібернетики і прикладної математики.

Протягом роботи в УжДУ читає курси, проводить практичні і лабораторні заняття з інформатики, правової інформатики обчислювальної техніки, а також курси за вибором.

Публікації

 • Інструментальні засоби побудови баз знань на СУБД Clipper 5.0 // Тези допов. підсум. наукової конф. проф.-викл. складу мат. ф-ту. – Ужгород, 1993. – 1 с.
 • Інформатика та обчислювальна техніка: Методичні вказівки. – 1993. – 56 с. (Співавтори Головач Й.Г., Трофимлюк О.Т., Василенко Ю.А.).
 • База знань для юриспруденції // Тези допов. підсум. наукової конф. проф.-викл. складу мат. ф-ту. – Ужгород, 1994. – 1 с.
 • Представлення баз знань в інтелектуальних системах за допомогою СУБД Paradox // Тези допов. підсум. наукової конф. проф.-викл. складу мат. ф-ту. – Ужгород, 1995. – 1 с. (Співавтор Попович А.І.).
 • Однорідні та -монотонні булеві функції // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 108-113. (Співавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Задача планування виробництва з врахуванням екологічних факторів // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія матем. – Ужгород, 1997. – Вип. 2. – С. 25-28. (Співавтори Головач Й.Г., Попович А.І.).
 • Застосування узагальнених кон’юнктивних перетворень в теорії булевих функцій // Вісник Державного університету «Львівська політехніка». Серія прикл. мат. – 1998. – № 337. – С. 47-50. (Співавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Узагальнені кон’юнктивні перетворення дискретних сигналів та їх застосування // Зб. статей «Обробка сигналів і зображень та розпізнавання образів». ІV Всеукраїн. міжнародна конф. – К., 1998. – С. 35-36. (Співавтор Трофимлюк О.Т.).
 • ЕОМ, інформатика та програмування (частина перша): Методичні вказівки. – 1998. – 63 с. (Співавтори Головач Й.Г., Попович А.І).
 • Вікна Windows 95 // Роздатковий матеріал. – 1998. – 34 с. (Співавтор Попович А.І.).
 • Модифікований критерій -монотонності булевих функцій // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1999.– №4.– С. 118-119.
 • Частково впорядковані множини булевих векторів // Науковий вісник УжДУ.
  Сер. матем. – №4. – С.124-126. (Співавтор Трофимлюк О.Т.).
 • Узагальнені кон’юнктивні перетворення скінченомірного простору дискретних сигналів // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформатизація діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: механізм, проблеми, розвиток» – Ужгород, 2000. – 1 с. (Співавтор Трофимлюк О.Т.).

Статистика публікацій
Рік 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000
Сумарно за рік 2 1 1 2 4 1 1
Сумарно до року 2 3 4 6 10 11 12
Сумарно за всі роки 12