Наконечна Галина Антонівна

Наконечна Галина Антонівна

№ 56
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (01.09.1990 – 14.08.2004).

Біографія

Народилася 7 листопада 1942 року у м. Стара-Синява Летичевського району Хмельницької області. В 1960 році закінчила Хотинську СШ № 4 Чернівецької області. З 1 вересня 1960 р. по 25 грудня 1965 р. навчалася на фізико-математичному факультеті Чернівецького держуніверситету. З 10 лютого 1966 року по 1990 рік Наконечна Г.А. працює асистентом кафедри математичного аналізу Ужгородського держуніверситету. З вересня 1990 року – старший викладач кафедри математичного аналізу. Померла 14 серпня 2004 року.

Протягом роботи в УжДУ проводила практичні заняття з математичного аналізу, диференціальних рівнянь, теорії функцій комплексної змінної, функціонального аналізу, а також читала курси за вибором: цілі функції, комплексні функції декільких змінних.

Публікації

  • Методические указания к лабораторным занятиям по матанализу. – Ужгород, 1983. – Ч. 1. – 45 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Хоменко Ю.А., Гече Ф.Й.).
  • Методические указания к лабораторным занятиям по матанализу. – Ужгород, 1984. – Ч. 4. – 43 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Хоменко Ю.А., Гече Ф.Й.).
  • Методичні вказівки до практичних занять з курсу ТФКЗ для студентів 3 курсу. – Ужгород, 1984. – 61 с. – (Ротапрінт / УжДУ). (Співавтори Тар М.М., Немеш М.І.).
  • Метод. указания к лабораторным занятиям по матанализу для студентов 1 курса. – Ужгород, 1986. – Ч. 4. – 56 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Хоменко Ю.А., Гече Ф.Й.).
  • Метод. указания к лабораторным занятиям по матанализу для студентов 2 курса. – Ужгород, 1988. – Ч. 7. – 50 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Хоменко Ю.А., Гече Ф.Й.).
  • Методические указания к лабораторным занятиям по матанализу. – Ужгород, 1990. – Ч. 1. – 45 с. – (Ротапринт / УжГУ). (Соавторы Хоменко Ю.А., Гече Ф.Й.).

Статистика публікацій
Рік 1983 1984 1986 1988 1990
Сумарно за рік 1 2 1 1 1
Сумарно до року 1 3 4 5 6
Сумарно за всі роки 6