Назарова (Лавренко) Людмила Яківна

Назарова (Лавренко) Людмила Яківна

№ 50
Старший викладач

ст. викладач.

ст. викладач (03.12.1991 – 01.09.2002).

Біографія

Народилася 1 січня 1942 року в селі Василівка Диканьського району Полтавської області. В 1958 році закінчила Ужгородську середню школу № 11. В цьому ж році поступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчує в 1963 році. Після закінчення університету деякий час працює на заводі ВЕМ м. Пенза. З 17 лютого 1965 року вона стає асистентом кафедри обчислювальної математики УжДУ. Протягом 1970-1974 років Назарова Л.Я. навчається в аспірантурі на цій же кафедрі (науковий керівник – доцент Сірик Г.В.). З 3 грудня 1991 року Назарова Л.Я. – старший викладач кафедри обчислювальної математики. З 23 серпня 2000 року в зв’язку із зміною назви кафедри вона стає старшим викладачем кафедри системного аналізу і теорії оптимізації. Вийшла на пенсію 1 вересня 2002 року.

Протягом роботи в УжДУ читала курси, проводила практичні й лабораторні заняття з ЕОМ, інформатики, варіаційного числення і методів оптимізації, дослідження операцій, економічного ризику, а також курси за вибором.