Орбан Юлій Михайлович

Орбан Юлій Михайлович

№ 88
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент кафедри.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри.

доцент кафедри (24.06.1986 – по сьогодні). Заступник начальника навчального відділу УжДУ (01.10.1971 – 16.03.1972), начальник навчального відділу УжДУ (17.03.1972 25.09.1974).

Біографія

Народився 1 листопада 1943 року в селі Зубівка Мукачівського району Закарпатської області. В 1960 році закінчив Залужанську середню школу Мукачівського району. В цьому ж році поступив на математичне відділення фізико-математичного фікультету Ужгородського держуніверситету, яке закінчив у 1966 році. З 1 серпня 1966 року працює вчителем математики Пилипецької середньої школи Міжгірського району. Протягом 1968-1971 рр. навчається в аспірантурі на кафедрі матаналізу УжДУ зі спеціальності теорія ймовірностей (науковий керівник – доц. Студнєв Ю.П.). З 1 жовтня 1971 року він є заступником начальника, а з 1 березня 1972 р. начальником навчальної частини Ужгородського університету. З 25 вересня 1974 року Орбан Ю.М. – старший викладач кафедри матаналізу УжДУ. 19 листопада 1974 року в Інституті математики АН УРСР захищає дисертацію «Про деякі узагальнення граничних теорем теорії ймовірностей» на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук. З 24 червня 1986 року обирається на посаду доцента кафедри математичного аналізу УжДУ.

Протягом роботи в УжДУ читає лекційні курси і проводить практичні заняття з математичного аналізу, теорії ймовірностей і математичної статистики, а також курси за вибором з теорії масового обслуговування та граничних теорем теорії ймовірностей.

Публікації

 • Про одну властивість функцій обмеженої варіації // V наукова конференція молодих математиків України. – К., 1970. – С. 181. (Співавтор Студнев Ю.П.).
 • Функция типа Эйри и Френеля в качестве предельных законов для сверток функций ограниченной вариации // Український математичний журнал. – 1973. – № 3. – С. 323-331. (Соавтор Студнев Ю.П.).
 • О многоступенчатых сопровождающих законах для сумм независимых случайных величин // Международная конференция по теории вероятностей и математической статистике: Тезисы докладов – Вильнюс, 1973. – Т. 2. – С. 1255-1256. (Соавтор Студнев Ю.П.).
 • Деякі питання наближення сум супроводжуючими законами // Матеріали першої конференції молодих вчених Західного наукового центру АН УРСР. – Ужгород, 1973. – С. 125-127. – Деп. в ВИНИТИ, № 313-74. (Співавтор Студнев Ю.П.).
 • О приближении функций распределения сумм независимых случайных векторов неограниченно-делимыми распределениями // Тезисы докладов Всесоюз. совещания-семинара «Краевые задачи теории фильтрации». – Ужгород, 1976. – С. 164-165.
 • Одно замечание к центральной предельной теореме для плотностей. – Ужгород: УжГУ, 1990. – 4 с – Деп. в ВИНИТИ, № 54 Ук.-91. (Соавтор Слюсарчук П.В.).
 • Наближення функцій розподілу сум незалежних випадкових величин К-ступінчастими супроводжуючими законами // Тези доповідей підсумкової наукової конференції проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1993.
 • Про наближення функцій розподілу сум незалежних випадкових величин
  К-ступінчастими супроводжуючими законами // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика. – Ужгород, 1994. – Вип. 1. – С. 93-100.
 • Наближення функцій розподілу сум незалежних випадкових векторів безмежно-подільними розподілами // Підсумкова наукова конференція проф.-викл. складу матем.
  ф-ту: Тези доповідей. – Ужгород, 1995.

Статистика публікацій
Рік 1970 1973 1976 1990 1993 1994 1995
Сумарно за рік 1 3 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 4 5 6 7 8 9
Сумарно за всі роки 9