Погоріляк Олександр Олександрович

Погоріляк Олександр Олександрович

№ 163
Кандидат фіз.- мат. наук, доцент.

кандидат фіз.-мат. наук, доцент.

викладач (01.11.2007 – 03.11.2008), доцент кафедри (04.11.2008 – 17.01.2014), доцент (17.01.2014 – по сьогодні).

Біографія

Народився 10 червня 1982 року в м. Ужгород Закарпатської області. В 1999 році закінчив загальноосвітню школу I-III ступенів №2 в м. Мукачево. В цьому ж році поступив на математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив у 2004 році. Після закінчення університету Погоріляк О.О. навчається в аспірантурі на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – Ю.В. Козаченко). У період з 1 листопада 2007 року по 4 листопада 2008 року перебуває на посаді викладача кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу Ужгородського національного університету. 25 лютого 2008 року Погоріляк О.О. захищає дисертацію в Київському університеті ім. Тараса Шевченка на тему «Моделюваня випадкових процесів Кокса». З 4 листопада 2008 року займає посаду доцента кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу Ужгородського національного університету. Вчене звання доцента по цій кафедрі йому було присвоєно 17 січня 2014 року.

Протягом роботи в державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет» читає курси, проводить практичні й лабораторні заняття з математичного аналізу, функціонального аналізу, прикладної статистики, комп’ютерної статистики, випадкових процесів, моделювання випадкових процесів, нелінійного аналізу.

Публікації

 • Моделювання логгауссових процесів Кокса // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Сер. матем., мех. – 2006.– № 15-16. – С. 94-100.
 • Моделювання процесів Кокса керованих випадковим полем // Доповіді НАН України. – 2006. – №10. – С. 20-23. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Про моделювання логгауссових процесів Кокса. // Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: міжнародна науково-практична конференція. Київ, 2-3 березня, 2006р. К., Логос, 2006. – С. 317-319.
 • Про моделювання процесів Кокса керованих випадковим логарифмічно гауссовим полем. // Сучасна стохастика: теорія і застосування: міжн. конф. присв. 60-ій річниці каф. теор. ймов. та матем. стат. та пам’яті проф. М.Й. Ядренка. Київ, 19-23 червня, 2006р. – С. 68–69.
 • Simulation of Cox processes with given accuracy and reliability // 9th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics. Vilnius, june 25–30. 2006. – P. 265.
 • Моделювання процесу надходження вимог як логгауссового процесу Кокса в класичній моделі резервного процесу ризику // Страхування та фінанси: наука, практика та освіта: міжнародна літня школа. Форос, 25 червня – 1 липня, 2006р. – С. 6. (Співавтор
  Козаченко Ю.В.).
 • Моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса з заданою надійністю та точністю // ТВіМС. – 2007. – №76. – С. 58–71. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Моделювання подвійно стохастичних процесів Пуассона з певною точністю та надійністю // Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Сер. фіз.-мат. науки. – 2007. – № 2. – С. 29–32.
 • Моделювання квадратично гауссових процесів Кокса у випадку коли інтенсивність породжена однорідним полем // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія математика і інформатика. – 2007. – № 14. – С. 95–102.
 • Про один з методів моделювання логарифмічно гауссових процесів Кокса // ТВіМС. – 2007. – №77. – С. 82–95. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Simulation of Cox process with a random intensity generated by a Log Gaussian process // Skorokhod Space. 50 years on: international conference. Kyiv, june 17–23. 2007. – Kyiv: Institute of mathematics of National academy of Sciences of Ukraine, 2007. – Part II.– P. 135.
 • Моделювання випадкових процесів Кокса керованих квадратично гауссовим випадковим полем // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія математика і інформатика. – 2009. – № 18. – С. 113–120
 • Simulation of Cox Processes Driven by Random Gaussian Field // Methodology and Computing in Applied Probability. – Vol 3. № 3.– Р. 511–521.
 • Про один із методів моделювання квадратично гауссових процесів Кокса // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2011. – Випуск 22. № 1. – С. 115–121. (Співавтор Тегза А.М.).
 • Моделювання логарифмічно строго субгауссових процесів Кокса // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер. мат. і інформат. – 2011. – Випуск 22. № 2. – С. 109–116.
 • Моделювання гауссових випадкових процесів та процесів Кокса: Монографія – Ужгород: Карпати, 2012. – 194с. (Співавтор Козаченко Ю.В.).
 • Моделювання випадкових процесів Кокса, керованих броунівським рухом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2012. – Випуск 23. № 1. – С. 107–112.
 • Множини. Функції. Послідовності // Методичні вказівки. – Ужгород: ПП. Данило С. І., 2012. – 48 с.
 • Теорія границь. Неперервні функції // Методичні вказівки. – Ужгород: ПП. Данило С. І., 2012. – 28 с.
 • Теорія функцій комплексної змінної. Частина I. // Методичні вказівки. – Ужгород:
  ФОП Бреза, 2012. – 32 с. (Співавтор Поляк І.Й. ).
 • Теорія функцій комплексної змінної. Частина II. // Методичні вказівки. – Ужгород: ФОП Бреза, 2012. – 30 с. (Співавтор Поляк І.Й. ).
 • Застосування методу аналізу ієрархій при виборі системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами // Реформування та розвиток науки: сучасні виклики: збірник наукових праць міжнародної конференції, м. Київ, 2 лютого 2013 р.– К.: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 17–19. (Співавтор Кут І.В.).
 • Точність та надійність моделювання випадкових процесів Кокса // Сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів: матеріали всеукраїнської наукової конференції, м. Рівне, 22-23 лютого 2013 р. – Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГП, 2013. – С. 122.
 • Тестування критерію про перевірку гіпотези про вигляд кореляційної функції гауссового випадкового процесу // Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції, смт. Ворохта, 25 лютого – 3 березня 2013 р. Івано-Франківськ: пп. Голіней О.М. – С. 8–9. (Cпівавтор Гудивок Т.В.).
 • Функціональний аналіз // Методичні вказівки. – Ужгород: ПП. «Інвазор», 2013. – 22 с. (Співавтор Моца А.І.).
 • Функціональний аналіз // Навчальний посібник. – Ужгород: ПП. «Інвазор», 2013. – 119 с. (Співавтори Боярищева Т.В., Гудивок Т.В.).
 • Прикладна статистика // Методичні вказівки. – Ужгород: ПП Данило С. І., 2013. – 15 с.
 • Прикладна статистика // Навч. посібник. – Ужгород: ПП Данило С.І., 2013. – 70 с.
 • Про моделювання деяких випадкових процесів із заданою кореляційною функцією // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія математика і інформатика. – 2014. – Випуск 25. № 1. – С. 53–56. (Співавтор Гудивок Т.В.).
 • Про моделювання випадкових процесів Кокса // VII міжна. школа-семінар теорія прийняття рішень: праці школи-семінару, м. Ужгород, 29 вересня – 4 жовтня 2014 р. Ужгород: Інвазор. – С. 207.

Статистика публікацій
Рік 2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014
Сумарно за рік 5 5 1 2 6 7 2
Сумарно до року 5 10 11 13 19 26 28
Сумарно за всі роки 28