Погоріляк Володимир Йосипович

Погоріляк Володимир Йосипович

№ 122
Асистент

асистент.

Асистент (01.09.1994 – 05.07.2005).

Біографія

Народився 26 серпня 1964 року в місті Ужгород. У 1981 році закінчив Ужгородську середню школу № 1. В цьому ж році стає студентом математичного факультету Ужгородського державного університету, який закінчує з відзнакою в 1986 році. Після закінчення університету деякий час працює вчителем математики Ужгородської середньої школи № 19. В 1991 році поступає в аспірантуру на кафедру алгебри зі спеціальності алгебра (науковий керівник – професор Гудивок П.М.). З 1994 року Погоріляк В.Й. працює на 0,25 ставки асистента кафедри кібернетики і прикладної математики, а з 1995 року на 0,25 ставки асистента кафедри алгебри.

Публікації

  • О диких конечных p-группах над некоторыми коммутативными кольцами // Тезисы сообщ. XIX Всесоюзной алгебр. конф. – Львов, 1987. – Ч. 1. – С. 78. (Соавтор Гудивок П.М.).
  • О модулярных представлениях конечных p-групп над локальными кольцами // Тезисы докл. Междунар. конф. по алгебре. – Новосибирск, 1989. – C. 40. (Соавтор Гудивок П.М.).
  • Представления конечных p-групп над локальными кольцами положительной характеристики // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1989. – № 2. – С. 5-8. (Соавтор Гудивок П.М.).
  • Про степені нерозкладних зображень скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями pr // Тези допов. підсумк. наукової конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1993. – C. 4.
  • Про нерозкладні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями // Тези допов. підсумк. наукової конф. проф.-викл. складу матем. ф-ту УжДУ. – Ужгород, 1995. – C. 2. (Співавтор Гудивок П.М.).
  • О неразложимых представлениях конечных p-групп над коммутативными локальными кольцами // Докл. НАН Украины. – 1996. – № 5. – С. 7-11. (Соавтор Гудивок. П.М.).
  • Про зображення циклічних 2-груп над комутативними локальними кільцями характеристики 2 // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Сер. мат. – Ужгород, 1997. – № 2. – C. 86-91.
  • О неразложимых матричных представлениях конечных р-групп над коммутативными локальными кольцами характеристики рs // Науковий вісник УжДУ. Сер. матем. – 1999. – № 4. – С. 43-46. (Соавтор Гудивок П. М.).
  • Матричные представления конечных р-групп над коммутативными локальными кольцами характеристики рs// УМЖ. – 2002. – Т. 54. – №. 6. – С. 764-770. (Соавтор Гудивок П. М.).

Статистика публікацій
Рік 1987 1989 1993 1995 1996 1997 1999 2002
Сумарно за рік 1 2 1 1 1 1 1 1
Сумарно до року 1 3 4 5 6 7 8 9
Сумарно за всі роки 9